EU støtter propaganda for frihandelsaftale i USA: Nyliberalistisk tysk tænketank på propagandaturné

EU og USA satser stærkt på propaganda og påvirkning i forhold til frihandelsaftalen mellem EU og USA, TTIP. Aftalens akilleshæl er den voksende kritik og modstand ikke kun i Europa, men også i USA .

Som et led i kampagnen har EU’s Washington-kontor nu bevilget godt en million kr. til et ‘TTIP Roadshow’. Kampagnens mål er græsrødderne i USA: De lokale forbrugerorganisationer, miljøgrupper og fagforeninger.

Dagbladet Information har fået aktindsigt i bevillingen til roadshowet, der specielt retter sig i mod den lokale modstand. Bag roadshowet står den nyliberale tyske tænketank Bertelsmann Foundation, der også opererer i USA.

Modstand fra græsrødderne

Tilhængerne erkender, at modstanden er stor og frygter at ‘modstandslommer’ i f.eks. lokale erhvervs- og forbrugerorganisationer, miljøgrupper og fagforeninger skal få magt til at påvirke gennemførelsen af frihandelsaftalen.

Man frygter, at den generelle propaganda for aftalens angivelige ‘store fordele’ ikke når ud til eller virker overfor de grupper i samfundet, der i virkelighedens verden vil blive ramt af frihandelsaftalen på deres arbejdsforhold, sundhed og af den øgede konkurrence overfor mindre virksomheder.

Tænketanken satser nu på at påvirke de organisationer og grupper, der arbejder aktivt på græsrodsplan med at oplyse og advare mod frihandelsaftalen.

Det er værd at bemærke, at frihandelsaftalen ikke kun vil ramme miljø, sundhed og arbejdsforhold i Europa, men også i USA, hvor modstanden altså også lever. Sejre indenfor disse områder er truet og vil bive ulige meget vanskeligere fremover, hvis TTIP gennemføres og sætter demokratisk indflydelse ud af spillet.

Som eksempler kan nævnes bevægelsen mod ‘fracking’, den giftige udvinding af skifergas, der er en del af USA’s satsning mod Europa, bl.a. i kamp mod Ruslands stilling på energimarkedet. Fracking vil være en af de mange negative fænomener, som frihandelsaftalen utvivlsom vil fremme, hvis den bliver gennemført. Og med store miljømæssige konsekvenser.

Et andet område er bevægelsen mod GMO, hvor der er vundet lokale sejre, bl.a. om mærkning af genmodificerede fødevarer.

Bertelsmann Foundation skriver:

…”det er sandsynligt, at potentielle TTIP-skeptikere lettere mobiliseres i ikke-traditionelle politiske centre. Disse skeptikere kan ægge en dybtliggende modstand, som, hvis den ikke tages i opløbet, vil etablere regionale eller sektormæssige modstandslommer”. (Citat Information)

Det var, hvad der skete, ved et tidligere forsøg på en frihandelsaftale mellem EU og USA og mod ACTA-aftalen fra 2012 om copyright og patent. Modstanden fik afvist aftalerne. Denne gang satser tilhængerne på en påstået og overfladisk åbenhed, mens de egentlige afgørelser og forhandlinger forsøges holdt skjult.

‘Revitalisering’ af vestlig kapitalisme

Kampagnen bygger på en rapport fra efteråret 2013 som Bertelsmann har udarbejdet i samarbejde med den britiske ambassade i USA og en anden tænketank, Atlantic Council.

Der slås ikke alene på alle fordelene i USA og EU, men underliggende på den nye transatlantiske unions konkurrenceforhold på verdensplan. Den vestlige kapitalismes ‘revitalisering’ gennem frihandelsaftalen. Og med formodningen om at de nye standarter unionen vil sætte vil blive verdensomspændende.

Fantasital udpindes lokalt

Rapporten bygger på tal fra EU-kommissionen, der netop er blevet tilbagevist af en gruppe økonomer.

Bertelmanns Foundations kampagne bygger videre på de rent fiktive beregninger, og man udpinder disse tal helt lokalt. I stedet for kun at gå ud med generelle tal om f.eks. 750.000 nye jobs i USA, tager man delstat for delstat, by for by. De lokale industrier og deres lovede fordele listes op. Frihandelsaftalen påstås f.eks. at give 380 nye jobs i Texas’ mineindustri.

Der vil uden tvivl blive tale om øget profit for de største virksomheder, mens de mindre vil blive udsat for større konkurrence. En mulig økonomisk fremgang vil ikke blive ligeligt fordelt og vil ikke mindst ske på bekostning af standarder og regler for f.eks. miljø- og forbrugerbeskyttelse.

De konkrete løfter og påstande, hvor alle USA’s stater gennemgås tal for tal og den direkte bearbejdning af lokalbefolkningen der tænkes ind, formodes at give en større overbevisningskraft.

Slagplan med evaluering

Den lokale presse inviteres ligeledes og bearbejdes til at gengive de positive udmeldinger. Slagplanen er, at først mødes fonden med udvalgte lokale redaktører og ‘hjælper’ dem med at udarbejde en leder om frihandelsaftalens velsignelser ud fra rapportens lokale tal.

Herefter holdes et offentligt møde på det lokale rådhus med samme indhold, og endelig holdes der møder med lokale organisationer. Alle tiltag evalueres løbende og rettes til.

Mediekoncernen Bertelsmann er et stort tysk medieforetagende, der voksede fra at være et lille lokalt trykkeri til at arbejde med massemedier under nazi-tiden i Tyskland.

Bl.a. var Bertelsmann hovedleverandøren af nazi-venlig litteratur til de tyske soldater. Koncernens direktør Heinrich Mohn afgav efter krigen ledelsen efter afsløringen af falsk forklaring om disse forhold.

Bertelmanns opererer nu i 50 lande, stadig som propagandist for kapitalens interesser.

Bertelsmanns Foundation er et såkaldt non-profit foretagende under mediekoncernen Bertelmanns.

Kilder

Nu starter EU’s roadshow for frihandel i USA
Information 12. april 2014

Myterne om EU-USA frihandelsaftalen
Folkebevægelsen mod EU 10. april 2014

TTIP and the Fifty States, jobs and growths from coast to coast
September 2013

Bertelsmann Offers Regret for Its Nazi-Era Conduct
New York Times 8. oktober 2002

Læs også

Frihandelsaftale EU-USA: Høring om virksomheders ret til sagsanlæg
Netavisen 19. marts 2014

Frihandelsaftalen EU – USA: Retning mod ny overnational diktaturstat
Netavisen 18. december 2013

Netavisen 14. april 2014Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne