Novemberkonferencen 2016: En folkealliance for modstand og socialisme som mål

Hvert år omkring årsdagen for Oktoberrevolutionen afholder Arbejderpartiet Kommunisterne APK en ’novemberkonference’ – et seminar omkring de store spørgsmål i den aktuelle klassekamp – og perspektiverne for kampen. Den holdes i år lørdag den 5. novemberi Valby Medborgerhus (Toftegårds Plads) .

nej_til_fattigdom

Vi oplever en voksende folkelig modstand mod den nyliberale EU- og krigspolitik, som både blå og ’rød’ blok står for, uanset hvem af dem, som sidder på regeringsmagten. De brutale nedskæringsreformer, der støder tusindvis af mennesker ud i fattigdom, rammer nu hårdt og mærkbart.  Løkke-regeringen lægger op til meget mere af samme slags med 2025-planen og finansloven for 2017.

Folkelige bevægelser og initiativer går til modstand, som vi blandt andet har set det i forbindelse med protesterne mod kommunale nedskæringer og ved folketingets åbning. De studerende og uddannelsessøgende går også på barrikaderne. Og også i Danmark vokser modstanden mod de multinationales handelsaftaler TTIP og CETA kraftigt.

Nyt er at de forskellige initiativer, bevægelser og protestgrupper begynder at gå sammen, fordi de står overfor samme modstandere. En folkealliance er under opbygning

Folkealliance og revolutionær enhed

Oplægsholderne på November-konferencen vil tegne et billede af denne situation og de kræfter, der gør sig gældende i dagens kamp. De vil blive fulgt op af debat om de enkelte temaer.

Jonas Ørting (sygeplejerske) vil tale om perspektiverne for den ny folkelige modstand og opbygningen af en bred front, af en solid folkealliance. Marie Herget Kristensen vil tale om kvindekamp i dag. Tidligere DKU-formand Cathrine Petersen kommer ind på, hvordan der udvikles en stærk enhed blandt de revolutionære venstrekræfter.
Og Kristian Dalgård fra KPnetTV til tale om de revolutionære perspektiver, der ligger i den nuværende situation. Dette program er ikke endeligt. Der kommer flere talere på listen.

Et særligt perspektiv, der lægges ind i konferencen, er at få belyst situationen for den yngre generation – de lidt ældre unge, der er trådt ind på arbejdsmarkedet og har fået jobs eller er arbejdsløse, som stifter eller har stiftet familie og har fået børn.

Det er den første generation, som får dårligere vilkår end forældregenerationen – og hvis børn efter de herskendes planer skal bydes endnu ringere vilkår. Alle oplægsholderne tilhører denne generation og er aktive i klassekampen på forskellige felter.

100 -året for Oktoberrevolutionen (1917-2017)

Konferencen vil blive åbnet af APKs formand Dorte Grenaa. Den vil også være indledning til markeringen af 100 året for Oktoberrevolutionen (1917-2017), som vil forløbe over hele det kommende år. Det vil omfatte seminarer, udgivelser og manifestationer både i dansk og internationalt regi, som APK vil stå for eller være med i.

Fejringen af hundredåret for Oktoberrevolutionen, der førte til etableringen af det første socialistiske samfund i verden, handler ikke kun om dens historiske betydning, men først og fremmest om den lære for i dag, hvor en hel verden lider under imperialismen og kapitalismens genrejsning – med øget udbytning, undertrykkelse, krige og andre menneskeskabte katastrofer.

Blandt Oktoberrevolutionens lærdomme, der stadig er afgørende og aktuelle er nødvendigheden af et ægte marxistisk-leninistisk parti og af arbejderklassens enhedsfront og en stærk folkefront, for at revolutionen kan lykkes. APK vil fokusere på dette – og på revolutionens og socialismens opgaver i dag, ikke mindst specifikt i Danmark.

Kom med på

Novemberkonferencen
Lørdag den 5. november 11-17
Valby Medborgerhus
Valgårdsvej 4 (Toftegårds Plads)


KPnet 12. oktober 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater