Lars Løkke og co – en regering uden befolkningens tillid

Lars Løkke Rasmussen er en statsminister der ser stort på samfundshensyn. Han går benhårdt efter at hjælpe de danske mindretal – kapitalejerne og storbønderne. Landbrugets ret til at gøde uden hensyn til miljøet bliver i dag presset og hastet i gennem Folketinget.

lars loekke pressemoede

Det står klart, at landbrugspakken på ingen måde er grøn. At effekten af den er en betydelig øget tilførsel af kvælstof til naturen. At Miljø- og Fødevareministeriet har brugt uredelige metoder til at fordreje resultatet.

Kun vedtagelsen af de øgede mængder af kvælstof, der nu kan spredes på de danske marker, skulle hastes igennem inden gødningssæsonen starter, mens de ‘kompenserende’ tiltag’ i landbrugspakken ligger ude i fremtiden. Herunder de angiveligt miljøforbedrende tiltag, der bygger på frivillighed, ikke nærmere definerede ordninger og de store beløb, der skal betales i kompensation.

Efter høringen hvor gruppen af indkaldte forskere enstemmigt tog afstand fra regeringens regnemetoder, der tryllede den sorte pakke grøn, indkaldte Lars Løkke Rasmussen til pressemøde. Her ignorerede han fuldstændigt afsløringen af regeringens regnemetoder og ligeledes at et flertal i folketinget nu udtrykte mistillid til minister Eva Kjer Hansen.

I stedet truede han frækt og arrogant med valg og bankede fikst de Konservative ind i en lukket ‘møderække’ om tillægsforhandlinger til landbrugspakken, som alle i blå blok i øvrigt var enige om at få vedtaget. Af Lars Løkke beskrevet som en ’tillids-tillægsaftale’.

Når en regering uden folkelig opbakning kan lykkes med dette kan det kun skyldes mangel på et reelt parlamentarisk alternativ. Dagens meningsmåling viste en statsminister, der regerer på omkring 17 % af stemmerne. Folkelig opbakning har regeringen på ingen måde. Det gælder også Socialdemokraterne, der ligeledes står til tilbagegang.

Løkke: Jeg har den regering jeg har”

Lars Løkke har ikke tænkt sig at give de Konservative indflydelse på regeringens sammensætning. Eva Kjer Hansen udtrykker da også fuldt og helt regeringens linje og regeringen står 100 % bag den kreative bogføring, som Lars Løkke ikke levner et eneste ord.

‘Rød’ blok har efterfølgende stillet forslag om et mistillidsvotum i folketingssalen, der er fremsat til behandling onsdag d. 2. marts. Det presser de Konservative til at melde deres holdning ud, og de har udtalt at de vil stemme for, mens Pape i samme åndedrag udtalte på TV: ”Men der kan ske meget inden onsdag”.

Den lille luns der bl.a. udgør ‘det meget der kan ske inden onsdag’ er nogle pynteting, der skal tillægges landbrugspakken i form af såkaldte miljøkompensationer. Kravet fra regeringen er, at der ikke må rokkes på landbrugets øgede ret til at gøde. Så først skal miljøet tilføres betragtelige ødelæggelser, og derefter skal vi betale for at kompensere på skader der kunne have været undgået i første omgang.

Mere end 1 milliard kr. er allerede afsat til dette i rammerne for Landbrugspakken, der blev vedtaget i januar – uden at det vil kunne genoprette den natur der har taget skade. Der bliver tale om andre tiltag som oprettelse af nye skov- eller vådområder, hvor pengene skal gå til landmænd, der frivilligt omlægger.

Samtidig fastholder de Konservative, at mistillid til Eva Kjer Hansen og forhandlinger om tilføjelser til landbrugspakken er to forskellige ting.

Annonceringen af mistillidsvotumet, har fået Lars Løkke til at gå maximalt ud med truslerne om at udskrive valg: ‘Kjer Hansen eller valg’.

Løkke-regeringen må stoppes

Så længe regeringen ikke bliver stoppet vil kursen fortsætte med flere miljø- og velfærdsmassakrer, mere krigsoprustning, mere EU.

Næste punkt på regeringens dagsorden er angrebet på kontanthjælpsmodtagerne, der 2. behandles d. 15. marts. Et lovforslag der møder megen vrede og samler til modstand. En modstand der bl..a er udtrykt i det åbne brev Neergaard! Vi kræver svar

Læs også

Lars Løkke fastholder Eva Kjer Hansen som minister trods kreativ bogføring og mistillid
KPnet 24. februar 2016

 

KPnet 25. februar 2016

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne