Lærere og pædagoger i aktion for den danske model: Støt op!

De københavnske lærere og pædagoger demonstrerer den 20. februar uden for deres OK-modpart Kommunernes Landsforening – en ’Demo til fordel for den danske model’

D E M O N S T R A T I O N !

Først sms’ede Bjarne Corydon til kabinepersonalet i SAS, så fik gymnasielærerne en tur. Der er også lagt i ovnen til folkeskolelærerne.

Det er på tide, vis sammenhold i fagbevægelsen. Vi kæmper for den danske model og for overenskomster, der ikke skal finansiere regeringens politiske fejltagelser.

Støt op den 20. februar 2013 kl 16 foran Kommunernes Landsforening i Weidekampsgade.

Taler og musik.
Erik Clausen er konferencier.
Suppekøkken og fanerne røde er der også.

Det er BUPL Hovedstaden, LFS, Københavns Lærerforening og Frederiksberg Kommunelærerforening, der inviterer dig og din fagforening til demonstration!
Vi ses.

Se  mere på facebooksiden her

Demonstrationen er planlagt som opfølgning på de københavnske lærere og pædagogers demonstration, der afviste planerne for en folkeskolereform med indførelse af heldagsskole – der skal køre igennem henover lærere og pædagoger og stort set betales ved at lærerene skal arbejde mere og talrige pædagogstillinger nedlægges.

Formanden for Københavns lærerforening Jan Trojaborg konstaterer, at der er indgået en ’uhellig alliance’ mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Aftaleretten er undergravet .

Video-interview med Jan Trojaborg
KPnetTV

Efter at der er indgået generelle overenskomster for de offentligt ansatte skal forhandlingerne mellem KL og lærerne i gang. Klapjagten på lærerne sættes ind. De skal betale folkeskolereformen med væsentlig øget undervisnings-tid  – og dermed reel forøget arbejdstid hvis den ikke skal forringes.

Derfor indkalder lærerne til demonstration for aftaleretten: At det er arbejdsmarkedets parter, der indgår aftaler, uden regeringsindblanding. Det sker også i håb om at få opbakning fra den øvrige fagbevægelse.

En af de negative sider ved svækkelsen af de generelle ok-aftaler, der splitter faggrupperne op i specifikke forhandlinger hver på deres område, er at de sættes op mod hinanden og hver især kæmper for særlige fordele. Og derfor at den indbyrdes solidaritet er svækket.

Men et nederlag for lærerne vil være et gigantnederlag for hele fagbevægelsen, for hele arbejderklassen.

De netop afsluttede overenskomster for hovedparten af de offentligt ansatte er alle  minusoverenskomster, der garanterer et reallønsfald i aftaleperioden.

Derfor skal der stemmes Nej – og de offentligt ansattes fagforbund og hele fagbevægelsen i øvrigt bør tvinges til at tage kampen op.

For OK13 er bare et enkelt, men principielt betydningsfuldt slag i det, der beløber sig til både et generalangreb på den danske model og på den offentlige sektor som helhed efter EU’s nyliberale forskrifter.

Minusoverenskomsterne skal efter SRSF-regeringens og Christiansborg-flertallets Big Bang-plan kombineres med en stribe nyliberale reformer af SU, sygedagpenge og kontanthjælp i ’konkurrenceevnens’ navn – dvs , skatte- og afgiftslettelser til monopolerne.

Også i dette perspektiv må de københavnske lærere og pædagogers kamp støttes og udbredes til hele landet. Og kampen udvides til en kamp mod minusoverskomster, den nyliberale reformpolitik og generalangrebet på den offentlige sektor og de offentligt ansatte.

Tingene hænger sammen – efter Christiansborgs ’Big Bang’-plan, som er et afgørende angreb ikke bare mod  den danske aftalemode, men  også ’velfærdsmodellen’

Se også

Christiansborgs ’Big Bang’-plan: Asociale reformer skaber ikke arbejdspladser
Netavisen 18. februar 2013

Offentligt ansattes OK13: Et samlet svar er nødvendigt

Netavisen 16. februar 2013

Et dobbelt angreb under dække af krise
Kommunistisk Politik 2, 2013

SRSF’s nyliberale mesterstykke: Folkeskolereform på lærernes regning

Netavisen 4. december 2012

SAS: Et forvarsel om hvad arbejderklassen kan vente
Netavisen 17. november 2012

Den danske aftalemodel under beskydning
Kommunistisk Politik 17, 2010

Netavisen 19. februar 2012


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne