Massefyring af kommunalt ansatte i Odense

Bag hermetisk lukkede døre har byrådet i Odense og de kommunale embedsmænd færdigudarbejdet nedskæringskatalog 2003. Resultatet er om muligt værre, end det på forhånd var frygtet. Der lægges op til massefyring af kommunalt ansatte og nedskæringer over hele linien på alt i alt 252 mill. kr.

Der vil på samtlige områder blive tale om en langt ringere service, og ikke mindst de ældre, børnene og de arbejdsløse rammes hårdt. Niveauet i hjemmeplejen sænkes, mens hjemmehjælpernes tid til at gøre rent hos de ældre forkortes. Den såkaldte pensionistservice, der ydes til godt 800 ældre, er også i farezonen, med andre ord hjælp til hovedrengøring, havearbejde, snerydning mv. begrænses stærkt eller bortfalder helt. Budgetterne for hjælp til byens handicappede barberes også drastisk.

I alt forventes det, at 150 og 170 ansatte indenfor ældre- og handicapområdet fyres. De odenseanske byrådspolitikere beklager næsten med gråd i stemmen, at de må foreslå nedskæringer. Det sker med et stik i hjertet. Men ak, desværre. Ældreområdet kan ikke friholdes, hvis den kommunale økonomi skal bringes på fode igen. For Odense har, hedder det, levet over evne, hvilket byens ældre som den odenseanske befolkning nu ikke har mærket noget som helst til. Tværtimod.

Den brede befolkning kommer alligevel til at betale prisen for underskuddet på kommunens budget for 2002 (der jo som bekendt var valgår), på godt 122 mill. kr., og de økonomiske stramninger som følge af håndfæstningerne mellem kommunerne og staten/regeringen og kommunerne.

Udover ældre- og handicapområdet rammes daginstitutionerne og skolerne hårdt. Madordningen til vuggestuebørn halveres og daginstitutionernes ugentlige åbningstid beskæres med 4 timer, mens en række vuggestuepladser nedlægges helt.

Modersmålsundervisningen droppes, og der fyres ansatte i skolefritidsordningerne, så der fremover bliver færre til at passe børnene. Tilskuddene til SFO’erne beskæres i øvrigt.
Hertil kommer en lang liste over andre nedskæringsforslag, der bl.a. vil ramme indsatsen overfor de ledige hårdt samt den folkelige kultur. Men samtlige områder rammes. Ingen og intet går fri. Budget 2003 vil, uanset om enkelte nedskæringsforslag sandsynligvis vil blive trukket tilbage, komme til at indeholde sociale nedskæringer og serviceforringelser i et hidtil uhørt omfang. Men det kommer kke komme til at gå stille af sig.

Tirsdag d. 18. juni har byrådet i Odense indkaldt til offentlig høring om kommunens økonomi kl. 19 på Rådhuset.
Samtidig mødes skolelærere, pædagoger og forældre til demonstration på Flakhaven (rådhuspladsen i Odense). Initiativtager er skolebestyrelserne på de odenseanske skoler, og demonstrationen bakkes op af både Odense Lærerforening og BUPL Odense.

Se udtalelsen fra Arbejderpartiet Kommunisterne Fyn
Skrot nedskæringskataloget

Se også
18. juni: Mød op – igen!

Netavisen 15. juni 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne