‘Frihandelsaftaler’ – Våben til økonomisk aggression og imperialistisk dominans – Af CIPOML

logo_mundo-cipoml

Udtalelse fra det 22. verdensmøde i Den internationale Konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer

Danmark, oktober 2016

I øjeblikket protesterer og kæmper hundredetusindvis af arbejdere og progressive i Europa, USA og Canada imod ‘frihandelsaftaler’ som TTIP, TISA og CETA. En stor modstandsbevægelse har udviklet sig. Kampen har allerede givet visse succeser. Forhandlinger er blevet suspenderet. Ikke desto mindre fortsætter modstandsbevægelsen, specielt imod CETA.

Hvorfor?

Arbejderne og folkene har opnået en vis erfaring med ‘frihandelsaftaler’ og har set at de ikke har resulteret i flere og bedre jobs, men tværtimod i tiltagende fattigdom. F.eks. har NAFTA-aftalen mellem USA, Canada og Mexico ikke ledt til økonomisk vækst, men i stedet til lavløn, arbejdsløshed og til en eliminering af de svagere virksomheder. der blev slået ud af den øgede konkurrence.

Det er derfor tydeligt at sådanne aftaler er til fordel for de største imperialistiske monopoler. Ligeledes blev Ukraine tvunget til at underskrive en associeringsaftale med EU, en ‘frihandelsaftale’ som havde alle disse negative følger for arbejderne, folket og økonomien. Denne aftale betød desuden en underlæggelse af Ukraine under EU og NATO’s militære strukturer, og forvandlede således Ukraine til en frontstat for aggression mod Rusland.

Disse aftaler er meget udemokratiske. Forhandlingerne foregår generelt i hemmelighed. De sættes ‘midlertidigt’ i gang selv inden de er ratificeret i de borgerlige parlamenter eller efter de er blevet forkastet af et parlament eller en folkeafstemning. I Nederlandene blev ‘frihandelsaftalen’ med Ukraine afvist ved en folkeafstemning. Men EU ignorerede blot befolkningens vilje.

Overalt hvor disse aftaler er gennemført er de borgerligt demokratiske institutioner blevet underordnet nye private voldgiftsdomstole.

Mobiliseringen imod TTP (Trans-Pacific Partnership), en tilsvarende ‘frihandelsaftale’ udvikler sig på begge sider af Stillehavet.

EU tvinger i dag mange afrikanske stater til at underskrive de såkaldte ‘økonomiske partnerskabs-aftaler’, der vil øge landenes afhængighed af EU-imperialisterne. De vil uddybe den nykoloniale udplyndring ved yderligere at åbne deres markeder for EU-industrien og hermed ødelægge landenes egne økonomiske strukturer, og de vil ligeledes lette udnyttelsen af naturressourcerne. De afrikanske folk kæmper imod denne nye imperialistiske offensiv. Vi må støtte deres kamp.

Arbejderne og folkene har gode grunde til at gå i kamp mod disse traktater. TTIP, TISA og CETA er naturligvis aftaler mellem imperialistiske magter, hvor alle parter håber at udmanøvrere de andre og opnå overherredømme. De vil føre til lavere lønninger, øget arbejdsløshed, lavere sociale- og miljømæssige standarder, afskaffelse af demokratiske rettigheder og til øget konkurrence arbejderne imellem. Således er arbejdernes og folkenes modstand fuldt begrundet. Vi, de marxist-leninistiske partier og organisationer udgør en aktiv del af denne bevægelse og arbejder for at udvikle denne.

Stop TTIP, CETA og TISA!

CIPOML –
Den internationale Konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer


Flere udtalelser fra den 22. verdenskonference

Kommuniké: CIPOML har afholdt sin 22. verdenskonference

Krigstrommerne lyder stadig højere: Stop krigsmagerne!

 KPnet 3. november 2016

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater