Ny reform: Centraldirigeret flygtningepolitik i EU-staten

EU-eliten har en drøm om et fuldt harmoniseret og centraliseret EU, hvor også asylpolitikken er centralt styret og de enkelte landes mulighed for at føre en selvstændig politik er fjernet fuldstændigt. Til sommer kommer EU Kommissionen med et udspil til en ny udgave af Dublin-systemet, en ‘reform’ for en centralt dirigeret flygtningepolitik.

Intet_menneske_er_illegalt_villy_fink_Isaksen

Foto: Villy Fink Isaksen

EU Kommissionen har meldt ud, at asylprocedurerne skal harmoniseres på den ene eller den anden måde. Enten skal der laves en fordelingsnøgle, en udvidelse af Dublin-aftalen med en såkaldt ‘fairness-ordning’ eller der skal oprettes et fælles EU-agentur, der 100 % styrer flygtningepolitikken og fordelingen centralt. Nu kan man overveje ude i medlemslandene frem til sommer, om man foretrækker model 1 eller model 2.

Det sker samtidigt med at EU sætter massivt ind for at lukke grænserne ved at deportere flygtninge til internering i tyrkiske lejre og bevogte havene med krigsskibe. Der sker en klapjagt på mennesker på flugt, der sender flere ud på farlige alternative ruter og skaber en kæmpe gruppe af illegale flygtninge og migranter.

De illegale gør EU-systemet sig også klar til at jage mere intensivt. Systemet med at registrere asylansøgeres fingeraftryk – Eurodac-forordningen – skal også reformeres og udvides til at bruges overfor ‘ulovlige immigranter’.

Danmark har i dag parallelaftaler om denne forordning og om Dublin-aftalen. Dublin-aftalen siger, at en flygtning skal søge asyl i det første land han eller hun ankommer til, men både Schengen og Dublin er i dag i praksis brudt sammen.

Hvordan og med hvilke midler en centraliseret flygtningepolitik skal gennemføres, forlyder der ikke noget om. Ud af de 160.000 flygtninge det i efteråret blev trumfet i gennem at EU-landene skulle fordele, er kun de 1100 på nuværende tidspunkt kommet videre fra lejrene i Grækenland eller Italien.

Super EU-tilhængeren professor Marlene Wind betegner reformen som solidarisk. Det er dog ikke flygtningene der skal reddes, men de åbne grænser i EU, mens Fort Europa og de ‘ydre grænser’ hermetisk lukkes til.

Progressivt og solidarisk?

Også et parti som SF betragter flygtninge som en byrde, der skal fordeles.

-Det vigtige er, at vi får en mekanisme, så det ikke bliver enkelte lande, der sidder med hele byrden, udtaler Holger K Nielsen til Information. Han er positiv overfor begge EU-modeller.

Også De Radikale argumenterer ud fra et mål om så få flygtninge til landet som muligt. De mener en fælles fordeling vil give færre flygtninge end vi modtager i øjeblikket. De forudser helt i EU’s ånd, at kun ganske få flygtninge overhovedet vil blive sluppet indenfor til fordeling.

Partiet Alternativet har vundet tilhængere på en positiv holdning overfor flygtninge. Men de har samme udgangspunkt som De Radikale og SF. EU skal fungere, Schengen og de åbne grænser skal fungere og løsningerne skal findes gennem et centraliseret EU. Også Alternativet ser velvilligt på en centraliseret EU-styring.

– Vi har jo de åbne grænser – og Schengen-samarbejdet – og hvis det skal holdes i live, så er vi nødt til at få en fælles politik, hvor flygtningene fordeles ud til landene i forhold til disses størrelse og kapacitet. Bare det, at man tager en beslutning om, at man er nødt til at agere i fælleskab i de særlige situationer, er et skridt i den rigtige retning, siger Alternativets EU-ordfører Rasmus Nordqvist.

Der er intet venstreorienteret, socialistisk eller solidarisk i disse holdninger. Tiltag der støtter EU og EU’s opbygning til en fuldt centraliseret stat – hvor beslutningsretten er parkeret hos monopolkapitalen og dens repræsentanter –  kan aldrig være progressiv politik.

Danmark bør ikke kunne underlægges en centraliseret EU-politik på dette område på grund af vores retsforbehold, men også i denne sag må vi være klar til at forsvare vores ret. Ikke fordi Danmark skal holde flygtningene ude af landet, men fordi EU’s behandling af flygtninge aldrig vil ske ud fra et solidarisk og menneskeligt udgangspunkt.

Solidaritet med flygtninge

Danmark bør i stedet føre en selvstændig og solidarisk flygtningepolitik. Ikke solidarisk med det indre marked og dets åbne grænser, men solidarisk overfor flygtningene. Det vil være muligt for et land som Danmark at lukke op for langt flere mennesker på flugt og give dem ordentlige vilkår at leve under – ikke paria-status.

En solidarisk flygtningepolitik indbefatter også et nej til dansk krigsdeltagelse. Bomber, terror og opløsning af stater sender mennesker på flugt. Sender vi kampfly afsted, kommer der flygtninge tilbage.

Se mere

Venstrefløjen ønsker fælles fordeling af asylansøgere
Information 8. april 2015

De lever i skyggerne og bliver aldrig en del af samfundet
Information 8. april 2015

Læs også

Græsk stemme: Solidaritet med flygtninge og migranter
KPnet 28. marts 2016

Trepart: Nej til DA’s og LO’s 49 kr. i timen til flygtninge
KPnet 10. marts 2016

Det er ikke flygtningene der stjæler velfærd – Det er nutidens overklasse og dens politikere
KPnet 14. januar 2016

 

KPnet 8. april 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne