Imperialisme: Dollaren er et udbytningsinstrument over for ulandene

 us-imperialism-latuff-latin-america-racism

Ulandene tvinges  til at betale for at den amerikanske ‘seddelpresse’ sprøjter dollarsedler ud.

 

De vestlige imperialistiske strukturtilpasningsprogrammer påtvinger som bekendt ulandene, navnlig i Afrika, at nedskære den offentlige sektor og åbne deres økonomier for fremmed overtagelse.

Men ulandene tvinges også til at oppebære store valutareserver i primært dollars, som løbende devalueres, når USA’s ‘seddelpresse’ skaber nye ufattelige mængder dollars.

Ivan Breinholt Leth beskriver denne dårligt belyste udbytningsmekanisme i en artikel om ‘århundredets forbrydelse’ i Information:

“Mens ophobningen af dollar i den tredje verdens nationalbanker udgør en långivning til USA, medfører den såkaldte quantitative easing, at værdien af disse ophobede dollarreserver reelt nedskrives til fordel for USA.

Quantitative easing består kort sagt i, at en centralbank trykker penge, som anvendes til opkøb af statsobligationer og af private bankers obligationer i et forsøg på at presse disse til at øge deres udlån til erhvervsinvesteringer.

I denne forbindelse er det stigningen i mængden af dollar, som er interessant. Denne medfører nemlig en nedskrivning af den amerikanske gæld, idet alle lande, som ligger inde med dollarreserver og amerikanske statsobligationer, betaler en del af USA’s gæld, hver gang USA foretager quantitative easing …

Ophobningen af dollarreserver indebærer altså en de facto långivning fra u-landene til USA – penge, som kunne have været anvendt til investeringer og udvikling i den tredje verden.

Et lignende forhold gør sig gældende for ophobning af reserver i euro, britiske pund og yen, men dollaren udgør langt den største del af disse reserver. Man kan altså tale om, at u-landene subsidierer den amerikanske markedshegemon.”


Læs hele artiklen

Information 1. december 2015

Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater