Debat med Lone Vitus: Miljøet og sundheden er presset til det yderste

Lone Vitus – økologisk landmand, forfatter og forkæmper for den almene sundhed – stillede d. 16. april op til debat på et møde i Aarhus arrangeret af oplysningsforbundet DEO.

Det blev en omfattende afdækning af den profitstyrede landbrugsproduktion og EU-systemets totale mangel på regulering, kontrol eller sikring af sundheden. Det stod klart, at en folkebevægelse for sundhed, mod gift i maden og ødelæggelsen af naturen er yderst påkrævet.

Se også video fra mødet


Video fra Folkebevægelsen mod EU. Klik på billedet

Dansk landbrug er et industrilandbrug, der øver vold mod dyrevelfærden og spiller hasard med menneskers sundhed og problemerne væltes direkte over på den enkelte forbruger. En samfundsmæssig skring og kontrol er på et meget utilstrækkeligt niveau, da den danske fødevarekontrol er 100 % underlagt EU, hvor den styres af industriinteresser og lobbyisme.

Blot et par enkelte eksempler på produktionsmetoderne:

Anbefalingen ‘Spis fisk for sundheden’ bliver i vores verden først og fremmest til et udbud af bur-laks eller pengasusfileter fra Østen. Begge fisketyper opdrættes ligeså tæt som burhøns på et foder af bl.a. industriaffald, der ryger gennem fiskene, som i en spaltestald og direkte ud i havet.

Deres foder består bl.a. restaffald fra slagterier og GMO-soja. Der sker en ophobning af både sprøjtegift, tungmetaller som kviksølv, dioxin og PCB og antibiotikarester. Desuden fyldes fiskene – på lige fod med de danske svin – med antibiotika mod bl.a. lakselus. Lusene spreder sig til de vilde fisk, der i området omkring lakseproduktionen helt kan uddø.

Hvad sker der når indholdet af sprøjtegift bliver for højt? Så ændrer EU’s reguleringsmekanisme EFSA grænseværdien! Det skete f.eks.med sprøjtegiften Endosulfan, hvor grænseværdien blev ganget med en faktor 10. Også grænseværdierne for gift på grøntsager og frugt i EU hæves jævnligt.

Skal man spise sunde fisk gælder det mindre fisk som sild makrel, ising og rødspætte, og de bør være fanget at kuttere der fisker med garn og ikke af trawlere der ødelægger havbunden.

Faren fra GMO og Roundup

Gennem GMO-produktionen er brugen af Roundup blevet mangedoblet, og her er der virkelig tale om en tikkende bombe. WHO vurderer at Roundup efter al sandsynlighed er kræftfremkaldende. Et studie af Roundup var planlagt i EU, men er nu aflyst. Fra Sydamerika ved man at kræfttilfældene er fordoblet i områderne hvor GMO-sojaen dyrkes. Det gælder også aborter og nervelidelser.

Her pegede Lone Vitus på, at det er velkendt, specielt fra USA, at når en videnskabelig undersøgelse peger på en helbredsrisiko ved et bestemt stof vil industrien sikre at der hurtigt udføres en ny undersøgelse med det modsatte resultat – bevidst forvirring skabes. Hendes konklusion var, at vi ikke kan stole på forskringer om fred og ingen fare, men må bruge vores sunde fornuft.

Når sprøjtegifte mod skadelige insekter fungerer som nervegifte påvirker de sikkert også os – og alle andre. F.eks de vilde honningbier, der er tæt på et kollaps, der vil have katastrofale konsekvenser for verdens planteliv og fødevareproduktion.

Sygeligheden stiger

I Danmark stiger sygeligheden. Flere får kræft, diabetes og demenssygdomme. Levealderen er ikke faldet som sådan (men er stærkt klasseafhængig) – men helbredsforholdene er forværrede. Folk bliver måske gamle, men flere og flere bliver gamle mennesker der er plagede af sygdom. Den øgede levealder skyldes medicinske fremskridt.

Lone Vitus beskrev den sygelige sammenhæng mellem industrilandbrug, medicinalindustri, fødevareindustri, fedmeindustri mm. Det danske landbrug med dets milliardgæld og massive EU-tilskud er ikke en god forretning som sådan, men er en afgørende faktor i de andre grenes profitable overlevelse.

Medicinalfirmaerne spinder guld på antibiotika, på medicin og behandlingen af de giftfremkaldte folkesygdomme. Og i sidste ende – hvad Lone Vtus kaldte den endnu mere giftge sandhed – vil det også være billigere, hvis folk ikke lever så længe efter den produktive alder.

Mødet var også kort omkring handels- og investeringsaftalen TTIP. Den vil være et redskab til at speede hele denne udvikling op, og skabe en endnu mere kapitalstyret regulering af grænseværdier og regulering af fødevareproduktionen.


Økologi er bevisligt sundere

En metaanalyse hvor 388 videnskabelige undersøgelser er kørt igennem statistisk giver det signifkante resultat, at økologiske produkter indeholder en mindre mængde tungmetaller, et højere indhold af vitaminer og mineraler og et højere indhold af anti-oxidanter end de konventionelt dyrkede. Alligevel hedder det fra Fødevareministeriet, at der ingen forskel er i sundhedsværdi.

Alternativ mærkningsordning

I stedet for absurde mærkningsordninger som nøglehulsmærket, der bl.a. andet blåstempler en burger fra Mc Donald foreslår Lone Vitus følgende meget enkle og effektive ordning:

Et dødningehoved – hvis der er anvendt giftstoffer eller tungmetaller i produktionen

En injektionssprøjte – hvis der er anvendt antibiotika i produktionen

En eksploderende bombe – hvis der er anvendt kunstgødning i avlen

En fabrik – hvis husdyrene ikke går på jorden

En kemikolbe – hvis der er tilsætningsstoffer i maden

Hvad kan der gøres?

Den vestlige verden er tæt på et økologisk kollaps og nedbrud af folkesundheden. I følge Lone Vitus er det ikke problemet at vi er for mange menesker i verden, men produktionsformen. Kødproduktion er en kæmpe forureningsfaktor og et CO2 problem. Det samme er i høj grad brugen af gift og antibiotika.

Vi må ikke forlade os på autoriteterne, der er styret af industrien, men tage sagen i egen hånd og mobilisere til forandringer nedefra. Det gælder for den enkeltes valg og kritiske syn på hvad vi spiser og køber, men må også forstås som en fælles protest mod udviklingen og produktionsforholdene.

Som på alle mulige andre områder skriger angrebene på sundhed, natur og fødevarer på en folkebevægelse der kan udtrykke vores krav og samle kræfterne til en ændring.

Netavisen 17. april 2015

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne