Græsrodskonference: Samlet modstandsfront nødvendig

Kommunistisk Politik 21, 2012

Græsrødder mødtes den 10. november i København til konference om modstand og samling

Det er nødvendigt, at vi opbygger en samlet front i hele sin mangfoldighed mod EU monopolernes Unionsprojekt, mod den nyliberale krisepolitik og de imperialistiske krige. Der må udvikles et alternativ for at kunne skabe reel forandring.

Sådan lød nogle af konklusionerne fra den konference der blev afholdt den 10. november 2012 i København.

Det var Budskab for Græsrødderne, der havde inviteret forskellige politiske kræfter, initiativer og organisationer til at komme sammen og udveksle erfaringer og diskutere, hvordan vi styrker den fælles kamp fremover.

Konferencen var en forsættelse fra sidste år under overskriften ’Sammen kan vi mere’. Græsrodskonferencen 2011 fandt  sted nogle måneder efter den nye SRSF-regering var kommet til. Allerede dengang tegnede der sig et billede af,  at de ville videreføre blå bloks nyliberale politik til trods for alle løfterne om det modsatte – men også et billede af en fremvoksende modstand mod den.

Dette års konference videreførte denne proces og udløste med forskellige og spændende oplæg en god diskussionslyst, og gav deltagerne masser af input til det videre arbejde.

Fra Tunis til Athen og København

Klaus Riis, APK, var lige hjemkommet fra en international konference i Tunesien om opbygningen af folkelig modstand mod nyliberalisme og imperialisme.

Han talte med udgangspunkt i de internationale erfaringer om bestræbelserne for at samle og videreudvikle den stadig voksende folkelige modstand, der har bredt sig som en kæmpebølge fra arabiske lande og op gennem Syd-europa her på vores kontinent.

I Tunesien lykkedes det som bekendt befolkningen at få smidt det forhadte Ben Ali diktatur på porten og man kæmper nu videre om magten til at skabe social retfærdighed, demokratiet og en fremtid.

– Vi kan ikke længere begrænse os til kun at videreudvikle samarbejdet omkring enkeltsager og aktioner. Det rækker kun et stykke ad vejen. Det er nødvendigt at skabe bred samling af venstrekræfterne, organisationer, bevægelser, partier og enkeltpersoner, mod nedskæringspolitikken, EU og de imperialistiske krige. Det man også i dag rundt om i verden kalder folkefronter. Den diskussion må vi for alvor tage fat på også her,
understregede Klaus. 

Se

Tunesien: Folkefront dannet
Netavisen 31. oktober 2012

EU’s supermagtsvanvid

Franz Krejbjerg, aktivist i Folkebevægelsen mod EU og APK’er, gennemgik illustrativt, hvordan EU  udplyndrer verdens ressourcer, ikke mindst i de tidligere kolonier i Afrika. Han tegnede også et  billede af de nye store unionsskridt som finanspagt, bankunion og fælles EU- hær.  

Specielt understregede han  nødvendigheden af at forbinde kampen mod EU og den planlagte forbundsstat med den konkrete EU-nedskæringspolitik som SRSF(ø)-regeringen herhjemme fører.

En anden vigtig pointe var, at  den danske EU-kamp ikke kan ses isoleret, men må være en del af den store folkelige bevægelse mod EU’s politik, der foregår i mange europæiske lande.

Det er en bevægelse, som de fælles europæiske aktionsdage også er en del af. Monopolernes EU-stat  i hele sin  uhyrlighed er et fælles problem for de europæiske folk – som også må bekæmpe den i fællesskab, samtidig med at de hver især kæmper for at forlade EU og euro’en.

Se

Mod nedskæringspolitik og for international solidaritet
IKMLPO

Tilbagegang i EU takt
Netavisen 14. november 2012

Organisering af udenlandske arbejdere og solidaritet

Filippinske Jean Gocotano er organisator i FOA af au pair-pigerne i Danmark, som først for nylig efter en dansk og international kampagne har fået lov til at blive og fortsætte sin kamp mod grov udnyttelse.

Jean Gocotano

Hun fortalte om det vanskelige arbejde med at organisere de udenlandske tjenestepiger, der kaldes au pair, og officielt skal være noget med kulturudveksling. Reelt er der tale om immigrant-arbejdskraft uden rettigheder, som i mange tilfælde arbejder på slavelignende vilkår for de fine fruer som 1800-tallets tjenestepiger. 

Fattigdommen tvinger dem herop, hvor de udnyttes som løntrykkere. Behovet for solidaritet og fælles kamp danske og udenlandske arbejdere står klart. Det er også en del af en fælles front.

Se

Au pair talskvinde: Uønsket af udlændingeservice
Kommunistisk Politik 16, 2012

Anti-kapitalistisk modstand

Occupy- bevægelsen bredte sig som en slagkraftig bevægelse fra Spanien og Grækenland til New York’s Wall Street sidste år og derfra  rundt i verdens storbyer. Den blev hilst både med begejstring og med repression. På internationalt plan som i Danmark lever den endnu og søger veje for modstanden.

Arnold  fra Occupy CPH gav et rids af dens aktuelle diskussioner for udviklingen af den anti-kapitalistiske modstand. Diskussioner der går i mange retninger, men drevet af at ville finde en alternativ fremtid til det uholdbare globale finanskapitalistiske diktatur, der hersker i dag.   


Se også

“Vi er de 99 %”
Kommunistgisk Politik 7, 2012

Med konferencen i år blev der taget et nyt skridt i retningen af at udvikle en fælles front af kampvillige politiske venstrekræfter. Den fik sat en tydelig streg under nødvendigheden af at lægge kræfterne sammen i en mere samlet og organiseret form.

Netavisen 15. november 2012


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne