Den sociale Pensionsfond: Nyrup har modtaget stævning

Pressemeddelelse 31.05.01 fra Den Koordinerende Gruppe v. journalist Leif Larsen:

Statsminister Poul Nyrup har nu modtaget en stævning fra Den Koordinerende Gruppes advokat Søren Kjær Jensen om at give møde i Østre Landsret. På vegne af 11 navngivne borgere er der stillet krav om, at renteafkastet af Den Sociale Pensionsfonds formue på 150 milliarder kroner anvendes til det øremærkede formål, som Folketinget vedtog i 1970, nemlig en tillægspension til alle pensionister.

Hvis der ikke ved rettens mægling opnås forlig, skal sagsøgte tilpligtes at betale beløb til de 11 sagsøgere. Det svinger mellem 56.369 kr. og 267.345 kr. og er afhængigt af, hvor meget den enkelte har indbetalt til Den Sociale Pensionsfond i de 11 år fra 1971 til 1981, hvor alle under 67 år betalte først en og siden to procent af den skattepligtige indkomst til fonden.

Det fremgår af stævningen, at statsministeren skal anerkende, at det var en uberettiget handling, da regeringen i årene 1996, 1997 og 1998 overførte dele af grundkapitalen fra den Sociale Pensionsfond til dækning af udgifter.

Det fremgår også af stævningen, at sagen drejer sig om, hvorvidt lovændringer i 1981 og 1998 er omfattet af bestemmelserne i Grundlovens § 73 om fuld erstatning ved ekspropriation, samt om overførsler fra fonden kunne foretages blot via tekstanmærkninger i Finansloven i årene 1996- 1998 i stedet for en regulær lovændring .

Det anføres også i stævningen, at de tvungne opkrævede beløb til fonden til et øremærket formål betød, at der blev mindre indkomstbeløb til rådighed for privat opsparing.

Sagsøgerne gør også gældende:
at de indbetalte beløb skal tilbagebetales, idet der er tale om ekspropriation
at midlerne i Den Sociale Pensionsfond er sagsøgernes respektive ejendom
at de foretagne udbetalinger i et vist omfang i 1979 og i udtalt grad fra 1982 til varmehjælp, førtidspension og delpension er et indgreb, som kan kaldes ekspropriation, der kun kan finde sted mod fuld kompensation.
Fordi disse ydelser er betalt kontinuerligt gennem alle årene – og perioder hvor overførsel langt fra kunne dække udgifterne, må det desuden antages, at disse forbedringer havde fundet sted under alle omstændigheder.

Læs om Den sociale Pensionsfond og retssagen på hjemmesiden De Usynlige

Yderligere oplysninger fås hos Leif Larsen, talsmand Den koordinerende Gruppe: Leif Larsen e-mail

Netavisen 31. maj 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater