EU annulerer dansk lovgivning: Forbud mod ftalater trues væk

Danmark forbød i 2012 fire typer ftalater, der bruges til blødgøring af plast, fordi de er stærkt sundhedsskadelige. Eller det troede vi, at Danmark gjorde. Beslutningen er aldrig blevet ført ud i livet og EU kommissionen meddeler nu, at forbuddet er ulovligt. Miljøministeren anerkender EU’s ret til at overtrumfe Danmarks beslutning.

Giftvirkningen fra ftalater starter allerede i fostertilstanden gennem overførsel fra moderen og de ufødte børn og småbørn er særligt sårbare. Stofferne bruges bl.a. i legetøj, tandbørster, badeforhæng og medicinsk udstyr – f.eks. til for tidligt fødte børn, når de får mad gennem en slange.

Ftalater er overalt. Også i ting som elledninger, vinylgulve, solcreme og parfume. Virkningen på længere sigt er bl.a. forringede muligheder for at få børn, både hos kvinder og mænd.

Virkningen er påvist gennem forskning både gennem dyreforsøg og andre undersøgelser. Ftalatindholdet i blodet er f.eks. større hos barnløse end hos familier med børn. Både evnen til at blive gravid og abortrisikoen øges. I perioden efter 2. verdenskrig, hvor vi er blevet bombarderet med giftig kemi, er problemer med at få børn øget og mænds sædkvalitet faldet drastisk.

I 2012 meddelte daværende miljøminister Ida Auken stolt, at Danmark gik foran, uanset hvad EU måtte mene. Forbuddet mod en række hormonforstyrrende stoffer skulle træde i kraft i efteråret samme år. Det er bare aldrig sket og datoen var foreløbigt udskudt til 2015.

EU kommissionen truede allerede dengang med en sag mod Danmark.

Men den trussel tager jeg med sindsro. Vi har gennem længere tid samlet skyts til en eventuel EU-sag og står dermed velforberedt, hvis det skulle komme så vidt. I øvrigt har jeg vanskeligt ved at forestille mig, at EU ikke ønsker at beskytte sine forbrugere”, udtalte miljøministeren til DR.

Ida Auken er ikke alene med sin benægtelse af hvad EU er. Per Clausen, miljøordfører for Enhedslisten er nu ifølge Ritzau ”chokeret over, at EU-Kommissionen ser ud til at få held til at stoppe et dansk forbud mod fire farlige ftalater”.

Enhedslisten er åbenbart overrasket over EU-Kommissionens reaktion og udtrykker dermed en farlig tillid til hvad der er muligt som medlem af EU – monopolernes Europa.

I EU’s indre marked betragtes miljøregler til forsvar for sundheden som handelshindringer og gennem EU’s regler og opbygning kan industrien sikre sig, at det bliver deres interesser, der styrer national lovgivning – ikke de enkelte lande, og slet ikke de mennesker der skal leve med svineriet.

EU-systemet udvikler sig stadigt mere mod Europas Forenede Stater med en lovgivning tilpasset de multinationale.

EU vedtog i 2006 en kemikalielovgivning (REACH, om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier ), en lov der skulle sikre EU’s indre marked med ensartede standarder for industrien.

Heri står, at et medlemsland ikke selv kan lave regler på et område, hvis EU arbejder med samme område – som det f.eks. gælder for ftalater. EU bestemmer selv, om der kan gøres undtagelser.

Det skete i Danmark med sagen om bisphenol A i sutteflasker. På miljøministeriets hjemmeside kan man læse, at grunden til at EU her kunne gøre en undtagelse var, at forbuddet kun angik ganske få anvendelser af bisphenol A, og der var kendte alternativer til stoffet. Det ville altså ikke betyde så meget for sutteflaskeindustrien.

Miljøminister Kirsten Grosbøl udtaler efter EU-kommissionens annulering af Danmarks beslutning:

Så længe der er en sundhedsrisiko, vil jeg arbejde for, at ftalaterne udfases til fordel for bedre alternativer. Jeg vil tage sagen om hormonforstyrrende stoffer som for eksempel ftalater op med den nye kommissær så snart, der er fundet en ny. Samtidig er jeg ved at samle en gruppe af lande, så vi kan øge presset på Kommissionen i kampen mod hormonforstyrrende stoffer”

Men hun accepterer EU’s ret til at beslutte. Som hun siger det, så truer EU kommissionen med kæmpemæssige bøder, hvis Danmark ikke retter ind, og det ‘vil hun ikke udsætte befolkningen for’.

EU-systemet er bygget til at sikre industriens interesser og giver kun plads til at politikere kan løbe rundt i et evigt hamsterhjul i EU’s institutioner og uigennemskuelige lovkomplekser for at få små beslutninger om forbrugerbeskyttelse igennem indenfor systemet, mens de afgørende beslutninger, der måtte være flertal for i de enkelte lande, gøres ulovlige.

Der er tale om et bevidst bedrageri om hvad EU er, der skal bilde os ind, at vi kan få indflydelse, gøre vores stemme hørt, sidde med ved bordet osv. i et system hvor magten af princip ligger hos kapitalen.

Netavisen 2. juli 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne