Magtmisbrug med ”kærestepenge”: Alle fejlafgørelser må ændres

Flere tusinde arbejdsløse over hele landet er helt ulovligt blevet frataget deres kontanthjælp. Det er sket i ly af loven om kærestepenge – ugiftes gensidige forsørgerpligt. Kommunernes Landsforening opfordrer stadig kommunerne til kun at udbetalte den stjålne kontanthjælp tilbage, hvis en klage kan påvise væsentlige fejl.

Det er indlysende, at alle der har fået frataget deres kontanthjælp på et ulovligt grundlag skal have deres kontanthjælp tilbage med øjeblikkelig virkning. Og at de skal have den mistede kontanthjælp udbetalt uden økonomisk straf.

Det er indlysende, at alle fejlagtigt behandlet afgørelser om fratagelse af kontanthjælp skal laves om og rettes.

Det er indlysende at sociale rettigheder skal gælde alle. Ikke kun dem der har overskud og viden til at klage over systemet. Ikke kun dem der bor i en tilfældig heldig kommune.

Men sådan er det forsat ikke. Kommunernes Landsforening nye afgørelse ændre heller ikke på dette. De frygter, at den besparelse på 300 mill.kr i 2014 og 615 mill. i 2015 kr. loven om ugiftes gensidige forsørgerpligt skulle give, vil blive væsentlig lavere, hvis de mange klager får deres ret.

Strømmen af klager over kommuners ulovlige afgørelser i sager om ”kærstepenge” er vokset støt. Nogle få kommuner har behandlet klagerne og givet de arbejdsløse kontanthjælpen tilbage. Men i langt de fleste har klagebunkerne fået lov til at vokse, mens folk måned efter måned sad tilbage uden penge.

Ankestyrelse udsendte tilbage i august 2014, på baggrund af de mange klager, en principafgørelse. Den sagde klart, at afgørelser om samliv er ugyldige, hvis ikke begge parter er blevet partshørt og har fået skriftligt begrundede afgørelser. Men Kommunernes Landsforening, KL, opfordrede kommunerne til ikke at rette fejlene og tilbagebetale kontanthjælpen.

Imens er der kommet mange afgørelser frem i lyset, hvor kommunen har begrundet fratagelsen af kontanthjælpen med, at ” I boller jo sammen” så må det jo være et ægteskabslignende forhold. Som det avisen.dk dokumenterede tilbage i februar i år.

Det har nu taget Kommunernes Landsforening hele 7 måneder, til d. 26.marts i år at offentliggøre en undersøgelse om sagen. Den råder kommuner til kun at genbehandle de sager, hvor folk har haft overskud og kræfter til at indsende en skriftlig klage. Og kun i de sager hvor det kan bevises, at kommunen har begået væsentlige fejl, bør afgørelsen ændres, mener KL.

Det er op til kommunen selv at skønne om der er tale om en væsentlig fejl eller ej. Om det enkelte menneske har en kontanthjælp at leve af eller ej betragtes som uvæsentligt.

Der er tale om reelt magtmisbrug overfor mennesker, der ikke altid kan forsvare sig selv. Både den nuværende og forhenværende beskæftigelsesministrer, ansvarlige politikere og embedsmænd vasker hænder og fralægger sig ansvaret.

Læs også

Jubelen over ny kontanthjælpsydelse og ændring af forsørgerpligt stilner af
Netavisen 15. november 2014

STØT NEJ TAK TIL GENSIDIG FORSØRGELSESPLIGT MED EN UNDERSKRIFT
Martin Thiemke KPnetBlogs 21. marts 2014

Netavisen 27. marts 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne