Kontanthjælpsmisbruget er eksploderet

Antallet af kontanthjælpsmodtagere i individuel jobtræning i private virksomheder er seksdoblet siden 1995

Den grove udnyttelse af bistandsmodtagere, der tvangsaktiveres i private firmaer til kontanthjælp og et tillæg på 10,85 kr., er et voksende problem. Sidste år arbejdede 8.735 personer hos private virksomheder under denne aflønning. Det er en seksdobling i løbet af lige så mange år. Samtidigt er antallet af arbejdsløse i privat jobtræning med offentligt løntilskud, der sikrer dem en overenskomstmæssig løn, næsten halveret. Nedgangen skyldes, at kommunerne – efter at Nyrup-regeringen fjernede genoptjeningsretten til dagpenge ved støttet arbejde – ikke længere har mulighed for at føre kontanthjælpsmodtagere på dagpenge, hvilket fritog kommunerne for en økonomisk forpligtelse, og sikrede titusinder en dagpengeret.

Som loven er skruet sammen i dag, må kontanthjælpsmodtagere i aktivering normalt ikke udføre almindeligt arbejde, hvis ikke de betales med den overenskomstmæssige tarif, men loven giver masser af mulighed for omgåelser ved blandt andet at henvise til, at arbejdet ellers ikke ville blive udført.
Kommunistisk Politik har ofte beskrevet, hvordan private virksomheder udnytter kontanthjælpsmodtagere groft. Colo Plast og Bon Bon-fabrikkerne hører til nogle af de mest ihærdige. I sidste nummer omtaltes Silkeborgs private golfklub i samme forbindelse.

Politisk har der også hele vejen været rygdækning for misbruget. Det var den socialdemokratisk ledede regering, der åbnede motorvejen for den grove udnyttelse. Siden har sag på sag været rullet op, uden det har givet anledning til ændringer.
Det ser til gengæld ud til at ske med VK-regeringens tiltrædelse. Venstre har aldrig lagt skjul på, at de opfattede Farum kommune som et mønstereksempel. På trods af skandalerne i kommunen har partiet fastholdt, at Farums praktisering af loven er en god ide. Derfor vil regeringen også tilpasse lovgivningen, så misbruget kan systematiseres yderligere.

Chefkonsulent i Kommunernes Landsforening, Ulrik Petersen, mener ikke, at der er synderlige problemer:
– I langt de fleste kommuner er der et godt samarbejde med både virksomhederne og de berørte faglige organisationer. Det sikrer, at reglerne bliver overholdt, udtaler han til Fagbladet. Ikke desto mindre dukker der stadig flere sager op i Arbejdsretten.

Nogle snakker gerne om folk, som misbruger kontanthjælp. Det virkelige misbrug er den kyniske udnyttelse af kontanthjælpsmodtagere som billig arbejdskraft uden rettigheder.

Netavisen 28. august 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne