Forskellen på børnefamiliers økonomi øges

Andelen af enlige forsørgere blandt dem med de laveste indkomster er steget. Det samme gælder forskellen mellem de højeste og laveste indtægter.
En stikprøveundersøgelse fra Danmarks Statistik over husstandes indkomst, forbrug og priser fra 1994 til 1998 viser at:

– Mens hver femte enlige forsørger med børn i 1994 var blandt den tiendedel af befolkningen, der havde den mindste indkomst, voksede det til hver fjerde i 1998.

-Den gennemsnitlige indkomst for husstande i den laveste indkomstende var i 1998 på 130.000 kr. For husstande i den højeste indkomstende var den derimod på 993.000 kr.

– For højindkomstgruppen er det typisk en mand der er forsørger, mens det oftest er en kvinde i lavindkomstgruppen.

– Lønindkomsten for husstande med høj indkomst er steget med 21 %, mens den er faldet i lavindkomstgruppen.

På trods af at tallene siger, at den højeste indtægtsgruppe skulle have haft en lavere stigning i husstandsindtægt og højere skattestigning end i lavindkomstgruppen, så har den rigeste tiendedel af befolkningen øget deres forbrug med 16 %, mens de fattigste ti procent af befolkningen har haft et faldende forbrug på 2 %.

Netavisen 15. august 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne