Temaside APKs 5. kongres

APKs 5. KONGRES

APKs 5. kongres fandt sted i København
17.-19. maj 2012


Her findes dokumenterne fra kongressen
samt derunder oplæg fra den forudgående kongresdebat

Desuden hoveddokumenter fra tidligere kongresser

Dokumenter fra APKs 5. kongres

Centralkomiteens virksomhedsberetning

For et folkeligt og revolutionært alternativ: Et udspil til en platform

Opbyg et folkeligt og revolutionært alternativ til ’rød’ og blå blok

Politisk udtalelse fra APK’s 5. kongres

Nej til finanspagten – en nyliberal håndfæstning

Nej til 2020-planen!
Nej til øget arbejdstid og flere nedskæringer!


Samling af kongresdokumenterne i pdfKlik på billedet

Kongresdebat

Det virkelige alternativ: Ægte rødt!
I år står det klare end nogensinde. Hverken blå blok eller ’rød’ blok duer. Vi sætter ’rød’ i gåseøjne, fordi Thorning-regeringens faktiske politik har samme farve som forgængerens. Men hvis hverken ’rød’ eller blå duer, hvad så?
Klaus Riis’ 1.maj tale for APK på Den røde Plads i Fælledparken

Kapitalismen i krise: Arbejderne går til kamp
APKs 1. maj-udtalelse

Ti myter om kapitalismen
[KP08, 2012] Kapitalisme i den nyliberale version har udtømt sig selv. Finanshajerne ønsker ikke at miste profit og kaster gældens hovedbyrde over på pensionisterne og de fattige. Et spøgelse fra ’Det Europæiske Forår’ hjemsøger den gamle verden, og modstanderne af kapitalisme forklarer folk, hvordan deres liv ødelægges.
Af Guilherme Alves Coelho

Kapitalismens bankerot
[KP7, 2012] Mens der i dette forår spekuleres i hvornår Grækenland går bankerot og må forlade euroen, er den græske krise i sig selv et symptom på at kapitalismen er bankerot.

Det revolutionære alternativ: Hvad er det?
[KP6, 2012] APK har i mange år understreget, at der må opbygges et revolutionært alternativ til de to blokke og deres nyliberale politik. Hvad består det i? Og hvordan skabes det

Bilag: Et historisk tilbageblik
Socialdemokraterne og velfærden
Leder, Kommunistisk Politik 16, 2005

Samfundssygdomme: Det syge samfund
[KP3, 2012] Hvis man skulle ønske at belyse et af de mest oversete og bortgemte problemer i Danmark, nemlig det kæmpemæssige narkotikaproblem, som en meget stor gruppe mennesker lider under, kunne man kigge i Sundhedsstyrelsens Årsrapport om Narkotikasituationen i Danmark i 2011.
Af Peer Nørbo

Fallit for Enhedslistens strategi
[KP3, 2012] Finanspagten er en nyliberal håndfæstning – og SRSF-regeringens begejstrede tilslutning afslører, at Enhedslistens strategi slår fejl Partiet står i et selvforskyldt dilemma

EU får hals- og håndsret over dansk økonomisk politik
[KP3, 2012] Der er ingen tvivl mulig: Med finanspagten får EU hals- og håndsret over Danmarks økonomiske politik. Intet folketing kan beslutte noget, som strider mod denne pagt og EU’s bedømmelser, uden at blive straffet hårdt.

Verdenskrigen imod demokrati
[KP3, 2012] Siden 2. verdenskrig er der foregået en uophørlig krig mod demokratiet, og den er blevet stadig mere omfattende, skriver den verdensberømte australske journalist og dokumentarfilmmager
Af John Pilger

Bush og Blair på anklagebænken
[KP25,2011] Bush-administrationen var én lang og kontinuerlig kriminel sammensværgelse imod international lov og USA’s egne love: Indlæg ved krigsforbrydertribunalet i Kuala Lumpur. Anklageskriftet rammer også Anders Fogh Rasmussen og andre internationale krigsforbrydere
Af professor Francis A. Boyle

‘Kommunistisk’ Parti på revisionistisk platform
[KP24,2011] ‘Kommunistisk’ Parti afsluttede i forrige weekend deres tredje kongres. Den cementerede partiets revisionistiske platform. Partiet har nu fået en ny rollemodel: Det græske KKE. Og som en anden ny udvikling er to andre erklæret kommunitiske partier i Danmark – KPiD og DKP – i færd med at slutte sig sammen.

Truslerne mod Iran og faren for krig med atomvåben
[KP23,2011] En israelsk-amerikansk ‘forebyggende’ krig mod Iran med brug af amerikanske atom bunker-busters forberedes i medierne. En krig mod Iran ligger i fortsættelse af Pentagons oliekrigsstrategi og omfatter også mål efter Iran. Det handler en ny bog af Michel Chossudovsky om.
Af Nettmagasinet Revolusjon, Stop Terrorkrigen

Tyske marxist-leninister: Frem mod enhed –
også om holdningen til DDR

[KP22, 2011] Tyske marxist-leninister har på et seminar i slutningen af september drøftet grundlaget for dannelsen af et kommunistisk arbejderparti. I diskussionen indgår også holdningen til den østtyske stat DDR.

IKMLPO: Almen resolution fra det 17. plenum
[KP21, 2011] Den generelle vurdering af den internationale situation og udviklingerne i klassekampen fra IKMLPOs årlige konference, der afholdtes i Madrid i oktober

Genopretningen af kapitalisme i Sovjetunionen (1953-1990)
[KP20,2011] Arbejderklassen var ikke længere ejer af produktionsmidlerne under Hrustjov-Bresjnev perioden Kapitalismen blev genoprettet i den periode og ikke først med Mihail Gorbatjov som det vises i denne artikel fra ”Bevægelsen for Reorganisering af Grækenlands Kommunistiske Parti 1918-55”.
Kongresdebat

Valganalyse: Hvad viser FV2011

[KP19,2011] Med resultatet af folketingsvalget eksisterer en ny politisk situation. Både blå og ‘rød’ bloks krisemodeller blev reelt set forkastet

Europæisk og amerikansk arbejderklassepolitik:
højre, venstre og neutraliseret

[KP18,2011] Den stadig dybere økonomiske krise i Europa og i USA fremkalder modstridende sociale og politiske svar fra arbejder- og middelklassen.
Af professor James Petras

Imperialismens offensiv i det arabiske forår
[KP14,2011]
Det arabiske forår har fået den imperialistiske reaktion på banen Det skal bringes under kontrol I Bahrain knustes opstanden I Libyen startede Nato en ny krig Truende skyer hænger over Syrien og hele regionen.
Artiklen indgår også i debatten op til APKs 5. kongres i 2012.
Af Frank Johannesen

Borgerskabet vælger konfrontationslinjen
[KP13, 2011] Med 112 års institutionaliseret klassesamarbejde skal fagbevægelsen til at indstille sig på åben klassekamp. CSC-konflikten er et slående eksempel. Borgerskabet ser ud til at vrage samarbejdslinjen for at føre konfrontation, mens den socialdemokratiske fagbevægelse svækkes drastisk i blandt andet antallet af medlemmer. Hvad gør de revolutionære?

Verdens kæmpende kvindebevægelse og dens fremtidige opgaver
[KP10,2011] Resolution vedtaget på  kvindernes verdenskonference i Caracas 7. marts 2011

Ungdommen og revolutionerne i dag
[KP9,2011] Det var gnisten hos ungdommen, der fik sat den tunesiske folkerevolution i gang. Den vovede at sætte sig op mod det fascistiske Ben Ali-regime og hans parti (medlem af Socialistisk Internationale) og voldsapparats brutale repression – og vandt en strålende og historisk sejr med regimets fald.

________________________________________________________

10 ÅR MED APK
APRIL 2010

TEMA: 10 år med Arbejderpartiet Kommunisterne

De første 10 års kamp for et socialistisk Danmark

Det nyliberale systemskifte: En fiasko uden fremtid

Dialektisk tænkning i det organisatoriske arbejde – en marxistisk-leninistisk disciplin

DOKUMENTER FRA APKs 4. KONGRES
APRIL 2009

TEMA: APKs 4. kongres

APK’s opgaver og prioriteringer i den kommende kongresperiode

Vi vil IKKE betale kapitalens krise

KONGRESDEBAT

__________________ _____________

DOKUMENTER FRA APKs 3. KONGRES
APRIL 2006

TEMA: APKs 3. kongres

Arbejderpartiet Kommunisterne og dets opgaver
Resolution vedtaget på APK’s 3. kongres

Resolution om klassekampens opgaver
Resolution vedtaget på APK’s 3. kongres

DOKUMENTER FRA APKs 2. KONGRES
APRIL 2003

EN ANDEN VERDEN ER NØDVENDIG:
STOP IMPERIALISMEN!
SOCIALISMEN ER FREMTIDEN!

Hovedresolution APKs 2. kongres

Arbejderpartiet Kommunisternes 2. kongres
og de kommende opgaver

______________________

DOKUMENTER FRA APKs STIFTELSESKONGRES
APRIL 2000

Manifestet for et socialistisk Danmark
Principprogram for Arbejderpartiet Kommunisterne (pdf)

Fælles kamp mod kapitalen

Handlingsprogram for Arbejderpartiet Kommunisterne

Vedtægter for Arbejderpartiet Kommunisterne (APK) 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne