Rina Ronja Kari: Hvad er regeringens holdning til EU’s bankunion?

Officielt har regeringen ikke taget stilling til et ja eller nej til bankunionen, men afventer en grundigere undersøgelse, der er sat i gang i et samarbejde mellem flere miinisterier. Et af de store spørgsmål er, om bankunionen vil betyde dansk suverænitetsafgivelse og kræve et ja fra 5/6 af folketinget eller skal afgøres ved en folkeafstemning.

Nu har Morten Østergaard, og senere også Morten Lidegaard meldt deres holdning ud, før udvalget er færdig med undersøgelserne.

 

I mandags har økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard talt for dansk deltagelse l bankunionen ved en middag i forbindelse med Finansrådets årsmøde og angiveligt lovet bankerne regeringens tilslutning.

Finansrådet, der er bankernes brancheorganisation har endnu ikke selv taget stilling. Formand Tonny Thierry Andersen sagde i sin tale på årsmødet:

“Vi synes godt om de grundlæggende intentioner med bankunionen. … Alligevel anbefaler Finansrådet, at vi ser tiden lidt an i forhold til, om Danmark bør tilslutte sig bankunionen, og ikke bare siger ubetinget ja her og nu…Det er vanskeligt at afgøre, om det, der tager sig så godt ud i teorien, også vil gøre det i praksis. Der er en del ubekendte.” (Finance Watch, 3. december 2014)

Derimod er nationalbankdirektør Lars Rohde ubetinget for dansk tilslutning.

Euro-landene er fødte medlemer af den kommende bankunion, mens Danmark har muligheden for at bevare vores selvbestemelse på dette område.

Klar suverænitetsafgivelse

Der er helt klart tale om suverænitetsafgivelse når en dansk bank kan lukkes ved EU-beslutning og danske skatteindbetalinger kan blive brugt til at redde nødlidende banker i EU og derfor kan et almindeligt folketingsflertal ikke tilslutte Danmark til EU’s bankunion. Dette vil kræve en folkeafstemning.

“Det mindste regeringen kan gøre er helt åben at fortælle danskerne, hvad man mener om bankunionen. Indtil nu har man lurepasset. Men det tyder på, at det bare har været spil for galleriet. Det er at holde danskerne for nar”, udtaler MEP Rina Ronja Kari, der kræver, at regeringen melder helt klart ud, om regeringens holdning er, at EU skal overtage styringen af de største danske banker.

Læs mere hos Folkebevægelsen mod EU her

Læs også pjecen

Ud af EU!
Argumenter for nej til EU’s patentdomstol, bankunion, Euro-stat og EU-hær

Netavisen 3. december


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne