8. marts 2014 Sammen ruller vi fremtiden ud

Regeringens asociale reformer skubber kvinderne tilbage til fortiden

For retten til en selvstændig indtægt

En almindelig familie i dag kræver 2 indkomster. Ligeværdighed i ægteskab eller forhold kræver 2 selvstændige indtægter. I dag mister selv arbejdsløse unge kvinder på barsel kontanthjælpen, hvis de har en kæreste.

Skrot den gensidige forsørgerpligt – både for gifte og samlevende !

Væk med kontanthjælpsreformen, sygedagpengereformen, førtidspensions- og dagpengereformen.

Rul alle de asociale nyliberale reformer tilbage.

Foto: Dan Stenberg Robles
Reel ligeløn nu. Markant lønstigning på lavtlønsområdet.

Det er 4 år siden tusindvis af kvinder gik på gaden for kravet om ligeløn til kvinder. Der er brug for lønkroner på hele lavtlønsområdet i stedet for snak og statistikker.

Økonomisk diskriminering af kvinder på løn, livsindkomst og pension må stoppes

Fuld dækning for prisstigninger på offentlige sociale og pensions-ydelser.

6 timers arbejdsdag

Nedsæt arbejdstiden til 6 timer med fuld lønkompensation. Det vil give flere jobs, mindre stress og mulighed for at få arbejde og børn til at hænge sammen.

Ret til fuldtidsjob. Væk med tvangsarbejde, nyttejob og social dumping.

Ret til at leve og skabe et meningsfuldt liv – for os og for vores børn

Nej til diskriminering og ideologisk undertrykkelse – vi har brug for hinanden uanset størrelse, farve, alder eller køn.

Danmark ud af EU

EU dikterer en nyliberalistisk krisepolitik, der har voldsomme sociale konsekvenser for store dele af befolkningerne i EU – ikke mindst kvinderne. I stadig flere EU lande bliver kvinders ret til abort nægtet og afskaffet.

Støt Folkebevægelsen mod EU.
Stem nej til EU’s patentdomstol den 25. maj.


Nej til militarisering og dansk krigsdeltagelse

Nej til kvindeundertrykkelse og diskriminerende kvindebilleder

Solidaritet med kvindernes kamp for lighed, frihed, fred og sociale fremskridt i hele verden


Foto: Dan Stenberg Robles


Arbejderpartiet Kommunisterne APK

Kvindeudvalget


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne