Regeringens 2025-plan: SU’en skal beskæres til fordel for nedsat topskat

Regeringens 2025-plan er en stor opvisning i EU-tilpasning, omfordeling til fordel for eliten og større ulighed. Således også indenfor uddannelsessystemet. Endnu engang bliver SU-systemet angrebet. Jakob Lindell Ruggaard beskriver i en kronik, hvordan angrebet er omhyggeligt forberedt i en langstrakt mediekampagne.

invester-i-fremtiden
Regeringen og magteliten lytter ikke til befolkningens holdning, men anser den på den anden side for afgørende vigtig og nødvendig at bearbejde for at komme igennem med forslagene, og store kræfter bliver sat af til dette manipulationsarbejde. Det gælder fra gennemførelse af krigspolitikken til angreb på velfærden.

For at gøde jorden for nedskæringerne på de studerendes levevilkår fremstilles modtagerne af SU som forkælede og dovne unge, der hygger sig på byens caféer for de hårdtarbejdendes penge. På lignende vis som ‘de dovne bistandsmodtagere’, der nok skal komme i arbejde, når deres forhold forværres. Samtidigt fremstilles nedskæringer på SU’en som nødvendige for at sikre kvaliteten i uddannelserne. Men planen er ikke sikring af kvaliteten, det er lettelser af topskatten.

I en kronik i Politiken beskriver Jakob Lindell Ruggaard hele det tilrettelagte forløb omkring påvirkningen af vores holdninger i al dets omhyggeligt forberedte manipulation op til Lars Løkkes lancering af 2025-planen og angrebet på SU’en.

Det skal ligne ‘en bred offentlig debat’

I det der skal forestille en bred offentlig debat er ‘eksperterne’ blevet kørt i stilling længe før det konkrete forslag lander i offentligheden. Dråberne af ‘SU-had’ og argumenter for ændring af SU-systemet dryppes systematisk ud i de villige medier som forberedelse, og særligt intenst i dagene op til offentliggørelsen.

Den tidligere socialdemokratiske minister Carsten Koch har spillet en hovedrolle i dette som i angrebene på de arbejdsløse, og han kommer til orde i Jyllands-Posten 4 dage før Venstres udspil:

”Der kan sagtens spares på SU’en”, skriver han, ikke for første gang. Den ene gang skete det som ansat i kapitalfonden Axcelfuture.

Den næste på banen er tænketanken Kraka i Berlingske Tidende med et forslag om at give SU efter job- og lønmuligheder. Bl.a. vil Kraka også sløjfe det 6. SU-år, et forslag der viser sig også at ligge i regeringens plan.

Næste aktør på banen er tænketanken Cepos i Jyllands-Posten med forslaget om at SU’en skal tages fra de kandidatstuderende og gives til at sænke topskatten, altså identisk med Liberal Alliances forslag. Samme forslag lyder fra Lars Løkke den følgende dag.

Hele denne kampagne, skriver Jakob Ruggaard, har løbet gennem hele det seneste år, hvor befolkningen er blevet forsøgt bearbejdet til at sætte spørgsmålstegn ved det danske SU-system. ‘SU’en er for dyr – lettelser af topskatten giver vækst’, lyder mantraet. Nedskæringspolitikkens støtter har privilegeret adgang til medierne, og benytter det i allerhøjeste grad.

En historie af angreb – og forsvarskamp

Allerede i 2006 fremlagde Venstre forslag om nedskæringer på SU-en. De blev mødt af store protester, og måtte trække forslaget tilbage.
I 2009 kom forslaget fra Skatte kommisionen med Carsten Koch i spidsen med forslaget om at skære voldsomt i SU-en og give pengene til skattelettelser til de rigeste.

Forslaget blev mødt af brede folkelige protester, og blev ikke gennemført.

I 2013 kom angrebet fra S-SF-R regeringen i form af et lignende forslag.

Og nu igen.

Jakob Ruggaard peger på, at regeringen som en led i deres forsøg på at få gennemført angrebet denne gang har nedlagt SU-rådet, et rådgivende organ hvor også de studerende var repræsenteret.

”Rådet har advaret mod den sociale skævvridning og øgede ulighed, som følger i halen på SU-nedskæringer”, skriver Jacob Ruggard, der selv var medlem af rådet.

Et væld af tænketanke, ‘eksperter’ og repræsentanter for ‘folket’

Regeringens bearbejdelse af offentligheden startede allerede i december 2015 med en historie af tænketanken DEA i Politiken. Her havde man manipuleret studerende til at udtrykke opbakning om SU-nedskæringer gennem en spørgeskemaundersøgelse. Her havde de fået valget mellem at skære på kvaliteten af uddannelserne og nedskæring i SU’en.

Politiken bringer kritikløst det budskab videre, at hver anden studerende nu bakker op om SU-nedskæringer.

Et par måneder senere følges der op i Politiken. Carsten Koch er igen på banen, og gennem organisationen Danske Professionshøjskoler foreslår han, at der skæres i SU’en og pengene bruges på kvalitet i uddannelsen. Og igen i Politiken en måneds tid senere har avisen emnet på forsiden. Kapitalfonden Axcelfuture foreslår at tage SU’en fra landets kandidatstuderende og bruge pengene på uddannelseskvalitet.

”I panelet sidder blandt andre koncerndirektøren i Novo Nordisk, Mads Krogsgaard Thomsen, der også sidder i bestyrelsen for Københavns Universitet, direktøren for AE-rådet, Lars Andersen, og formanden for den tidligere regerings kvalitetsudvalg og arbejdsmarkedskommission Jørgen Søndergaard. Desuden finder man direktøren for Tænketanken DEA, Stina Vrang Elias, og Carsten Koch, som er formand for panelet”.

Et såkaldt ‘ekspertpanel’, men helt uden repræsentanter for de studerende, fagforeninger, uvildige eksperter eller tilhængere af SU.

Samme dag afholder Axcelfuture en lukket konference med titlen ”Bedre uddannelser til gavn for Danmarks velstand og velfærd”. På deltagerlisten er repræsentanter for landets elite fra erhvervslivets top til politikere og LO. Lars Løkke sender en videohilsen til konferencen.

Splittelse – modstand og samling

Velfærdens bevarelse gøres i kampagnen afhængig af nedskæringer på SU-en. Den ene gruppe i befolkningen sættes op mod den anden. ‘SU’en er asocial, den koster for meget og står i vejen for bedre kvalitet i uddannelsen’ lyder budskabet, der gentages igen og igen.

Mange kræfter trækkes ind i kampagnen for at give den et præg af bredde.

”det er ikke kun tænketankene og erhvervsorganisationerne, der melder sig på banen. Formand for HK Privat Simon Tøgern agiterer for SU-nedskæringer som en del af en ’moderne klassekamp’ ligesom centrum-venstre-debattør og forfatter Lars Olsen”.

I Politiken gives kravet om SU-nedskæringer opbakning i form af udtalelser fra ‘almindelige studerende’, der bakker op om bedre kvalitet i uddannelserne og kritiserer deres ‘dovne medstuderende’. Siden 2012 er der på lederplads i Politiken eller i redaktionens analyser 12 gange agiteret for SU-nedskæringer

Der dannes tilsyneladende neutrale tænketanke.

”Tænketanken DEA, som beskriver sig selv som en uafhængig tænketank, der har til formål at gøre Danmark til verdens mest konkurrencedygtige økonomi, finansieres blandt andet af Industriens Fond og er oprettet af erhvervsforeningen DSEB (Danish Society for Business and Education). Formandskabet består af administrerende direktør i Pension Danmark Torben Möger Pedersen og underdirektør i Dansk Industri Charlotte Rønhoff”.

Men befolkningen er ikke overbevist. Hele 69 procent erklærer sig “uenig” eller “helt uenig”, når de bliver spurgt om, hvorvidt SU’en bør beskæres (29. maj 2016).

Demonstrationer landet over

Jacob Ruggaard slutter af med en opfordring til fælles kamp mod de politiske angreb og regrringens 2025-plan:

Det eneste, der kan forhindre afviklingen af lighed i vores uddannelsessystem og bremse de borgerliges og magtelitens asociale omfordeling, er en aktiv mobilisering i befolkningen.

Vi bliver nødt til at tage kontrollen over vores egen samfundsudvikling tilbage og vise elitepolitikerne i Venstre, at det er os og ikke dem, som skriver historien. Både i dette SU-slag og i de mange velfærdsslag som finder sted. Hvis vi står sammen og er solidariske med hinanden, kan vi vise en anden vej for vores samfund end den nedskæringsagenda, som Venstre og magteliten planlægger hånd i hånd.

Lad os vise Danmark, at en lille magtfuldkommen gruppe mennesker ikke skal have lov at angribe ligheden i vores samfund og uddannelsessystem uden en kamp. Diskussionen om SU-nedskæringerne er en knivskarp historie om folkets brede interesser imod elitens snævre ønske om velfærdsforringelser.

Uddannelsesalliancen: INDKALDELSE TIL DEMONSTRATIONER 13. OKTOBER
KPnet 31. august 2016

Citater fra
Vi bliver manipuleret til ændringer af SU’en
Af Jakob Lindell Ruggaard
Politiken 8. september 2016

Læs også

Væk med 2025-plan og Finanslov 2017! Væk med Løkke og hans regering!
KPnet 8. september 2016

 

 

 

 

KPnet 9. september 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne