Dagpenge: Ingen hjælp fra folketinget


Harmen over den asociale dagpengereform, som har kastet mange på kontanthjælp, eller på gensidig forsørgelse, er stor i brede kredse. Men folketinget fremturer med at lade den køre – også selv om de lovede resultater i form af arbejdspladser totalt er udeblevet, de sociale konnsekvenser har været langt værre end påstået og lapperierne har været fiaskoer.
I stedet snakkes der om at reducere dagpengene med 10 pct. – og nu vil EU harmonisere dagpengesystemet.

 

På 3F BJMF’s generaforsamling den 29. oktober konstaterede man i en udtalelse:

“Dagpengelovgivningen, som den fungerer i dag, sender mere end tusinde mennesker ud af dagpengesystemet hver måned. Uanset hvem, der er ansvarlig for at den er blevet vedtaget, er det den nuværende regerings utvetydige ansvar at løse problemet.

Da loven blev vedtaget, var det med en argumentation om, at der nok ville blive 2-4 tusinde, der ville miste dagpengene; realiteten er, at der nu er faldet 50.000 ud af systemet. Regeringen har et problem. Hvis den ikke løse det, er den ikke regering meget længere.”

Se hele udtalelsen her

Der er igen og igen blevet stillet krav om, at reformen skal rulles tilbage, men fagtoppen og den parlamentariske venstrefløj har sat sin lid til folketinget med hensyn til ændringer, der kan mildne nogle af virkningerne. Man har undladt at organisere den brede folkelige modstand i store protester.

Tirsdag stemtes der i folketinget om et forslag om at tilbagekalde et enkelt element – ved at halvere genoptjeningsperioden, så den igen reduceres fra 12 til 6 måneder.

Selvom Enhedslisten, SF og en enkelt socialdemokrat samt Dansk Folkeparti stemte for forslaget, kunne det ikke mønstre nok til vedtagelse.

Den reaktionære reform består indtil den bliver væltet.

Den storlyvende finansminister Bjarne Corydon meddelte,  at forslaget vil koste mellem 600 og 800 millioner kr. og at det vil betyde et fald i beskæftigelsen på mellem 1700 og 2500 personer.

Det er tal grebet lige så meget ud af luften, som da samme Corydon i forbindelse med gennemførelsen af dagpengereformen præsenterede ’akutjobbene’ som ’en hel og dækkende ordning’.

Det er nu kommet frem, at af de små 31.000 job, der blev slået op, blev kun 701 besat af en ledig på vej ud af dagpengesystemet.

Trods de åbenlyse løgne fastholdes dagpengereformen. Og nye angreb og nye løgne kommer til. Den sorte ’liberale tænketank’ CEPOS foreslår nu at dagpengesatsen generelt beskæres med 10 pct.

Det er nye skridt på samme vej for at  straffe arbejderklassen for at regeringen og erhvervslivet (kapitalen) ikke kan levere tilstrækkeligt med arbejdspladser. Og der er ingen bund på vejen nedad.

EU på vej med harmoniseret dagpengesystem

Samtidig rumler EU med planer om et fælles dagpengesystem (A-kasser) for eurolandene.

Det skulle være et skridt til at sikre en overførsel af midler mellem de rige og fattige dele, der skulle kunne opretholde en vis købekraft i de hårdest kriseramte områder.

I det nuværende forslag skal dagpenge udbetales fra en fælles EU-kasse, som arbejderne i alle lande skal bidrage med et ånedligt beløb til. Udbetalinger  fra den fælles EU a-kasse skulle begrænses til de første seks måneders arbejdsløshed, og med et loft på 40 procent af den tidligere indkomster.

De enkelte lande skulle  selv  kunne bestemme om de vil supplere ydelserne og dagpengeperiodens længde.

Se

En fælles A-kasse for EU
EU fagligt netværk


Rina Ronja Kari, EU-parlamentariker for Folkebevægelsen mod EU, kommenterer forslaget på sin facebookside således:

”’Prisen for ikke-EU’. I EU-parlamentet er der et klart flertal, som ønsker mere og mere EU. Derfor får parlamentet jævnligt lavet rapporter, som denne, der skal afdække prisen ved at EU ikke regulerer/harmoniserer et givent område.

 I dag er tiden så kommet til dagpengeområdet, hvor rapporten foreslår enten ét fælles dagpengesystem hvor borgerne får penge direkte fra EU eller et slags refusionssystem. Uanset hvad en ensretning af dagpengesystemerne.

 Rent egoistisk kan tilføjes: heldigvis kun for euro-landene og dermed er DK ikke inkluderet i første omgang.

 Men jeg skal ærligt indrømme, at tanken om et EU-dagpengesystem får det til at løbe koldt ned af ryggen på mig – jeg synes erfaringerne viser, at det på ingen måde vil være til gavn for arbejdstagerne.

 PS: der er desværre aldrig flertal for at få lavet studier af den demokratiske pris ved EU-regulering…”


Se rapporten om EU-dagpengesystem (engelsk, pdf)

The Cost of Non-Europe: Unemployment Insurance Scheme for the euro area

5. november 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne