Anasintaxi Grækenland: Om den ny gældsaftale


Den centrale parole for den græske arbejderklasses og folkets kamp i dag kan ikke være andet end øjeblikkelig udtræden af EU-ØMU-Eurozonen

Udtalelse fra Bevægelsen til genopbygning af Grækenlands Kommunistiske Parti (1918-55). Anasintaxi KKE (1918-55) er medlem af Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer


– Brutal og barbarisk nedtrampning af landets nationale suverænitet fra EU-imperialisternes side

– Det græske folk kastes i voldeligt slaveri med hjælp fra den underdanige borgerklasse og dens partier (storborgerlige, reformistiske, fascistiske)

Den ny gældsaftale er en fuldstændig kapitulation for den fascistiske afpresning fra repræsentanterne for EU (primært Tyskland og dets satellit-stater) og er i total modstrid med det græske folks vilje, som udtrykt med det klare Nej ved den nylige folkeafstemning i forhold til det for landet skadelige medlemskab af eurozonen.

Det må noteres, at der var planer og stadig lægges planer fra EU-imperialisterne om at fjerne den valgte regering og erstatte den med en anden uden valg, sådan som det var tilfældet med regeringen, der blev ledt af den tidligere topfinansmand Papadimos i 2011.

Den eneste vej frem for arbejderklassen og folket er klassekampen mod den imperialistiske intervention i landets indre anliggender og mod de nye rå, barbariske og antifolkelige pålæg. Samtidig må planerne om at danne en regering uden valg, som er et klart fascistisk grundlovsbrud, forhindres.

Den centrale parole for denne kamp kan ikke være andet end øjeblikkelig udtræden af EU-ØMU-Eurozonen.

Bevægelsen til genopbygning af KKE (1918-1955)


Originalartikel

The new bailout agreement


Anasintaxi om folkeafstemningen

Græske marxist-leninister: Erklæring om folkeafstemningen
Netavisen 28. juni 2015

Se også

Det græske folk må rejse sig mod Merkel og Co.s udplyndring
Netavisen 13. juli 2015

Netavisen 15. juli 2015

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne