Se flere artikler på
www.kpnet.dk

 

 


Offentligt ansattes OK13

Et samlet svar er nødvendigt

Forhandlerne for hen ved en halv million kommunalt ansatte og 184.000 ansatte i staten har  indgået minusaftaler, der betyder lavere realløn og dårligere arbejdsforhold, herunder reelt længere arbejdstid. I den kommende weekend forventes massakren afsluttet med aftaler for knap godt 150.000 ansatte i regionerne. De nominelle lønstigninger holder sig under 2 %.

SRSF-regeringen ser meget gerne, at overenskomsterne for de offentligt ansatte hurtigt kommer på plads – med reallønsfald og et gennembrud for reelt øget arbejdstid på en række områder.

Regeringen ønsker ro på den faglige bagsmæk, før man for alvor tager fat på de bebudede nedskæringsreformer på 2 milliarder fra SU’en, 3 milliarder fra kontanthjælpen og mere fra beskæring af sygedagpenge, mens følgerne af de seneste reformer som dagpengereformen for alvor er ved at vise sig og kaste tusinder i den sociale massegrav.

Reformpengene skal bruges til skattelettelser til arbejdsgiverne i form af en såkaldt konkurrencepakke, der skulle styrke de danske virksomheders konkurrenceevne på de studerendes, de syges og kontanthjælpmodtagernes bekostning. Det betyder nye skattelettelser og tilskud til de rige – men ingen garanti for nye jobs.

I krogene på Christiansborg kalder man allerede den samlede 'reformpakke', som ventes fremlagt i marts måned, for 'Big Bang'.

I sidste uge blev der indgået en aftale mellem finansminister Corydon og de statsansattes forhandlere. Nu følger Kommunernes Landsforening og de kommunalt ansattes forhandlingsfællesskab KTO efter. De er enige om en aftale, der betyder lønstigninger på 1,97 procent over de næste to år.

Det er umuligt at sælge som en forbedring, og ikke engang som opretholdelse af status quo, selvom forhandlerne prøver:

- Der er tale om et magert forlig, som i høj grad må betegnes som et resultat af den økonomiske krise,
siger forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA:

- Vi har været fokuseret på at bevare reallønnen, men jeg tør ikke lægge hovedet på blokken på, at de aftalte lønstigninger fuldt ud vil kunne matche de næste års prisstigninger. Desværre. Men den hidtidige reguleringsordning videreføres, Og vi har fået bremset de meget firkantede arbejdsgiverkrav.

Se Dennis Kristensens
OK-kommentar her

Kommunernes krav om at kunne fyre suppleanter for tillidsfolk er trukket tilbage – i denne omgang.

Aftalen mellem Bjarne Corydon og  Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Akademikernes Centralorganisation om nye overenskomster på statens område betyder endnu større reallønsfald. Men den betyder også det ønskede gennembrud for aftaler, der ikke bare betyder øget undervisningstid, men reelt øget arbejdstid for gymnasielærerne og dermed forringet undervisning for eleverne. Det vil føre til færre lærere og  utvivlsomt også til fyringer.

Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet, har en skarp kommentar under overskriften ’S springer ud som arbejdsgiverparti’. Hun anklager regeringen for at slagte et afgørende element i den såkaldt danske model – nemlig aftaleretten:

”Det er det hidtil mest omfattende angreb på aftaleretten siden den danske model blev født i 1899. Og det er rystende, at det netop er socialdemokratiske ministre, der i den grad sætter fagbevægelsen uden for døren. (… )  nu kan lederne gøre, hvad de vil, uden at bekymre sig om medarbejderne. Og de skal i hvert ikke lave aftaler med dem endsige forhandle med dem.”

” Bjarne Corydon og Christine Antorini har altså sendt et klart signal om, at nu er der fri jagt på lærerne”, konstaterer hun.

Se hele artiklen her

SRSF-regeringen kombinerer direkte deres reformpolitik med reallønsnedgang, forringede arbejdsforhold og længere arbejdstid for de offentligt ansatte.

- Hvad der sker i dette forår er et afgørende angreb på hele den offentlige sektor, på dem som arbejder i den og på dem, som er afhængige af den i form af SU og andre overførselsindkomster,
siger Troels Riis Larsen, talsmand for Arbejderpartiet Kommunisterne.

- De forskellige tiltag udgør en samlet helhed. Nemlig nyliberal nedskæringspolitik forbundet med gaver til kapitalen. Bankpakkerne fortsætter på andre måder.


- Derfor må de enkelte dele ikke ses isoleret.  Og angrebene kræver et samlet svar. Fra de offentligt ansatte og alle andre arbejdende, fra elever og studerende, fra folk på dagpenge og alle andre modtager af overførselsindkomster.


- Det er en ekstra grund til at sige Nej til minusoverenskomsterne. Det er nu der for alvor skal mobiliseres til et opgør med den fejlslagne politik, som både VKO og SRSF står for. Vi skylder nok  et varmt forå
r, siger Troels Riis Larsen.


Se også


Et dobbelt angreb under dække af krise
Kommunistisk Politik 2, 2013

Kriseløn: 184.000 i staten får råd til mindre

avisen.dk

Nu skal gymnasielærerne undervise mere
avisen.dk

Her er lønnen til en halv million danskere

avisen.dk

Beskæring i SU'en skal gå til erhvervslivet
Politiken

Video: Folkeskolereform og overenskomster - Interview med Jan Trojaborg
KPnetTV

Netavisen 16. februar 2013