Iran: Løslad Mansour Ossanlou

Irans Arbejderparti (Toufan):
Fordøm det undertrykkende regime i Den Iranske Islamiske Republik for arrestationen af medlemmerne af Sherkate Vahed-fagforeningen

Kommunistisk Politik 1, 2006

Det undertrykkende regime i den Islamiske Republik har intensiveret sine angreb på de iranske arbejdende masser.
Den 22. december 2005 gennemførte den Islamiske Republiks terrorpoliti en razzia i hjemmene hos lederne og medlemmer af fagforeningen i Sherkete Vahed, busselskabet for Teheran-området.

Mansour Ossanlou, Ebrahim Maddadi, Reza Tarazi, Gholamreza Mirzaei, Ali Zadeh Hossain, Mansour Hayatgheibi, samt Abbas Nazhandkoudaki, Naser Gholammi og Saeid Torabian var blandt de arresterede aktivister. Nogle af dem er medlemmer af Sherkate Vahed-fagforeningens bestyrelse.

Mange af Teherans busser stod stille 25. december, da chaufførerne strejkede i protest mod arrestationer og opløsningen af fagforeningen

Som svar på den undertrykkelse og arrestationen af deres kammerater, besluttede busselskabets arbejdere at gå i strejke den 25. december og lade busserne stå stille. Trafikken blev stoppet i store dele af Teheran og dens forstæder. De strejkende chauffører fik støtte fra mange dele af arbejderklassen og studenteraktivister i Teheran og landet over.

Under presset fra strejken blev regimet tvunget på tilbagetog. Alle de arresterede, med undtagelse af Mansour Ossanlou, blev løsladt, og regimet har lovet fagforeningen at se på dens krav. Mansour Ossanlou blev ført til det berygtede Evin-fængsel i det nordlige Teheran og hans familie har ikke fået besøgstilladelse. Regimets jurister har krydsforhørt ham og har travlt med at fabrikere en sag mod ham. Mansour har behov for en øjenoperation som følge af den overlast, han led, da den Islamiske Republiks bøller hjemsøgte fagforeningskontorerne for nogle måneder siden.

Den Islamiske Republiks kapitalistiske regime frygter dannelsen af uafhængige arbejderorganisationer og for arbejdernes enhed med andre sociale lag. Det islamiske regime føler sig nærmere graven ved de samlede og landsdækkende strejker og protester og forsøger at sætte en stopper for forsøgene på at opbygge uafhængige og demokratiske arbejderorganisationer.

Det iranske regime har intensiveret undertrykkelsen af arbejdere, studenter og kvinder og forsøger at skabe en atmosfære af frygt og intimidering i håbet om at inddæmme og overvinde samfundets krise. Men med hver undertrykkende handling, borer regimet sig endnu længere ned i det hængedynd, der fører det et skridt nærmere mod dets død.

Kravene fra arbejderne i Sherkate Vahed-busselskabet om at oprette deres uafhængige fagforening, opnå lønforhøjelse, få udbetalt tilgodehavende løn o.s.v. er retfærdige krav. Regimet må imødekomme dem.

Vort parti fordømmer på det kraftigste arrestationen og mishandlingen af fagforeningsmedlemmerne og støtter deres retfærdige krav og opfordrer andre arbejdere til at slutte op om Shekate Vahed-arbejderne.
Irans Arbejderparti (Toufan) kræver øjeblikkelig og betingelsesløs frigivelse af Mansour Ossanlou.

Irans Arbejderparti (Toufan) opfordrer marxistisk-leninistiske partier og revolutionære organisationer, fagforeninger, demokratiske organisationer og progressive enkeltpersoner til at protestere mod fængslingen af Mansour Ossanlou og forlange hans øjeblikkelige løsladelse og til at foredømme det islamiske regimes undertrykkelse af det iranske folk.

www.toufan.org

Se også

Om den iranske arbejderklasses leve- og arbejdsvilkår
Udtalelse fra Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer
Oktober 2005

Netavisen 5. januar 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne