EU-folkeafstemning i Holland den 6. april: EU-toppen frygter et nyt Nej

Af Kommunistisk Politik –

signatures_holland_ukraine

Holland skal den 6. april afholde en EU-folkeafstemning. Den tales der ikke meget om, men den kan blive endog meget vigtig ikke bare for udviklingen i Holland, men for hele den i forvejen kriseramte Europæiske Union, der står på et lavpunkt af opbakning fra borgerne.

Hollænderne skal stemme ja eller nej til, hvorvidt regeringen kan godkende EU’s associeringsaftale med Ukraine om dettes særlige og nye status, som trådte i kraft pr. 1. januar- så at sige på forventet efterbevilling i form af efterfølgende ratifikationer fra medlemslandenes regeringer.

Folkeafstemningen er udløst af en underskriftsindsamling blandt hollandske vælgere, som regeringen er forpligtet til at udskrive

Det kræver mere end 300.000 underskrifter at fremtvinge en folkeafstemning, men mere end 450.000 skrev under i løbet af seks uger.

Det er ’Komiteen af EU-borgere’, som står bag initiativet. Den har tidligere rejst krav om undersøgelse af en række forhold omkring Holland og EU – blandt andet om hvordan euroen blev indført.

I 2013 indsamlede den 56.000 underskrifter på en opfordring til parlamentet om at at udskrive en folkeafstemning for et stop for overførelse af magt til EU. Dengang stemte 112 medlemmer af parlamentet mod en folkeafstemning om Hollands videre EU-tilhørsforhold, mens 38 stemte for forslaget.

Komiteen er skråt uenig med den politik som EU fører over for Ukraine. Aktivisterne betegner associeringsaftalen som en ’provokation’ og som ’en trussel mod vores velfærd og ukrainernes velfærd’.

Folkeafstemningen vil ikke være bindende for regeringen, men den vil udløse en større parlamentarisk krise.

Valgkampen er endnu ikke for alvor gået i gang, men både den hollandske regering og EU-toppen har fået sig et større chok, fordi den første opinionsmåling viser et massivt flertal for at stemme nej til Hollands tilslutning til associeringsaftalen, der er betegnet som første skridt til ukrainsk EU-medlemskab. Mere end 50 pct. af vælgerne siger,  de vil stemme Nej.

En afvisning af aftalen kan udløse ’en kontinental krise’, siger EU-kommisionsformanden Jean Claude Juncker til den hollandske avis NRC Handelsblad.

Det er Rusland, som vil tjene mest på et Nej, lyder det fra Juncker:
– Lad os ikke forvandle folkeafstemningen til en afstemning om EU. Jeg håber virkelig, at (hollænderne) ikke vil stemme Nej af grunde, som ikke har noget at gøre med selve traktaten.

De hollandske pro-EU partier i og uden for regeringen planlægger en massiv kampagne for et ja ved afstemningen den 6. april.

Det danske folketing har ratificeret aftalen uden nogen offentlig debat.

I 2005 afviste de hollandske vælgere ved en folkeafstemning med næsten 2/3 af stemmerne det daværende forslag til en EU-forfatning.

Se mere

Dutch voters overwhelmingly reject agreement with Ukraine: poll
politico.eu

Se også

Geopolitiske rystelser: EU associerer Ukraine, Krim går til Rusland
KPnet 21. marts 2014

EU’s og Den internationale valutafonds voldtægt af Ukraine: Udsalg af jord og fri adgang for GMO
KPnet 27. august  2014

 

KPnet 17. januar 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater