Enhedslisten vakler videre i/mod EU

Enhedslistens hovedbestyrelse har udtalt sig imod Keld Albrechtsens “store plan” for at forny EU-politikken og lære venstrekræfterne at leve med Unionen. Men partiet vakler også på dette felt uklart og halvgroggy videre.

Op til søndagens hovedbestyrelsesmøde i Enhedslisten havde partiets store fornyer af EU-politikken Keld Albrechtsen – som i øvrigt er dets EU-ordfører – sat alle sejl til: Han vil have ‘røde fingeraftryk’ på unionen, har han ladet meddele. Det forudsætter et opgøre med den ‘dogmatiske EU-modstand’:

I stedet for blot at sige nej og atter nej, er venstrefløjen nødt til konkret at forholde sig til de tre store spørgsmål på EU-området, der er aktuelle de næste tre år. Det er udvidelsen mod øst, unionstraktaten og konfrontationen med forbeholdene, siger Keld Albrechtsen.
– Er der andre i partiet der har en bedre løsningsmodel end den, jeg lægger op til, er jeg bestemt åben overfor det. Skal venstrefløjen øve reel indflydelse på Europas fremtid, er den tvunget til at finde alternative løsninger til det nuværende Unionssamarbejde

Samtidig præciserer Albrechtsens Enhedslistens rolle ifølge ham:
– Unionsmodstandere har i årevis talt om at finde alternativer til EU-samarbejdet. Men det er aldrig rigtig blevet til noget. Som et politisk parti har Enhedslisten mulighed for at udarbejde en helt præcis model, som bevægelserne ikke kan, fordi medlemmerne har forskellige partipolitiske tilhørsforhold.

Men det er en gammel kritik af den konsekvente EU-modstand fra de skjulte unionstilhængeres side at beskylde den for ikke at have et alternativ til EU. Ligesom Albrechtsen i dag begyndte også hele SFs højrefløj, fra Antorini til Gade, med den melodi – og trak efterhånden hele partiet med over på Unionens standpunkt, selvom de politisk blev underkendt, i første omgang.
Det er simpel bagvaskelse: Den konsekvente Unionsmodstand har et rigtig godt alternativ: Danmark uden for EU. Den revolutionære del af den har et endnu bedre: et socialistisk Danmark uden for EU.
Netop denne kamp vil have langt større konsekvenser for Europas fremtid – og øve reel indflydelse på den – end Albrechtsens (og Holger K. Nielsens) våde parlamentariske fingeraftryksdrømme nogensinde vil få.

Enhedslistens hovedbestyrelse viste sig lige så svag som SF i at sætte EU-ordførerens overløberi på plads. I en udtalelse tager den godt nok afstand fra Albrechtsens synspunkter – eller erklærer, at den ikke deler dem, og at de står for hans egen regning, men derudover ingen konsekvenser. Albrechhtsen har frie hænder til at fortsætte den ‘debat’, han sigter efter.

Dens udtalelse trække 8 hovedpunkter i partiets EU-politik op – og så har den ellers sendt sagen i udvalg til et oplæg til et kommende landsmøde.
Udtalelsen taler ikke om konkret kamp for at få Danmark ud af EU. Tilsyneladende er det et mål i fjerne tåger. Og drn taler da slet ikke om et socialistisk Danmark uden for EU.
Tværtimod opfordrer den partiets medlemmer og sympatisører til ikke bare at være aktive i Folkebevægelsen mod EU, som har dansk udtræden på programmet, men (tilsyneladende først og fremmest) i den kritiske reformbevægelse Junibevægelsen, som ikke har det.

Det er partiets egen vaklende og inkonsekvente småborgerlige politik, der åbner en ladeport for Albrechtsens (og andres) højreudskejelser, som har vakt stor harme blandt mange partimedlemmer, vælgere og venner, som forstemte har iagttaget noget, der ligner optakten til en gentagelse af SFs forræderi mod EU-modstanden.

