Årsdag for terroraktion i København: Nye skridt mod politi- og overvågningsstat

Terrorangrebet i København for et år siden accelererede udviklingen  hen imod et overvågningssamfund, som langt overgår forestillingerne fra ‘1984’. Borgernes færden på internettet skal registreres i detaljer og deres fysiske færden via deres mobiltelefoner. Nye terrorlove er med til at skabe Politistat.dk

Politistat_folkets_Park
Den 14. februar er  årsdagen for terroraktionen ved Krudttønden på Østerbro og synagogen i Krystalgade i København, der kostede to mennesker og gerningsmanden Omar el-Hussein livet.

Dengang bedømte KPnet terror angrebet som en copycat-aktion efter angrebet på satiremagasinet Charlie Hebdo i Paris.

Se
Terror i København: 2 dræbt, 5 politi- og PET-folk såret, formodet gerningsmand skudt KPnet 14, februar 2015

Status et år senere er blandt andet:

Fire personer er stadig fængslede i København for at have hjulpet gerningsmanden, mens en enkelt er løsladt, men stadig sigtet. Der foreligger ikke nogen forklaring på, hvorfor sagerne ikke har været for retten og afgjort. Dermed er sagen langt fra fuldt belyst.

Som KPnet konkluderede ville terrorangrebet gavne reaktionen og udviklingen hen imod politistaten.

Ikke mindre end fem nye terrorlove er gennemført efter angrebet udover de i forvejen vedtagne i kølvandet på at USA i 2001 erklærede ’krig mod terror’ og Danmark fulgte trop.

De nye love gør det muligt at inddrage pas og indfører op til livstidsfængslet for ’landforræderi’ (at tilslutte sig en væbnet gruppe, der fører kamp mod den danske stat eller danske interesser’. De udvider PETs (Politiets Efterretningstjeneste) adgang til oplysninger om flypassagerer og flybeætninger, og FETs (Forsvarets ditto) mulighed for at aflytte danskere i udlandet. Den femte handler om forebyggelse af radikalisering.

To yderligere love om radikalisering er på vej: Dels om udveksling af oplysninger mellem myndighederne om ’radikalisering’, dels skrappere tiltag for at forhindre ’radikalisrede’ og ’ekstremistiske’ indsatte i at påvirke hinanden og andre indsatte i fængslerne.

Dertil kommer Søren Pinds og regeringens planer om sammen med socialdemokraterne at genindføre og udvide masseovervågningen af alle danskeres adfærd og bevægelser på nettet og af deres færden via mobiltelefoner. Et tiltag som vækker store protester.

Se
Regeringens plan om masseovervågning: En chip i nakken på os alle
KPnet 12. februar 2016

Ligesom de fleste af folketingets partier har forsøgt at overgå hinanden med hensyn til umenneskelige forslag vedrørende flygtninge, som kommer til Danmark primært som følge af den danske deltagelse i terrorkrigene, konkurrerer de om nye tiltag til ’terrorbekæmpelse’ ved at opbygge Politistat.dk.

Det allerseneste – men med sikkerhed ikke det sidste – af slagsen fremsat på årsdagen for terroranslaget i København kommer fra socialdemokraterne, der også her søger at overtrumfe Dansk Folkeparti.

Partiformand Mette Frederiksen foreslå at såkaldte ’Ekstremist-hjemmesider’ for fremtiden skal kunne lukkes uden varsel og uden domstolskendelse.

Det vil sige at det kan overlades til hemmelige tjenester at definere hvad der er ekstremisme og hvad man vil have lukket ned.

Det er ekstremt ildevarslende. Alle terrorlove formuleres bevidst upræcist for at kunne ramme, hvor staten måtte ønske det.

Der er allerede adskillige eksempler på, at de ikke har bidraget til bekæmpelse af terror eller gjort Danmark sikrere, men simpelthen har ramt nogen, som myndighederne ikke bryder sig om.

Hvem skal nu sætte grænserne for hvilke hjemmesider, der kan kaldes ‘ekstremistiske’ eller ‘radikaliserende’  eller opfattes som opfordrende til vold? Gælder det islamistiske eller gælder det højreorienterede eller venstreorienterede og revolutionære hjemmesider?

Der er nok historiske skræmmeeksempler på, hvad der kan ske, når ‘retstats-principper’ sættes ud af kraft, som socialdemokratere nu lægger op til. Findes mulighederne, kommer også misbruget.

I terrorbekæmpelsens navn åbnes for glidebaner i alle retninger.

Se kritik af terrorlove

Institut for Menneskerettigheder: Terrorlove er upræcise
DR 11. februar 2016

Se også

Fælles militær- og politistyrke: På vej mod politistat EU
KPnet 2. december 2015

På vej mod Politistat Danmark 
KPnet 24. juni 2005

Terrorlov indfører politistat
Af Dorte Grenaa, Stop Terrorkrigen 29. maj 2002

KPnet 14. februar 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne