USA’s dronepolitik: Ubegrænset ret til at dræbe

USA’s præsident Barack Obama har netop afholdt sin ’Tale om nationens tilstand’.

Her gjorde Obama meget ud af de stadige skoledrab og massenedskydninger i den topmilitariserede supermagt, mens den amerikanske droneterrors konsekvenser i andre nationer med hundrevis af døde børn og civile som ofre ikke blev berørt.

Obama står lige foran godkendelsen i senatet af den kommende topchef for CIA. Dette rejser en række spørgsmål den amerikanske krigspolitik.

Om drab ved hjælp af droner sagde Obama i sin tale:

“… i de kommende måneder vil jeg fortsætte med at arbejde sammen med Kongressen om at sikre, at ikke bare udvælgelse af mål, tilbageholdelse og retsforfølgelse forbliver i tråd med vores love og vores politiske system, men at hele vores indsats bliver endnu mere åben for det amerikanske folk og for resten af verden”.

Senatshøringen blev gentagne gange afbrudt af
aktioner og råb

Med disse positivt ladede ord forventer Obama formodentlig at få godkendt sin kandidat til posten som chef for CIA.

 Spotlys på krigspolitikken

Udnævnelsen af ny chef for CIA har sat spotlys på en række spørgsmål i den amerikanske krigspolitik. Det gælder både brugen af droner og brugen af tortur.

I princippet er det hemmeligt, både for den amerikanske befolkning og de amerikanske politikere, hvilke retningslinjer der gælder, når amerikanske eller udenlandske statsborgere dræbes på langdistance uden rettergang. Ligeså hemmeligt er det i hvilke lande USA opererer med droner, og hvor mange der hidtil er blevet dræbt.

Obama har udpeget sin sikkerhedsrådgiver John Brennan til kommende chef for CIA og senatets høring i den forbindelse er blevet gennemført. Senatets afgørelse forventes i løbet af få dage.

At vælge netop John Brennan, er en stor politisk provokation.

Hvem er John Brennan?

John Brennan, der er Obamas nærmeste medarbejder i droneprogrammet og hovedarkitekt bag det, havde en lignende post under den tidligere præsident George Bush. Som ledende medlem af CIA udtrykte han så sent som i 2007 sin støtte til brug af tortur ved afhøringer af formodede terrorister og deltog i udlevering af fanger til lande der var kendt for at anvende tortur.

Da Obama i 2008 skulle besætte chefposten i CIA ønskede han at overtage Brennan fra George Bush, men dette blev mødt af så voldsomme protester, at det endte med, at Obama for at bevare sit ’Hope og Change’- image, i stedet gjorde Brennan til sin nærmeste sikkerhedsrådgiver, en ansættelse der ikke krævede en senatshøring.

Siden har Brennan og Obama videreudviklet det tophemmelige droneprogram.

Brugen af droner er stærkt intensiveret

I april 2012 blev der for første gang sat tal på antallet af ofre for dronedrab. Washington Post kunne afsløre, at tallet nu oversteg antallet af dræbte i terrorangrebet d. 11. spetember 2001. Mellem 4.500 og 5.000 mennesker er blevet dræbt i Pakistan, Yemen, Somalia, Libyen og Irak. Heraf omkring 900 tilfældige civile.
For 10 år siden rådede Pentagon over 50 droner, i dag over ca. 8.000. Dronerne udgør nu over en tredjedel af det amerikanske luftvåben.

Helt aktuelt er dronerne også på vej til en ny base i Afrika, hvor USA vil ’tage over’ i Mali efter Frankrig, der planlægger at trække deres tropper ud af landet.

I Pakistan har der været store protester og demonstrationer mod dronedrabene. Det har fået den pensionerede amerikanske general Stanley Mc Chrystal til at advare om, at man ikke bør bruge dronerne alt for meget.

NATO, EU og Danmark

Danmark deltager i NATO’s drone overvågningsprojekt Alliance Ground Surveillance (AGS), der udfører overvågning i krigssituationer. Danmark var med i projektet fra starten, men Folketinget besluttede i 2010 at træde ud for at spare penge.

Efter Helle Thorning Smiths besøg hos Obama i 2012, lød der dog nye toner og Danmark leverer nu fem ubemandede dronefly.

”USA opfatter Danmark som et kerneland i Nato og vil gerne have os med i det, de opfatter som de centrale dele af alliancen” udtalte den danske krigsminister Nick Hækkerup.

England har sine egne droner og styrer nu både drab og overvågning fra engelsk territorium med droner udstationeret i Afghanistan. Ifølge The Guardian har briternes droner affyret 334 laserstyrede raketter og bomber mod formodede militante oprørere i Afghanistan.

EU kommissionen arbejder nu med et forslag om at åbne Europas luftrum for dronerne fra 1916.

Europa vil åbne luftrummet for droner

Dette følger efter den amerikanske beslutning om at USA’s luftrum åbnes for dronetrafik i 2015. Så dronedrab kan snart også udføres mod ’fjender’ indenfor USA’s grænser.

Regler for dronedrabene er uden grænser

Retningslinjerne har hidtil været hemmeligholdt, men at der har været tale om drab uden rettergang har der ikke været tvivl om. Obama og sikkerhedsrådgiver John Brennan fører en liste over mulige mål for droneangreb og tager uden nogen form for offentlig kontrol stilling til drabenes udførelse.

Op til John Brennans senatshøring blev presset på Obama øget. Befolkningens modstand mod dronerne er stærkt stigende (dog stadig med et flertal for) og 10 senatorer stillede krav om offentliggørelse af reglerne omkring brugen af droner for at kunne godkende Brennan. Kort tid før høringen offentliggjorde Obama disse til udvalgte politikere, hvorefter de er lækket til pressen.

Se ’hvidbogen’ her

Definitionen af selvforsvar udvides til at omfatte ’forebyggende angreb’.

Begrænsningerne i ’retten’ til at dræbe er reelt ikke-eksisterende. Der kan dræbes udelukkende på mistanke om en mulig fjendtlig handling, der endnu ikke er planlagt eller hvis der er mistanke om, at en person kan blive en trussel.

Tidligere har det været fremme, at der skulle være tale om ’en overhængende trussel’ om et voldeligt angreb på USA og det skulle angiveligt være umuligt, at pågribe personen på anden måde.

Der er tale om ’gummiparagraffer’ der gør det muligt for den amerikanske regering eller præsident, at udnævne alle og enhver til ’landets fjende’. Om det er en terrorist eller en revolutionær – udenfor landets grænser eller indenfor – når man ønsker det.

Den nye definition sammenlignes i The Times med den britiske regerings argumentation for at gå i krig i Irak, hvor regeringens øverste juridiske rådgiver sagde, at et land skal være i stand til at foretage forebyggende angreb, ’også hvis der ikke foreligger noget konkret bevis’ for en trussel.

Senatets høring af John Brennan er nu gennemført og en beslutning angående hans fremtidige job som chef for CIA forventes at blive foretaget i løbet af få dage.

Høringen gennemførtes under en række protester og afbrydelser.

Se video fra den afbrudte høring her

 

Netavisen 13. februar 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne