Det  globale arbejdsmarked og EU Hvert 15. sekund dør en arbejder af arbejdsskade

EU-kommissionen mere optaget af at sikre arbejdsmiljøet i udviklingslande end i EU selv. EU-parlamentet er uden magt – og  LO og DA kræver en ny EU arbejdsmiljøstrategi, der sikrer dansk konkurrenceevne.

Den 13.maj eksploderede en kulmine i Manisa-Soma Tyrkiet. Hen ved 1.000 arbejdere befandt sig i minen.  De døde tælles i hundreder.
 
Den tyrkiske regering havde nægtet at inspicere eller forbedre sikkerheden i den privatiserede miner, hvis nye ejere havde sænket udgifterne væsentligt af konkurrencehensyn – bl.a. ved at skære ned på sikkerheden.

Se


Kulmineeksplosionen i Tyrkiet ikke et uheld, men en massakre

Netavisen 15. maj 2014

Hvert 15. sekund dør en arbejder et sted på kloden som følge af en arbejdsulykke eller en arbejdsskade. Og hvert 15. sekund har 160 andre arbejdere været ude for en arbejdsulykke eller er blevet ramt af en arbejdsskade.

 De alvorlige tal stammer fra en international arbejdsmiljøkonference i Bruxelles i april i år.

I EU og dermed også herhjemme forsørger man at gøre dette til et problem isoleret til først og fremmest udviklingslandene og de nye vækstøkonomier som Kina og Brasilien. Til lande, hvor multinationale virksomheder bruger løs af ofte kvinder, børn, immigranter og ’illegales’ liv for at sikre stort overskud og lave udgifter.  

EU indgik i april i år en fornyet samarbejdsaftale med FNs internationale fagorganisation ILO om øget vægt på det globale arbejdsmiljø.


EUs ’konkurrenceevne’

Men i EU er arbejdsmiljøet for arbejderne ikke blevet bedre. En ’Eurobarometer’- undersøgelse fra dette forår viser, at over halvdelen af de adspurgte i EU-landene oplever, at deres arbejdsmiljø er blevet dårligere.

EU forsøger at sikre sine egne monopoler og virksomheder med færre krav til det arbejdsmiljø, der skal beskytte arbejdernes liv og helbred.

Under dække af at mindske reglerne for de små og mellemstore virksomheder i EU med under 250 ansatte, har EU kommissionen besluttet, at en del af de gældende arbejdsmiljøregler afskaffes af hensyn til konkurrenceevnen.

Samtidig viser undersøgelser fra det europæiske arbejdsmiljøinstitut, at netop de små og mellemstore virksomheder har flest arbejdsulykker og skader.

Hvert år dør omkring 168.000 EU-borgere af arbejdsulykker eller arbejdsrelaterede sygdomme ifølge EU’s egne statistikker.

EU-kommissionen bestemmer

Her op til EU-parlamentsvalget den 25. maj har danske EU-kandidater været ude at sige, at nu må EU-parlamentet i gang  med igen at lave lovgivning på arbejdsmiljøområdet.

Hvad de glemmer at sige er, at EU-parlamentet hverken har magt eller ret til at foreslå eller vedtage en lovgivning. Det kan ikke tage selvstændige initiativer med hensyn til de overordnede arbejdsmiljøregler. Det er alene EU-kommissionen, der kan komme med et nyt forslag som afløser for EUs tidligere arbejdsmiljøstrategi, der udløb for 2 år siden.

Sidste år i september krævede EU parlamentet ’øjeblikkelig handling’ af EU- kommissionen på dette punkt. Uden at der skete noget af den grund.

I EU-kommissionens og EU traktaternes verden må arbejdsmiljø ikke forstyrre konkurrenceevnen. Den betyder langt mere end arbejderes liv og helbred.

Derfor skal en ny arbejdsmiljøstrategi i EU først og fremmest kædes sammen med EUs økonomiske vækst- og konkurrencepolitik.


DA og LO står sammen om ’dansk konkurrenceevne

I Danmark er LO, FTF, AC og Dansk Arbejdsgiverforening i den forbindelse gået sammen om et fælles forslag til en ny arbejdsmiljøstrategi, der skal balancere arbejdsmiljø og vækst indenfor rammerne af EUs indre marked.

Forslaget blev præsenteret i en kronik i Jyllandsposten den 8. maj i år.

”En fælles EU arbejdsmiljøstrategi er afgørende for, at danske virksomheder kan konkurrere på lige fod med virksomheder fra de andre EU-lande”, udtaler både fagtoppen og Dansk arbejdsgiverforening.

Hvor mange dør i Danmark?

Hvor mange dør i Danmark hvert år af arbejdsulykker, arbejdsskader og arbejdsrelaterede sygdomme? Ingen ved det præcist.

Der hersker stor usikkerhed om, hvor mange danskere, der egentlig er i fare for at dø på grund af det, de arbejder med. Det skriver Magasinet Arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet har over for Beskæftigelsesministeriet oplyst et skøn på 2.077 dødsfald om året. Det er et tal, der er hentet fra den internationale FN-arbejdsorganisation ILO, men det er baseret på data helt tilbage fra 2003.

I  lande, hvor stort set alt overvåges og registreres, har ingen fundet det værd, at kende sandheden – den fulde sandhed – om hvor mange arbejdere, det betaler med liv og helbred for at gå på arbejde.

Realiteten er, at det er gået tilbage for arbejdsmiljøet i Danmark og EU ikke bare i de seneste år, men i årtier, som en direkte følge af den nyliberalistiske økonomiske politik.

Se også

Sortlistning: EU’s indre marked er en jungle
Netavisen 13. maj 2014

EU-forringelser: Nye angreb på arbejdsmiljø og arbejdstid
Netavisen 26. marts 2014

Stop EU’s angreb på arbejdsmiljø og sikkerhed
Folkebevægelsen mod EU


Historisk tilbageblik


Arbejdsforholdene forringet i EU

Netavisen 27. august 2001

Netavisen 20. maj 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne