Kommuniké: CIPOML har afholdt sin 22. verdenskonference

logo_mundo-cipomlDen internationale Konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer (CIPOML) har med succes gennemført sin 22. plenarforsamling, som blev afholdt i Danmark i oktober 2016.

Den var præget af en stærk politisk og ideologisk enhed og en revolutionær optimistisk ånd, og kunne notere mange fremskridt i partiernes og organisationernes arbejde på trods af de uophørlige antikommunistiske angreb fra de herskende klasser, deres lakajer og deres medier.

Konferencen afsluttede behandlingen af og vedtog sin politiske Platform, et af dens grundlagsdokumenter sammen med den oprindelige Quito-erklæring og vedtægterne for Konferencen. Platformen vil give retning for dannelse og styrkelse af de marxistisk-leninistiske partier og organisationer på alle kontinenter.

Konferencen gennemførte en omfattende og omhyggelig analyse af den nuværende international situation og skærpelsen af alle det kapitalistiske og imperialistiske systems modsætninger. Den noterede sig fortsættelsen af den globale økonomiske stagnation, intensiveringen af rivaliseringen mellem de store kapitalistiske og imperialistiske magter, som USA, Den europæiske Union, Rusland og Kina, den fortsatte militarisering og krigspolitikken, og forstærkelsen af de nyliberale angreb på arbejdernes og de arbejdende massers rettigheder, realløn og levevilkår. Det er en periode med stor social og politisk uro og ustabilitet for den rådende orden, og også en periode med en voksende økonomisk og politisk kamp fra arbejdernes og de folkelige lags side.

I en række lande anvendes reaktionære politistatsmetoder mod den folkelige kamp under påskud af at bekæmpe terrorisme, som det er tilfældet i Tyrkiet efter det fejlslagne militærkup, i Frankrig med den forlængede undtagelsestilstand og den ny reaktionære arbejdsmarkedslov, eller i Ecuador med opløsningen af og forbuddet mod lærernes fagforening. I Brasilien har højrekræfterne med en parlamentarisk manøvre etableret en regering, som angriber alle sociale fremskridt, vundet gennem arbejdernes, de arbejdende massers og studenternes kampe. Det reaktionære Hindu-partiregime i Indien har vedtaget arbejderfjendske love, som fik mere end 150 millioner arbejdere til at gennemføre en to-dages generalstrejke. Alle disse udviklinger og mange andre analyseres i Konferencens resolution om den nuværende internationale situation.

Alle de marxistisk-leninistiske partier og organisationer forbereder nationale markeringer af hundredåret for Den store socialistiske Oktoberrevolution (1917-2017) i en situation, som ikke bare har sat demokratiske, men også proletariske og socialistiske revolutioner på dagsordenen. Der vil udvikle sig revolutionære situationer, og studiet af og kendskabet til Oktoberevolutionens resultater og fremskridt for arbejderne, bønderne og de arbejdende masser får ny betydning. CIPOML vil udsende en særudgave af Unity&Struggle og udgive andet materiale, og organisere regionale seminarer, konferencer, møder og festmøder i denne anledning.

Vi bekræfter igen vores forpligtelse til at arbejde endnu hårdere for skabelsen af marxistisk-leninistiske partier og organisationer, hvor de ikke findes, og for at styrke de eksisterende. Vi vil styrke vores deltagelse i arbejderklassens og massernes kampe på basis af arbejderklassens enhed og dannelsen af folkefronter for at gå op imod de nyliberale angreb, krigene, militariseringen, fasciseringen og oprettelsen af politistater. Vi vil styrke vores regionale og internationale samarbejde, baseret på proletarisk internationalisme.

Længe leve Den internationale Konference
af marxistisk-leninistiske partier og organisationer!

 

Albaniens  Kommunistiske Parti (AKP)

Brasiliens Revolutionære Kommunistiske Parti

Burkina Fasos Revolutionære Kommunistiske Parti (PCRV)

Columbias Kommunistiske Parti (marxister-leninister (PCCm-l)

Arbejderpartiet Kommunisterne Danmark (APK)

Den Dominikanske Republiks Kommunistiske Arbejderparti (PCT)

Ecuadors Marxistisk-Leninistiske Kommunistiske Parti (CPMLE)

Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti (PCOF)

Bevægelsen til genopbygning af Grækenlands Kommunistiske Parti (1918-1955)

Revolutionary Democracy, Indien

Kommunistisk Platform, Italien

Demokratisk Vej, Marokko

Mexicos Kommunistiske Parti / Marxister-Leninister (PCM/ML)

Revolusjon, Norge

Perus Kommunistiske Parti / Marxister-Leninister (PCP/ML)

Spaniens Kommunistiske Parti (marxister-leninister) (PCEml)

Tyrkiets Arbejderparti EMEP

Organisationen til opbygning af et kommunistisk arbejderparti i Tyskland
(Arbeit-Zukunft)

Tunesiens Arbejderparti (POT)

Venezuelas Marxistisk-Leninistiske Kommunistiske Parti (PCMLV)

 

KPnet 2. november 2016

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne