Fornyet modstand!

2025-planens løfter er rent gætværk. Men 2025-planen er ikke bare usikkert blålys. Det er også en kriminel plan. En plan for et stort røveri mod dele af befolkningen. En plan for forsættelse af de ulovlige krige, som Danmark er involveret i som makker med USA. Det opløftende i situationen er den fornyede og fælles modstand.

Leder Kommunistisk Politik 10,2016

plads_erk
Løkke-regeringens 2025-plan og finanslov 2017 sælges som en plan for vækst og nye jobs. Den opererer med 30.000 ekstra arbejdspladser som følge af de tiltag planen vil iværksætte – udover de 200.000 jobs, der i forvejen forventes. Altså i alt 230.000 flere arbejdspladser.

Problemet er, at der hverken er garanti for vækst eller arbejdspladser. Regeringens egne ’vismænd’ kalder den ’meget optimistisk’. Vi vil ikke tøve med at kalde den blålys, som foregøgler en planmæssig fremgang over ni år, som ingen kan garantere under det kapitalistiske system. Det eneste sikre under kapitalismen er, at der kommer nye økonomiske kriser, nye virksomhedslukninger, nye fyringsrunder.

Den forventede vækst og jobskabelse i 2025-planen skal alene foregå i den private sektor. Den offentlige sektor skal nemlig fortsat skæres ned. Regeringen kunne give visse garantier for nye arbejdspladser ved systematiske investeringer i arbejdspladser i den offentlige sektor. Men det vil den ikke, både af ideologiske grunde og for at forkæle privatkapitalisterne.

Vigtige funktioner som vand, varme, skrald og mere til skal i al fald delvis privatiseres og blive formål for profit. På trods af en massiv og kostpar fiasko for privatisering af plejesektoren, hvor det ene firma efter det andet er gået fallit, med store omkostninger for kommuner, der må overtage skidtet igen, drøner man også på med nye privatiseringer overalt, hvor der kan skabes overskud for private investorer (kapitalister). Går de fallit, kan skatteyderne og det offentlige betale for fallitboerne.

Indenfor den private sektor oplever vi i disse måneder ret omfattende lukninger og nedlæggelse af arbejdspladser – nogle fordi produktionen flyttes ud, andre (som Novo, Danske Bank eller Postdanmark) på grund af indskrænkninger.

2025-planens løfter er rent gætværk. Usikkert gætværk. Og med garanti overoptimistisk gætværk.
Men 2025-planen er ikke bare usikkert blålys. Det er også en kriminel plan. En plan for et stort røveri mod dele af befolkningen. En plan for forsættelse af de ulovlige krige, som Danmark er involveret i som makker med USA.
Det eneste, der er garanteret med 2025-planen er at de fleste bliver fattigere og de rige bliver rigere. Uanset om de groteske topskattelettelser bliver gennemført eller ej.

Boligskatterne skal lægges om – først og fremmest til fordel for velhaverne i nord for København og andre rigmandsghettoer. Til gengæld betyder de store huslejestigninger for 2.4 millioner lejere, som når den gennemføres fuldt ud kan regne med en månedlig huslejestigning på 350 kr.om, måneden i 2016-priser.

Overførselsindkomsterne skal beskæres yderligere. Kontanthjælpsloft og 225-timers regel og integrationsydelse vil sende tusinder ned under den fattigdomsgrænse, arbejdsgiverregeringen har sørget for officielt at afskaffe. Syge og nedbrudte mennesker skal presses til at arbejde for ingenting. Dansk socialpolitik er på nogle punkter i dag værre end i 1800-tallet, har nogle forskere erklæret.

Pensionisterne: Der skal der igen skæres i boligydelsen. Gik det ikke igennem første gang, forsøger man bare igen. De uddannelsessøgende og studerende skal også være med til at betale de riges ta-selv-bord med nedskæringer af SU’en.

Der skabes en stor, skræmt og mishandlet underklasse, der kan piskes til hvad som helst – og fungerer som et permanent løntrykkersystem på dem, der stadig har et ’regulært’ arbejde i privat eller offentligt regi – med det resultat at reallønnen for alle arbejdende falder.

Derfor er det opløftende, at der viser sig en fornyet modstand. En klar bevægelse for at samle kampene på de enkelte områder til en fælles modstand – som det blandt andet er kommet til udtryk gennem Velfærdsalliancens kommunale protester og den store markering ved folketingets åbning den 4. oktober. Folk venter ikke på et regeringsskift. Mette Frederiksen og hendes Socialdemokrati vil ikke engang love at afskaffe det forhadte kontanthjælpsloft. 2025-planen og øvrige planlagte røverier stoppes kun, hvis det store flertal, der er udset til at skulle betale for de riges gilde, rejser sig og siger stop for alvor!


Redaktionen 11. oktober 2016

Læs bladet i pdf her
Kommunistisk Politik 10, 2016 er udkommet!

 

 

 

 

 

KPnet 14. oktober 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater