Det er påtrængende at komme ud af EU – Af Hans Hansen

Hans HansenAf Hans Hansen, Folkebevægelsen mod EU
Tale holdt på Rød 1. maj i Munke Mose-

Tak for at blive inviteret igen til at tale i Munke Mose her i Odense.

Det er dejligt igen at få lov til at tale i denne dejlige park. Og møde en masse gode og engagerede mennesker. Vejret ser ud til at blive lidt bedre end sidste år og det er jo også dejligt.

Det er Især dejligt når man får lov til for en sjælden gangs skyld at være omgivet af gode paroler som Danmark Ud af EU, nej til TTIP osv.

Kravet om at komme ud af EU, det er mere påtrængende end det nogensinde før har været, og mulighederne for virkelig at komme ud ser også bedre ud end i mange år.

Siden sidste år er der sket meget.

Vi stemte Nej til at fjerne Retsundtagelsen den 3. december – en stor sejr til den danske befolkning og for den tværpolitiske EU-modstand og en mavepuster til EU og EU eliten i Danmark.

EU har spillet fuldstændig fallit i løsningen af en flygtningekrise de selv har et stort medansvar for.

TTIP kører stadig videre i kulissen

BREXIT har givet os blod på tanden for at få en afstemning om dansk EU-medlemskab.

EU knager i fugerne.

Retsundtagelsen

Siden 1. maj sidste år er der sket en masse ting på EU-fronten, vi stemte om Retsundtagelsen og demokratiet og befolkningen vandt en overbevisende sejr, ved at stemme Nej til at give EU mere magt på retsområdet.

Det sendte de sædvanlige chokbølger gennem EU-eliten, og vi fik atter engang at vide at befolkningen havde misforstået det hele.

Det passer jo ikke, det var politikerne på Christiansborg, der havde misforstået noget, de troede at de med en løgne- og skræmmekampagne kunne få befolkningen til at makke ret, men det kunne de ikke, heldigvis.

Befolkningen hoppede ikke på at den med at give politikerne på Christiansborg hånd og halsret over Danmarks retspolitik, de forsøgte at bilde os ind at det at og vi ville blive overrendt af alverdens kriminelle og alle mulige andre ulykker vil regne ned over os hvis vi ikke stemte ja. Vi ville blive smidt ud af retssamarbejdet, og de ville ikke kunne lave aftaler med EU.

Intet af dette er sandt, der kan tænkes mange løsninger på disse udfordringer, men det kan blive et problem at Regeringen og Folketinget ikke kan se andre løsninger end deres egne.

Efter nederlaget lovede Politikerne og Ja siden lovede at de naturligvis, som de demokrater de hævder at være, ville respektere Nejet, men det er der intet der tyder på at de vil efterleve.

Allerede nu går der rygter om at vi skal stemme om Retsundtagelsen igen, fordi politikerne har opgivet at finde løsninger.

Det gør til en vis grad EU-modstandere som os i Folkebevægelsen, lidt mere rolige, så kender vi vores ja-politikere igen. De er villige til at love alt og løbe fra det meste.

Derfor er det også vigtigt at EU-modstanderne hele tiden er på vagt, tilhængerne giver ikke op sådan uden videre.

Det flotte nej danskerne fik sidste år var et resultat af mange ting, EU-tilhængerne utroligt arrogante kampagne, hvor de i den grad talte ned til folk og så det vigtigste at der ved dette valg viste sig at være flere partier og grupper der gik ind for et nej – det at modstanden mod mere magt til EU blev synliggjort som noget det går på tværs af alle partier i dette land, var nok den vigtigste lære ved valget.

Flygtningekrisen

I Folkebevægelsen mod EU plejer vi at sige at EU er for stor til de små problemer og for lille til de store.

Det har helt tydeligt vist sig i EU’s håndtering af den alvorlige flygtningekrise, vi har været vidner til i det seneste års tid.

En krise som vel for en stor dels vedkommende er skabt af en forfejlet kriseløsningspolitik over for lande man ikke kan lide og en handels politik som forarmer millioner af mennesker i Afrika, Mellemøsten og Asien.

I samme øjeblik at krisen blev stor, så viste solidariteten med de andre EU-lande at være beskeden og landene forsøgte at løse problemerne individuelt ved at skærme af over for flygtningene og grænserne blev lukket i mange lande og Schengen-aftalen sat ud af kraft.

Det store forkromede fællesskab, som EU kalder sig selv, har i denne alvorlige situation vist at de ikke kan løse problemerne med flygtninge og migranter, dertil er der alt for store modsætninger i EU til at de kan løse det.

Hvordan krisen skulle have været håndkeret, kan jeg ikke svare på, men det er tydeligt at EU ikke kan håndtere store problemer.

I Folkebevægelsen mod EU, ser vi gerne en løsning på FN plan, det vil der være mere perspektiv i.

BREXIT

Da Premierminister David Cameron i 2013 lovede briterne en folkeafstemning om EU-medlemsskabet, var det for at ride med på den bølge af EU-modstand og skepsis der er i Storbritannien og naturligvis for at vinde Parlamentsvalget.

Cameron vandt som bekendt valget, men den britiske befolkning ønskede at se handling bag ordene.

EU modstanden i England er meget stor og bred. Lige som i Danmark deler EU vandene på tværs af alle partier og det helt ind i det britiske Parliament.

Det har givet Cameron en del problemer, for Cameron ønsker at forblive i EU, men det er svært at få indrømmelser der regulært set vil være spiselige for et flertal af den britiske befolkning.

Cameron forhandlede sig frem til mere selvbestemmelse over Retten til offentlige ydelser for EU borgere, ingen EURO-forpligtigelser, ikke snævrere Union for briterne og retten til at gå alene hvis man er lande nok, isoleret set måske lidt på vejen

Den britiske befolkning er utilfreds med de massive nedskæringer på velfærden, der følger af de stramme EU-diktater over medlemslandenes budgetter og af den sociale dumping af løn og arbejdsvilkår der følger af arbejdskraftens og tjenesteydelserne frie bevægelighed. Disse ”indrømmelser” løser ikke disse problemer.

Så det bliver spændende at se hvad briterne stemmer den, 23. juni

BREXIT afstemningen som den kaldes den 23. juni, har sendt rystelser gennem establishmentet, for der er, set fra deres synspunkt en stor risiko for at briterne siger nej til EU og de såkaldte forbedringer Premierminister David Cameron hentede i Bryssel.

Derfor er vi i Folkebevægelsen mod EU utrolig spændte på resultatet af valget i Storbritannien den 23. juni, for uanset om resultatet bliver som vi håber eller ej, så har udviklingen i vist at EU kan rystes, det er muligt at stille spørgsmål ved de centrale dele af EU konstruktionen – bare det at kunne stemme om medlemsskabet er en sejr.

I Holland tabte EU en afstemning om handel med Ukraine, der er rygter om at Finland vil stemme om Euroen og der er flere afstemninger undervejs.

13082527_10209328108668482_6747308603663784663_nPå Folkebevægelsens Landsmøde i marts besluttede vi at starte en underskriftsindsamling under parolen, ”Vi vil også stemme”, det bør uanset resultatet i England være på sin plads at danskerne også skal høres.

Jeg skal opfordre jer til at støtte dette initiativ.

TTIP

På landets 1. maj møder vil det heller ikke i år være EU der er på alles læber, det er som om at landets faglige ledere, med få undtagelser ikke ønsker at tale om EU, hvorfor de ikke ønsker det kan undre, for der er vel ikke meget der kan komme op på siden af EU, når det drejer sig om forringelser for helt almindelige arbejdende mennesker.

Det er nok også på i de færreste 1. maj taler at man vil berøre The Transatlantic Trade and Investment Partnership, eller TTIP, der forsøges solgt som en handelsaftale. Det der kommer frem om aftalen er sparsomt, forhandlingerne er hemmelige og dem der får aktindsigt må ikke fortælle om hvad de har læst.

I Danmark er der meget begrænset opmærksomhed på TTIP, mens der for 10 dage siden var demonstrationer i 45 lande mod netop TTIP, herunder 200 tyske byer, i Belgien, Østrig og Finland.

Her kan man godt at det er et problem at transnationale selskaber kan kræve erstatning hvis de mener at et lands lovgivning begrænser deres fortjeneste.

ISDS Investor-State Dispute Settlement en slags bilæggelsesorgan, der skal sikre investor over for lovgivningen i f.eks. Danmark. Det går ud på at hvis en udenlandsk virksomhed mener at deres investering bliver forringet pga. af lovgivning i et land, så kan de ligge sag an mod landet via en særdomstol uden demokratisk kontrol og domstolens dom skal efterleves og kan ikke ankes.

Det har naturligvis fået en del mennesker op af stolen, det er jo også tydeligt urimeligt, det kan selv EU-kommissionen se, så derfor arbejdes der på, man kan vel kalde det et screenings program. Her skal planlagte lovforslag i de tilknyttede lande, inden de bliver stillet, sendes til et organ under TTIP der kan kigge dem igennem og komme med forslag og kommentarer således at man kan undgå sagsanlæg.

Opgiver regeringen så lovforslaget, eller ændrer det så det passer TTIP så ved befolkningen det ikke, så er der fred på denne front og ingen opdager at der har været indblanding udefra. Var der nogen der sagde udemokratisk? Nej vej – det er EUsk

Det er jo ligesom med Finansloven inden finanslovsforslaget fremlægges, bliver det sendt en tur til Bryssel, som kommer med sine kommentarer og indsigelser inden det fremlægges for Folketinget.

Der er som vi ser det al mulig grund til at komme op af stolen og sige fra over for ikke kun TTIP men også EU.

En sag der altid har beskæftiget os i Folkebevægelsen mod EU er vigtigheden af at vi favner så bredt som muligt, vi er som I sikkert ved overbeviste om at EU modstand er en folkesag og ikke en partisag.

EU-modstanden er stor i den danske befolkning, men den er desværre ikke særligt stor i det danske Folketinget. Det blot som et lille hip til dem der tror, at EU-modstand har en speciel politisk farve, det være sig rød, grøn, gul eller blå og tror at disse holdninger skal man slås for i EU Parlamentet. De tager fejl. EU-Parlamentet er ikke en politisk kampplads som f.eks. Folketinget. EU kan ikke ændres gennem EU-Parlamentet. At ændre EU indefra er lidt som kaninen der blev slugt af en slange og kaninen sagde bare rolig jeg spiser den indefra, ingen har set kaninen siden da.

Som vi i Folkebevægelsen mod EU ser det er der kun en måde at vinde over EU på, det er at samle alle EU-modstandere på tværs af partier, organisationer og bevægelser også fagbevægelser.

Splittelse hos EU-modstanderne er kun til gavn for EU-tilhængerne.

Derfor vil jeg opfordre alle EU-modstandere til at gøre noget med deres EU-modstand, og melde sig ind i og støtte den eneste tværpolitiske og folkelige EU-modstander bevægelse.

Meld dig ind i Folkebevægelsen mod EU

Til slut

Derfor ikke mere magt til EU.

Vi skal ikke med i TTIP

Støt kravet om en dansk folkeafstemning skriv under allerede i dag

Danmark skal Ud af EU – Styrk den tværpolitiske EU-modstand i Folkebevægelsen

Tak for i dag og tak for at jeg måtte komme.

Fortsat god 1. maj

Hans Hansen er medlem af landsledelsen i Folkebevægelsen mod EU

Se også

Reportager fra 1. maj 2016

KPnetTV: 1. maj på Den røde Plads i Fælledparken

Alvor og fest: Scener fra 1. maj 2016 på Den røde Plads i Fælledparken

Rød 1. maj i Munkemose: Et klart Nej til flykøb, krig, EU og social udsultning

KPnetTV: Musik og taler på Fredsscenen 1. maj 2016 i Århus

1. maj i Aarhus: Nej til Danmarks krige og den sociale massakre

Taler 1. maj 2016

1. maj er et signal til at styrke en slagkraftig modstandsfront – Af Dorte Grenaa

Bliv aktiv mod krig og oprustning – det er tid til fred! Af Franz Krejbjerg

Slut med at slå på de syge og de små! Af Anette Bjørn Nielsen

Danskerne vil ikke have kampfly: Vi demonstrerer d. 27. maj – Af Gerd Berlev

Det er nu vi skal stå sammen! – Af sygeplejerske Ditte Krøyer

Vi fortjener at være mere end en sølle stjerne på et elitært og udemokratisk flag! Af Morten Dam
Tale af Morten Dam, suppleant til landsledelsen i Folkebevægelsen i EU

Kampen om 30 timers arbejdsuge
Tale af Bolette Rose Jørgensen, snedkerlærling og aktiv i BJMF Ungdom

 

 

KPnet 8. maj 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater