Tyskland – landet med den største ulighed i Europa

Tyskland er EU’s rige land. Tyskland sætter dagsordenen i EU og har været model for de danske ‘reformer’ på arbejdsmarkedet. Men rigdommen er ikke fælles, den bygger på forarmelse af landets egen arbejderklasse og har betydet, at 4 ud af 10 mennesker knap kan leve af deres løn. Mere end 12 millioner tyskere er fattige, selvom de arbejder. Denne udvikling beskrives i bogen ”Fordelingskamp”.

arm-trotz-arbeitFattig – trods arbejde

Bogen er skrevet af Marcel Fratzscher og omtales i dag i Information. Her beskrives det tyske samfund efter Harz reformerne, som:

”I særklasse dét land i Europa, hvor gabet mellem de velhavende og dem med få penge er størst, og hvor afstanden samtidig bliver stadig større”. Som en ‘fattigdomsmaskine, der holder 30 – 40 % af befolkningen nede i en håbløs situation.

De 20 procent rigeste tyskere ejer fire femtedele af alle værdier, mens de fattigste må have flere jobs for overhovedet at hutle sig igennem. Harz-reformerne har helt bevidst skabt fattigdom ved at skabe et arbejdsmarked med mere deltidsarbejde, korttidsansættelser, lavtlønsarbejde, og store nedskæringer for de arbejdsløse med krav om gratis arbejde i jobtræning og lignende, forkortet dagpengeperiode og nedskæring af dagpengene.

Mere end 12 millioner tyskere er i dag fattige – selvom de arbejder.

Harz-reformerne fik deres navn efter den WW direktør, der blev sat i spidsen for at udforme den nye arbejdsgiverdikterede lovgivning.

Det tyske arbejdsmarked blev delt i to – et ene for dem med fast arbejde og fast løn, det andet i total usikkerhed. Den ‘sikre’ del blev samtidig meget mindre en tidligere.

Uligheden i Tyskland og de uddybede klasseskel fasttømres også af uddannelsessystemet. Bl.a. er daginstitutioner for dyre for den store del af arbejderklassen der er fattig, og det betyder at opdelingen i de skolevante og dem der står udenfor skabes allerede fra børnehavealderen.

Den tyske udvikling er et skræmmebillede for vores situation i Danmark, hvor mange træk følger de tyske ‘reformer’. Den viser også, at økonomisk vækst og øget BNP i et EU-land ikke er ensbetydende med et land i fremgang og øget velstand – eller velfærd. Fremgangen gælder kun overklassen, og selvom den er skabt af arbejderklassens arbejde bygger den på arbejdernes forarmelse.

Tysklands ‘reformer’ og forarmelse af befolkningen er den nyliberalistiske model der gennemtvinges i hele EU. Fattigdommen vokser, mens de rige bliver rigere. Et princip om omfordeling mellem klasserne, der er grundlæggende i EU’s traktater og formål. Skal vi ryste nyliberalismen af os, må vi følge briternes Brexit og forlade EU.

Tysklands skæve bagside
Information 2. august 2016
Der er ikke fuld adgang til artiklen

Om Harz-reformerne:

Fra dansk til tysk ”Hartz 4” arbejdmarkedsmodel?
KPnet 9. juli 2013

 

KPnet 2. august 2016

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater