Landsdækkende protester 12. maj: Stop angrebene på velfærd! Skrot omprioriteringsbidraget!

Den 12. maj bliver der protesteret og demonstreret i flertallet af de danske kommuner. Konkret mod omprioriteringsbidraget, men også i bredere forstand mod hele den menneskefjendtlige politik, der konsekvent har udskiftet velfærd med gaver og lettelser til arbejdsgivere og andre privilegerede grupper, har gjort titusinder af mennesker fattige og forringet levevilkårene for alle, der ikke har råd til egenbetaling for sundhed, uddannelse og gode børnevilkår.

afgaaet_ved_omprioritering
Lige nu er der planlagt protester i 68 ud af 96 kommuner, og for en gangs skyld bakkes en bevægelse mod nedskæringer og rådne reformer op af dele af fagbevægelsen, der ikke hidtil har forsøgt at lægge en aktiverende eller kæmpende linje. Den omfattende aktivitet over hele landet viser den store basis for mobilisering, der rent faktisk eksisterer – overalt. Og det viser hvor presserende fornemmelsen er af, at det er på højeste tid at reagere og sige stop.

Angreb og ‘reformer’ og udsultning af sundhedsvæsen, skoler, daginstitutioner, ældrepleje osv er haglet ned fra den tidligere såvel som fra den nuværende regering. Og på samme tid provokerer regeringen ved at annoncere skattelettelser, øgede krigsbudgetter og køb af kampfly for milliarder.

Omprioriteringsbidraget blev dråben der fik bægeret til at løbe over – og den anledning, hvor fagbevægelsen og Socialdemokratiet syntes det var på plads at slippe vreden løs.

Kommunernes Landsforening indgik umiddelbart efter Løkke-regeringens tiltrædelse en aftale om at regeringen kunne fjerne et stort beløb fra kommunernes budgetter hvert år og overtage det til ‘egen prioritering’. En ny måde at skære milliarder fra velfærdsområderne.

Den 12. maj er hovedkravet, at omprioriteringsbidraget skrottes. Det er det umiddelbare krav, men der er i høj grad brug for bevægelsen ud over dette ene mål.

Skal fattigdoms- og nedskæringspolitikken som sådan vises tilbage er en stor folkelig mobilisering nødvendig.

I størstedelen af landet mobiliseres der nu til protester ved byens rådhus – et flot eksempel til efterfølgelse. Og der er al mulig grund til at holde fast i de aktive netværker, der bliver bygget op, så samlingen fastholdes og fortsætter og vokser.

En umiddelbar og helt konkret næste anledning til at sige STOP er planen om at købe nye krigsfly, der på samme tid er angrebsvåben i fremtidige krig – og et frontalangreb på velfærden, der alt andet lige ikke kan undgå at skulle betale for krigsoprustningen. Der lægges op til øgede militærbudgetter, ny omfordeling og nye nedskæringer og forringelser for levevilkårene.

Arbejderpartiet Kommunisterne opfordrer kraftigt til deltagelse på disse demonstrationer og protester – og til at føre en aktiv kamp videre også på den anden side af den 12. maj.

Hvem er med?

Se Listen over deltagere i Velfærdsalliance-dk

Hvor demonstreres der?

Se Kortet over hvilke byer der demonstrerer d. 12. maj

velfaerdsalliancen_banner12maj

Se mere hos

 Velfærdsalliance.dk

Se også

Kampen mod omprioriteringsbedraget og Løkke-reformerne fortsætter
KPnet 11. marts 2016

 

KPnet 10. maj 2016

 

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater