Krigstrommerne lyder stadig højere: Stop krigsmagerne! – Af CIPOML

logo_mundo-cipomlUdtalelse fra det 22. verdensmøde i Den internationale Konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer

Danmark, oktober 2016

NATO og USAs allierede på den ene side, og Rusland og Kina på den anden, har urokkeligt sat kurs mod krig. Krigstruslerne fremsættes helt uden omsvøb. Tidligere ‘stødpudezoner’ er blevet militariserede. Imperialisternes hære og flåder står konfronteret mod hinanden i mange regioner i verden: i Syrien, omkring Den arabiske Halvø, i Det sydkinesiske hav, i Østersøen og i Ukraine, og sidst med ikke mindst i det enorme Arktis-område.

For imperialismen er krig ‘den endelige løsning’ på den krise og stagnation dette system befinder sig i. Udplyndring af råmaterialer og nye markeder er utilstrækkelige. Nye og enorme profitter kan opnås gennem ødelæggelse og efterfølgende genopbygning af krigsramte regioner.

Der er en voksende risiko for, at mange regionale krige, antændt af imperialistmagterne og i særdeleshed USA, kan udvikle sig til verdenskrig. I Europa er konfrontationen og den militære opbygning nået op på et meget højt niveau, ikke mindst med forstærkelsen af forbindelserne mellem NATO og EU. De europæiske folk holdes i et jerngreb af den imperialistiske NATO-blok og det imperialistiske Rusland.

Missiler og topper fra NATO er nu placeret ved de russiske grænser i Polen og de baltiske lande, hvad der i høj grad øger spændingen og krigsfaren. NATO-generaler har erklæret at tilmed et atomangreb på Rusland er ’en mulighed’.

CIPOML appellerer til folkene om at rejse sig imod den krigsskabende politik og rejse parolen om ’Ud af NATO’, med et perspektiv om at opløse NATO, og om at modsætte sig denne aggressive alliances aktiviteter og udvidelse. Det er på høje tid at afsløre den illusion, at NATO har noget med forsvaret af suveræne stater at gøre. Det er ikke en fredens pagt, men en pagt med djævelen. NATO er rent faktisk den største trussel mod de europæiske folks suverænitet.

Arbejderne, de unge og folkene i Europa må hæve stemmen mod militariseringen af staterne og af økonomien. Vi fordømmer aggressorernes og de militær-industrielle monopolers diktater. Vi nægter at slås mod vores brødre og søstre på den anden side af grænserne. Vi advarer vores regeringer om,, at hvis de vælger krigens vej, vil vi betragte dem, og ikke vores brødre og søstre på den anden side af grænserne, som vores fjende.

Det kommende NATO-topmøde i Bruxelles vil indvie deres nye hovedkvarter. Det er i sig selv en provokation mod de europæiske folk og vil blive mødt med antikrigs-manifestationer.

Vi siger:


– Nej til NATO og alle imperialistiske aggressorer!

– Stop våbenkapløbet, stop militærudgifterne – brug pengene til folkets behov!

– Træk alle tropper i udlandet hjem!

– Nej til landenes militarisering!

– Ungdommen vil ikke være kanonføde!

– International solidaritet: Vores fjender er ikke andre arbejdere eller folk, men krigsregeringerne i vores egne lande!

 

CIPOML –
Den internationale Konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer

Flere udtalelser fra den 22. verdenskonference

Kommuniké: CIPOML har afholdt sin 22. verdenskonference

‘Frihandelsaftaler’ – Våben til økonomisk aggression og imperialistisk dominans

KPnet 4. november 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater