Hej nyfødte: Velkommen til verden!

Du skal knokle til du segner!

Afskaffes efterlønnen i dag vil en nyfødt fremover kunne gå på folkepension som 73 ½-årig En 20-årig faglært vil tidligst kunne gå folkepension som 71 ½-årig

Kommunistisk Politik 1, 2011

Der er skabt kolossal usikkerhed om pensionsalderen med indgrebene mod efterløn og pension – den seneste med det såkaldte velfærdsforlig fra 2006 – der har hævet folkepensionsalderen til tidligst 67 år (fra 2024-27) og efterlønsalderen til 62 år (fra 2019-22). Men der er en yderligere hage i dette skændige forlig, som Helle Thorning Schmidt kalder ’genialt’.

Der er indbygget en indekseringsklausul, en ordning baseret på en forventning om øget levealder. Al længere levetid betyder automatisk flere år på arbejdsmarkedet. Den forventede periode med efterløn og folkepension er omkring19½ år på sigt.

Ifølge de prognoser, som regeringen baserer sine fremskrivninger på, vil  Lars Løkkes plan om at afskaffe efterlønnen helt for dem under 45 betyde, at  en 20-årig nyuddannet faglært arbejder tidligst kunne gå på pension, når han eller hun er 71 ½, efter mere end 51 år på arbejdsmarkedet (udover læretiden). Det er 11 år senere end i dag, hvor tiden på arbejdsmarkedet for en faglært er ca 40 år.

En nyfødt af i dag vil med ’velfærdsreformen’ fra 2006 tidligst kunne gå på pension som 68 ½-årig. Afskaffes også efterlønnen helt, vil den nyfødte fremover kunne gå på folkepension, når han eller hun er blevet 73 ½ år!

Når regeringen fremlægger sit efterlønsforslag, er det disse tal, den går ud fra. Den vil gennemføre den ringeste  tilbagetrækningsordning fra arbejdsmarkedet i Europa!

Det er Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som i en ny analyse fremlægger disse rystende tal, som befolkningen er blevet holdt i lykkelig uvidenhed om.

Stop pensionstyveriet – genopret en fair tilbagetrækning

Falder Løkkes efterlønsplan og står VKO’s, socialdemokraternes og de radikales ’velfærdsreform’ fra 2006 ved magt uden ændringer vil en faglært 20-årig tidligst kunne gå på pension som  66 ½-årig og en nyfødt altså to år senere, som 68½-årig.

’Velfærdreformen’ i sig selv er en brutal slagtning af pensionsrettighederne. Den skal ikke forsvares, som Thorning Schmidt og dele af fagbevægelsen gør det. Løkkes efterlønsafskaffelse skal stoppes, men ’velfærdsreformen’ skal også afskaffes – til fordel for smidige og gode tilbagetrækningsordninger fra 60 år og frem.

Danmark har allerede nu en af de højeste erhvervsfrekvenser blandt de europæiske lande for de 60-64, før ’velfærdsreform’ og efterlønsafskaffelse er trådt i kraft. I Finland og Sverige er der også blevet pillet ved pensionsordningerne, og der er der en lidt højere erhvervsfrekvens, men til gengæld flere 60-64-årige som er arbejdsløse eller sygemeldte.

EU har i sin nyliberale krisepolitik gjort pensionsordningerne til et særligt angrebsmål, og det har udløst store massekampe, hvor unge og ældre som i Frankrig er gået på gaderne sammen for at forsvare optjente rettigheder til et anstændigt liv efter arbejdet. I Danmark har socialdemokraternes og fagtoppens deltagelse i slagtningen lagt en dæmper på protesterne.

Massive mediekampagner har bildt befolkningen ind, at efterlønsordningen er en særlig forkælelsesordning, som ældre kan nasse på – lidt a la de unges ’cafépenge’, som den nødvendige SU kaldes.

Pensions- og efterlønsangrebene ikke mindst et angreb på mellemgeneration og den unge generation. Det er deres rettigheder og fremtid, som vil blive ramt meget hårdt. Der er al mulig grund til at gå til modstand.

Se analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd her

Se også

VKO efter førtidspensioner og fleksjobbere

Netavisen 4. januar 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne