OK 2011: Fagtoppen i storoffensiv for opgivenhed og kapitulation

De offentlige overenskomster er til urafstemning og fagtoppene og deres talsmænd flokkes om at tryne medlemmerne til et ja til reallønsfald. Der er stor harme på gulvet over de faglige lederes kapitulation.

Fra storkonflikten 20083 ud af 4 delegerede til 3F’s repræsentanskabsmøde har anbefalet at stemme ja til de offentlige overenskomster. Kun hver fjerde har anbefalet et nej. Og selvom Nej-andelen vil stige, jo længere væk man kommer fra forhandlerne i fagtoppen, bliver der massivt spredt en stemning af, at det ikke kan nytte at kæmpe eller sige Nej.

Cirka 40.000 medlemmer af 3F kan stemme frem til den 11. april.  Resultaterne fra afstemningerne i en række fagforeninger med mange offentligt ansatte, som sygeplejersker og lærere, vil foreligge i slutningen af marts.

Dagbladet Arbejderen, der drives af ’Kommunistisk Parti’ og satser hårdt på en økonomisk givtig rolle som ’talerør for fagbevægelsen’, er gået i spidsen for en ’Det nytter ikke at kæmpe’-kampagne, og afviser at der skal siges fra.

Men fejgt nok lægger ’KP’ ansvaret for fagtoppens og egen kapitulation over på medlemmerne selv, der angiveligt ikke vil slås for deres egne interesser.

Joan Pedersen fra partiets faglige udvalg siger således til Arbejderen:

– Vi tager til efterretning, at fagtoppen anbefaler et ja, på trods af det elendige resultat. Det ser vi som udtryk for en fagbevægelse i defensiven og det aktuelle styrkeforhold i klassekampen i Danmark i dag.

– De signaler, det faglige udvalg har fået fra fagligt aktive lyder, at pædagoger, sygeplejersker og sosu-arbejdere ikke ønsker at kaste sig ud i en langvarig strejke. De har ikke troen på, at en ny strejke får den her regering til at udløse så meget som én ekstra krone til de offentligt ansatte, fortæller hun.

Derfor anbefaler ’KP’ ikke et ja, men heller ikke et Nej til minus, kapitulation og forræderi. For det kan ikke nytte – og er heller ikke populært i fagtoppen med de store pengetanke.

Joan Pedersen opfordrer direkte de offentligt ansatte til ikke at gå til kamp med ordene:

– Jeg har stor respekt for de offentligt ansatte, der gennem en årrække har stået i spidsen for kampen mod forringelser af den kollektive velfærd og vilkårene for offentligt ansatte. Den kamp kan de offentligt ansatte ikke stå alene med. Det kræver en samling af alle kræfter, både offentlige og private ansatte. Det handler ikke kun om at bekæmpe de konkrete forringelser og nedskæringer, men om at kæmpe for en ny politik, et samfund med nogle helt andre værdier.

Der kommer jo altid en ny chance ved næste ok – om tre år. Og socialisme er altid godt – som demagogisk perspektiv. ’Arbejderen’ og ’KP’ kender deres besøgelsestid.

At denne kampagne for opgivenhed og kapitulation har sin virkning, fremgår f.eks. af en udtalelse fra en ellers klar Nej-siger, John Iversen fra 3F Silkeborg, der mener, at det eneste, OK 2011 garanterer, er et reallønsfald. Derfor kunne han og de andre fra afdelingen ikke støtte overenskomstforslaget.

–  Det blev desværre stemt igennem det skidt. Men det kan ikke passe, at der ikke kan blive penge til de offentligt ansatte, når andre får i hoved og røv, siger han  til Arbejderen.

Andre politiske kræfter, der ikke er direkte i lommen på fagtoppen, siger til gengæld klart Nej til de elendige overenskomster.

Arbejderpartiet Kommunisterne opfordrer til at forkaste dem helt og holdent. Se
OK 2011 – Stem NEJ

Det faglige udvalg i DKP siger i udtalelsen Stem NEJ til OK 11 blandt andet:

”Den kampgejst og forståelse for de ansattes situation, der var toneangivende i 2008, er blevet afløst af opgivenhed og manglende tro på muligheder.
Den overenskomst, som i flotte ord af forhandlerne i 2008 blev udråbt til »århundredets bedste«, er – uden at de denne gang siger det højt – blevet afløst af århundredets værste.
Man får, kort fortalt, en overenskomst, der IKKE sikrer reallønnen, der IKKE generelt giver bedre sikring i ansættelsen, og som giver mindre medindflydelse for medarbejderne gennem MED-systemet.
De pæne tanker fra 2008, hvor vi skulle slås for ligeløn og ordentlige lønforhold, og hvor en stor del af de offentligt ansatte gik i konflikt for at opnå dette, er fuldstændig glemt i resultatet for OK11.”

Se hele udtalelsen her

Enhedslistens Faglige Landsudvalg opfordrer til, at der stemmes nej til resultatet af overenskomstforhandlingerne på det offentlige område og kalder det ’et historisk dårligt resultat’. I deres udtalelse hedder det:

”Vi får at vide, at det ikke nytter at kæmpe. Men en ting er sikkert: Hvis dette resultat går igennem, så er det endnu engang lykkedes for regeringen og Dansk Folkeparti at få arbejderklassen til at betale for skattelettelserne til de rige.
Det vil samtidig være en fjer i hatten på det borgerlige flertal, der nok skal vide at udnytte sejren til nye angreb på velfærd og faglige rettigheder.”

Se hele udtalelsen her

Netavisen 16. marts 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater