En halv million danskere arbejdsløshedsramte hvert år

Den officielle ledighed er ifølge Danmarks statistik rekordlav – 109.400 ‘fuldtidspersoner’ i november, et fald på knap 4000 på en måned. Det er det laveste niveau i mere end et kvart århundrede.

Tallet af folk, som i årets løb er ramt af arbejdsløshed i kortere eller længere tid, er imidlertid langt højere. Det en nemlig næsten en halv million (ca. 491.000), ifølge Danmarks Statistik.

Folk fyres stadig, når som helst arbejdskøberne ser en fordel deri. Det enorme ‘behov for arbejdskraft’ er stærkt overdrevet af propagandistiske hensyn.
Det er de færreste, som selv siger deres job op.

I den nuværende økonomiske cyklus toppede arbejdsløsheden i december 2003 med 185.900 fuldtidspersoner. Siden er den altså halveret, knap og nap, med ca. 2200 ‘fuldtids’ om måneden.
Men dette er altså de officielle tal. Den reelle, skjulte arbejdsløshed er langt højere.

De konservative har foreslået at beskære dagpengene yderligere. Den borgerlige tænktetank CEPOS har fulgt op med at foreslå dagpengeperioden nedsat fra 4 til 1 år.

I 90erne reducerede Poul Nyrups socialdemokratiske regering dagpengeperioden fra 7 til 4 år i overensstemmelse med EUs nyliberale politik og anbefalinger. I et notat fra CEPOS forteslås det nu, at dagpengeretten skal ophøre efter 1 år. Ved fortsat ledighed derefter skal man henvises til den væsentligt lavere kontanthjælp.

CEPOS påstår – uden nogen form for dokumentation eller blot halvvidenskabeligt belæg – at dette vil medføre en vækst i beskæftigelsen på 30.000 personer.

Det er alvorlige angreb, der lægges op til – selvom De konservative i første omgang blev skudt ned igen. Og de berører rigtig mange mennesker.

Netavisen 9. janaur 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne