EU opruster: Tysk regering fortaler for EU-hær

Der er netop blevet afholdt ‘International sikkerhedskonference’ i München med deltagelese af Natolandene, landene i Østeuropa, Kina, Indien, Japan og FN. Verdenssituationen var på dagsordenen med det underforståede tema: hvordan imperialismens stormagter sikrer magt og indflydelse i deres interessesfærer – dvs på verdensplan. Tyskland viser sig nu som fortaler for en egentlig Europahær under EU.

EU’s og NATO’s rolle var til debat. Herunder EU’s og dets dominerende staters stilling. Frankrig tager i øjeblikket teten i forhold til unionens imperialistiske trang til at lægge nyt land under sig. De invaderede Mali og Den Centralafrikanske Republik. Hvad angår CAR blev beslutningen dog taget på EU-topmødet i december. Her understregede man samtidigt, at fremover skulle den slags koordineres, så det blev hele EU der stod bag.

Nu melder også Tyskland sig klar til den direkte militære indgriben i EU’s interesseområder. Fra at gå fra en politik, hvor den tyske regering har holdt sig udenfor både Irak-krigen og Libyen-krigen lyder der nu nye toner fra regeringspolitikerne.

Den tyske udenrigsminister Frank-Walter Steinmeier udtalte op til konferencen til Südeutsche Zeitung:

”Tyskland er for stort til blot at kommentere den globale politik”.

Tyskland er økonomisk den dominerende magt i Europa og i EU. Nu skal der følge mere ‘lebensraum’ til for Tyskland og EU.

USA og NATO har længe ønsket denne udvikling og i EU har Frankrig længe presset på.

Udenrigsministeren står ikke alene. Den tyske forsvarsminister Ursula von Leyen taler for større militær erobringslyst fra et samlet EU og for en egentlig Europahær. Hun udtaler til Der Spiegel:

”Europa kommer ikke foran i spillet mellem globale kræfter, hvis der er nogen, der hele tiden holder sig anstændigt tilbage, når det gælder militærindsatser, mens andre uafhængigt tager initiativ…Fælles styrker vil blive den logiske konsekvens af et stadigt stærkere militært samarbejde i Europa”.

De tyske ledere taler også for, at EU skal overtage nogle af NATO opgaver som vestens væbnede magt. På sikkerhedskonferencen udtalte Tysklands præsident Joachim Gauck:

”Forbundsrepublikken må være rede til at gøre mere for den sikkerhed, som andre har sikret vores land i årtier”.

Ursula von Leyen uddybede synspunktet:

”Vi har en pligt og et ansvar for at bringe vores bidrag til en gradvis løsning af aktuelle kriser og konflikter. Ligegyldighed er for et land som Tyskland ingen mulighed hverken ud fra et sikkerhedspolitisk eller et humanitært synspunkt”

Den danske, altid krigsberedte regering, bifalder udviklingen:

“Jeg er glad for signalerne om en mere aktiv tysk udenrigs- og sikkerhedspolitik, som Steinmeier leverede i sin tale her i München”, udtalte forsvarsminister Nikolai Wammen.

Ingen tvivl om at kursen er sat for en EU-hær med ambitioner om at blande sig i verdens brændpunkter og sikre den europæiske elites økonomiske og politiske interesser.

Citater: Information 1. februar og Politiken 2. februar 2014

Tyskland varmer op til aktivistisk udenrigspolitik
Information 2. februar 2014

Læs også

EU-topmødet: Mere militær oprustning – mere social nedrustning
Netavisen 21. december 2013

Danmark i EU’s militære opbygning og krige
Stop Terrorkrigen

Militariseringen  af EU og Danmarks placering
Netavisen 12. september 2013

Netavisen 2. februar 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater