Fælles krav: Tidligere pensionsalder for alle

Den nye S-regering fortsætter den borgerlige politik, og vil ikke ophæve den stigende pensionsalder eller opsige Velfærdsforliget. Et opgør er nødvendigt. At indføre ens mulighed for alle til at gå på pension ved 65 år, vil være det eneste reelle og solidariske. Så kan alle de der kan og vil arbejde længere gøre det frivilligt.

Det er myter, at vi alle lever længere, har bedre helbred og at samfundet ikke har råd til folkepensioner og som bliver gentaget igen og igen.

Socialdemokratiet (og resten af forligspartierne) vil ikke indrømme, at de med Velfærdsforliget er godt i gang med helt at afskaffe den offentlige Folkepension som en sikret kollektiv rettighed. Uden nogen form for debat, fordækt som en tyv om natten afskaffes den bid for bid. De der har penge, køber sig private pensionsforsikringer, så de kan trække sig tilbage i tide, mens dem der ikke har råd, skal arbejde til de segner. Hvad samfundet har råd til er derimod en politisk prioritering.

Modstanden mod den stigende pensionsalder er massiv. Og nu har statsminister Mette Frederiksen så indkaldt til trepartsforhandlinger mellem staten, fagtoppen FH og arbejdsgiverne, for at kunne lægge vægt bag sit løfte om, at nogle ganske få særligt udvalgte nedslidte kan gå tidligere på pension. Dermed håber de at kaste en lille luns på bordet, der kan splitte det fælles krav om nedsat pensionsalder for alle og få lukket munden på modstanden.

Fagtoppen vil have arbejdsmiljø og uddannelse med ind i aftalen. Mens et krav der virkelig ville rykke omkring mindre nedslidning, nemlig at sætte den daglige arbejdstid ned, må rejses udenom fagtoppen.

I virkeligheden er der tale om et-partsforhandlinger og ikke trepartsforhandlinger. Alle tre parter er arbejdsgivere, inklusiv FH toppen, der sidder i bestyrelsesposter i adskillige virksomheder og fonde, hvis formål er at tjene penge. De har alle økonomiske interesser i at arbejdskraften tvinges til at blive længere og længere på arbejdsmarked.

Det er ikke kun her hjemme pensionsalderen forsøges sat voldsomt op i disse år. Hvilket mange steder er blevet mødt med massive protester og strejker, som vi har set i en række EU-lande og i latin Amerika.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater