Alle på gaden den 14. november


Mod nedskæringspolitik og for international solidaritet

Udtalelse fra den
Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer (IKMLPO)


Den 14. november er der kaldt til generalstrejke i Grækenland, Spanien, Portugal, Italien, Cypern og Malta mod nedskærings-politiken, for arbejde og solidaritet. Samtidig forberedes vigtige mobiliseringer i de øvrige EU-lande. Denne dag vil arbejdernes forventning om en samlet og koordineret international reaktion mod denne politik finde udtryk.

Regeringscheferne i EU har gennemtvunget en række neoliberale tiltag, som for eksempel ’Finanspagten', der vælter krisens byrder over på arbejdernes skuldre, på de europæiske folks skuldre.

Med udsigten til en ny recession forlanger de nu lavere løn, forlængelse af arbejdstiden, mere fleksibilitet, nedskæringer i pensioner og sociale ydelser, øgede skatter og afgifter, nye privatiseringer, sløfning af overenskomster og yderligere indskrænkninger af arbejdernes faglige, sociale og politiske rettigheder. 

Alt dette medfører omfattende massefyringer, mens finans-oligarkiet høster maksimalprofitter.

Denne dag er en vigtig mulighed for at sammenkoble og forene de forskellige kampe og udvikle den internationale solidaritet mellem arbejdere og folkene, der rammes af den samme nedskæringspolitik, der kun tjener de kapitalistiske monopolers interesser.

Den 14. november går vi på gaden for at kæmpe mod disse angreb, og for at forsvare vores levevilkår gennem kamp og i enhed.  Vi opfordrer arbejdere, arbejdsløse, unge, migranter, og kvinder fra de folkelige lag til at deltage i og være en aktiv del af generalstrejkerne og mobiliseringerne den 14. november, for at opbygge arbejderklassens enhed og en folkelig enhed af alle dem, som er ofre for denne politik.

Lad os forenes i én stor kampfront mod kapitalismens offensiv, mod den politiske reaktion og truslerne om imperialistisk krig, og i modstand mod udplyndring af naturressourcerne. Vi kæmper for et revolutionært brud med neoliberalismen og social-liberalismen, for et brud med det system, der fremavler krisen.

Vi fordømmer monopolkapitalens regeringer og institutioner og understreger vores støtte til folkenes ret til at forlade monopolernes, reaktionens og krigens Europæiske Union, og til at forlade Nato, imperialismens væbnede arm.

Fra alle lande, hvor kommunister kæmper, udtrykker vi vores solidaritet med arbejderne og folkene i Europa, med de revolutionære og kommunisterne, der modigt bekæmper kapitalismen og imperialismen.

Den 14. november er et første skridt mod noget nyt og bedre.

Leve arbejderklasens kamp og arbejdernes og folkenes internationale solidaritet!

Netavisen 7. november 2012