Dokumentation

Udtalelse fra Enhedslistens Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen har på sit møde 17 februar diskuteret Keld Albrechtsens oplæg Venstrefløjen og EU og udtaler i den forbindelse følgende:

Kelds oplæg står helt og holdent for hans egen regning, hvad han heller ikke har lagt skjul på. Alligevel har hans initiativ medført, at der er sået alvorlig tvivl om Enhedslistens EU-politik. HB finder det derfor nødvendigt at understrege, at vi ikke deler Keld Albrechtsens
synspunkter, som helhed.

Derimod finder vi, at følgende bør være hovedprincipper for Enhedslistens EU-politik.

1. Internationalt samarbejde mellem stater – ikke magt og undertrykkelse.
For Enhedslisten er demokrati og selvbestemmelsesret helt centrale for alt internationalt samarbejde. Derfor arbejder vi for et mellemstatslig samarbejde (og ikke overnationalt) – også i Europa. Vi afviser at et føderalt EU med flertalsafgørelser, opbygning af overnationale magtorganer og undertrykkelsesapparater kan være en genvej til den
afvikling af magt og undertrykkelse, som vi arbejder for.

2. Ikke en supermagt til!
Enhedslisten vil aktivt modarbejde skabelsen af en europæisk supermagt.
Militariseringen indenfor rammerne af EU er en af de største farer for den demokratiske udvikling i EU og for en mere fredelig udvikling på verdensplan. Al historisk erfaring peger på, at stormagter virker undertrykkende og ødelæggende såvel indadtil som i forhold til
omverdenen.

3. EU er ikke kun et problem for danskere.
EUs centralisme og manglende demokrati er skadeligt for befolkningerne i alle lande i Europa. Det er Enhedslistens opfattelse at EU bør opløses og erstattes af rent mellemstatslige samarbejdsorganer. Dansk udmeldelse er især relevant som et led i og bidrag til EUs opløsning.

4. Nej til mere union – Unionen skal trænges tilbage.
Enhedslisten vil modarbejde alle tiltag til mere union. Ikke mere magt til bankmænd, bureaukrater og EUs institutioner. Tvært imod vil Enhedslisten fortsat arbejde for at rulle unionen tilbage, og søge at skabe opbakning til en indskrænkning af unionsbyggeriet, hvor det kan lade sig gøre.

5. Forbeholdene skal forsvares og forstærkes.
Forbeholdene er skrøbelige – og efter Enhedslistens opfattelse helt utilstrækkelige. Men der er dog tale om forbehold i forhold til unionsudviklingen. Derfor kræver Enhedslisten forbeholdene respekteret – og gerne skærpet sprogligt og indholdsmæssigt. Vi afviser
unionstilhængernes forsøg på at latterliggøre forbeholdene og unionsmodstanden. Vi vil gerne supplere med yderligere forbehold på en række områder.

6. Ingen automatpilot – ikke alt hvad der kommer fra EU er dårligt.
Enhedslisten støtter fortsat at forslag og regler fra EU indføres i Danmark i de få tilfælde, hvor det er til gavn for f.eks. miljøet. Dog med den væsentlige tilføjelse, at disse regler ikke må bidrage til mere union (udvidelse af EUs kompetence eller magt).

7. Internationalisme – ikke selvtilstrækkelighed
Enhedslisten vil arbejde for at styrke samarbejdet mellem røde og grønne bevægelser og partier i Europa og verden.

8. Styrk bevægelserne!
Enhedslisten opfordrer medlemmer og sympatisører til at gå ind i JuniBevægelsen, Folkebevægelsen mod EU og andre tilsvarende bevægelser. Bevægelserne er afgørende for kvaliteten af den offentlige debat om EU og modstanden mod unionsudviklingen – samt et helt nødvendigt redskab til at vinde folkeafstemninger. Enhedslistens og andre progressive kræfters engagement i bevægelserne er vigtige for bevægelsernes
fortsatte udvikling.

Disse hovedprincipper tjener som grundlag for en af Hovedbestyrelsen nedsat arbejdsgruppe, som frem til Årsmødet arbejder med videreudvikling af Enhedslistens nuværende politik.

Netavisen 18. februar 2002

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne