Folkebevægelsen mod EU har holdt landsmøde: Stort gåpåmod og energi for EU-modstanden

Et vellykket landsmøde peger frem mod fornyet energi i bevægelsens arbejde. Landsmødet, der blev afholdt i weekenden d. 25. – 26. oktober i Aarhus, var det største i 10 år, og den almindelige holdning blandt deltagerne var, at der nu skal fuld blus på organiseringen af EU-modstanden fra dag ét.

Fotos: Kommunistisk Politik

Vi står overfor truslen om en række nye suverænitetsafgivelser og med EU’s daglige angreb på levevilkårene. Landsmødet stillede flere ting i centrum for det kommende års arbejde. Der skal stilles krav om folkeafstemning, hvis et flertal i Folketinget forsøger at trumfe en bankunion igennem, og vores retsundtagelse skal fastholdes.

At gå ind i kampen for at stoppe handelsaftalen mellem EU og USA og nej til social dumping bliver to andre hovedområder. Som den røde tråd igennem det hele løber perspektivet om at få Danmark ud af EU.

At styrke EU-modstanden og Folkebevægelsen mod EU som organisation var en anden hoveddebat.

 Et af Folkebevægelsens sigende bagtæpper

Særligt Folkebevægelsens kommende årsplan og dens prioriteringer blev livligt debatteret. EU lægger op til en bankunion, der kan blive meget dyr for den almindelige dansker. Politikerne lurepasser i øjeblikket, men ender regeringen med at gå ind for dansk tilslutning vil Folkebevægelsen kræve en folkeafstemning. Der er klart tale om suverænitesafgivelse, når kontrol med banker og finanslovgivning lægges over til EU.

 Journalist Erik Høgh Sørensen var gæstetaler og gjorde rede for konsekvenserne af en bankunion i EU

Et af de andre områder der vil blive højt prioriteret i det kommende år er forsvaret for Danmarks retsundtagelse. Fra 1. januar betyder Lissabon traktaten, at Europol går fra at være mellemstatslig til at være overstatslig. Danmark kan sagtens fastholde vores undtagelse og lave samarbejdsaftaler om kriminalitetsbekæmpelse over grænserne, men i stedet benyttes lejligheden til at angribe dansk suverænitet. Bliver der en folkeafstemning skal den vindes og forsøger regeringen at pille ved undtagelsen og indgå nye aftaler, vil Folkebevægelsen kræve en folkeafstemning.

 Afstemning med de grønne stemmesedler

Endnu et område hvor der sættes et frontalangreb ind mod demokrati og national selvbestemmelse er handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP). Går aftalen igennem er det fremover de multinationale selskaber, der forhandler de regler der skal gælde for miljø og sundhed i EU-landene. Landsmødet besluttede, at Folkebevægelsen vil lægge kræfter i kampen mod TTIP.

 Tine Spang Olsen fra Djurslands komittéen fremlægger forslag til kampagnen mod TTIP

En aktiv kampagne omkring dansk udmeldelse med kravet om en folkeafstemning – og evt. en underskriftsindsamling med dette krav – blev drøftet og vil blive debatteret videre i komiteerne og i bevægelsen.

En række komitéer landet over er vedholdende og aktive. Komitéen i Jammerbugten formår f.eks. at holde gang i butikken ‘Lopper mod EU’ med to ugentlige åbningsdage. Her kan man altid møde EU-modstanden og et besøg for at købe genbrug kan let resultere i et medlemsskab af Folkebevægelsen mod EU. I løbet af året er det lykkedes Folkebevægelsen at få mere end 1.100 nye medlemmer på landsplan.

 Lis Jensen fra komitéen i Jammerbugten, tidligere parlamentsmedlem for Folkebevægelsen

Det lykkedes Folkebevægelsen at genvinde sit mandat i EU-parlamentet og få 8,1 % af stemmerne – 14.938 flere stemmer mere end i 2009.

 Rina Ronja Kari, parlamentsmedlem for Folkebevægelsen på talerstolen.
Foto: Folkebevægelsen mod EU

Vi fører en fælles kamp i de nordiske lande mod EU – for at komme ud af EU eller undgå EU’s indflydelse. Landsmødet fik hilsner fra Folkrörelsen Nej til EU i Sverige, fra EUD (Europeans United for Democracy), Nei til EU i Norge og Ungdom mot EU, Norge.

I Norge siger 70 % af befolkningen nej til EU-medlemskab, mens norske politikere binder Norge mere og mere til EU gennem EØS aftalen. Aldrig før har modstanden være så stor – og aldrig har EU’s magt været større.

 Heming Olaussen, leder af Nei til EU i Norge gennem 10 år

Norge har en stor og aktiv anti-EU bevægelse og en vældig aktiv ungdomsafdeling Ungdom mot EU.

 Anne Antoinette og Per Alexander fra Ungdom mot EU i Norge

Den ny landsledelse repræsenterer både erfaring og fornyelse og et vidt spænd i alder.

 Et nyt ansigt i landsledelsen, Pia Møller fra Aarhus komitéen, udbringer en skål for EU-modstanden

Landsmødet sendte et klart signal om, at Folkebevægelsen mod EU er reelt tværpolitisk og repræsenterer EU-modstanden fra et bredt spektrum af politiske kræfter.

 Landsmødet valgte en bred og tværpolitisk landsledelse. Foto: Folkebevægelsen mod EU

 Det fine band Snejegast var aftenfestens musiknavn

 

Landsmødet vedtog tre udtalelser:

Befolkningen har fået nok

Retsundtagelsen er til gavn for Danmark

Støt det kurdiske folks ret til selvbestemmelse

Folkebevægelsens nye landsledelse

International Træskopris går til Nei til EUs Heming Olaussen

Drude Dahlerup fik den danske træskopris

Nei til EU, Norge

facebook

Ungdom mot EU
Nej till EU, Sverige

facebook

Se mere hos

Folkebevægelsen mod EU

og

facebook

 

 

Netavisen 26. oktober 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne