Unge som ældre imod højere pensionsalder

Trods den brede folkelige modstand fremturer regeringen med at forringe forholdene for det arbejdende Danmark – nu også for de arbejdsskadede

En af hovedhensigterne med regeringens og Thorning Schmidts ‘velfærdsreform’ fra sidste år, der udløste voldsomme folkelige protester, var at forringe pensionsforholdene og få folk til at acceptere et længere arbejdsliv.

Regeringen kan imidlertid ikke engang overbevise de unge om, at de først skal pensioneres, når de er omkring 70 år. Kun fire procent af de unge under 35 af i dag er indstillet på det.

Epinion har gennemført en meningsmåling, der viser, at forhøjelsen af efterlønsalderen fra 60 til 62, og af folkepensioneringen fra 65 til 67, ikke falder i god jord, hverken hos unge eller ældre. I dag er den gennemsnitlige alder for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 62 år – og et flertal af de adspurgte erklærer, at de ikke er parate til at arbejde længere.

Men regering og folketing fortsætter med at forringe forholdene for det arbejdende Danmark. Nu er

et folketingsflertal i færd med at vedtage to lovforslag om kortere forældelsesfrister i forbindelse med arbejdsskader, der vil medføre katastrofale forringelser for ofrene. Man vil skære to år af forældelsesfristen.

Advokaterne Karsten Høj og Søren Kjær Jensen fra advokatvirksomheden Elmer & Partners har udtrykt en skarp kritik af planen, som vil ramme de arbejdsskadede hårdt.

En dom ved Højesteret har godtgjort, at langt over 1.000 fejlagtigt har fået afvist deres arbejdsskadesag, fordi den var anmeldt fem år efter skaden. På den baggrund forudser advokaterne, at lovforslaget om en tre års frist vil medføre, at tusindvis af arbejdsskadede vil miste erstatninger, de ellers var berettiget til.

Netavisen 25. maj 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne