Uligelønnen størst i Jylland

Forskellen på mænds og kvinders løn for samme arbejde vokser jo længere vestpå man kommer. En undersøgelse fra HK viser forskelle fra 5,1 % i Hovedstadsområdet til 15,2 % i Sønderjylland.
Tallene er gennemsnitstal for de sidste 4 år for HK-ansatte i den private sektor uden ledelsesfunktioner og dækker over langt større forskelle fra branche til branche. Forskellene i servicebranchen er langt større end i industrien, der traditionelt er bedre fagligt organiseret.
Kvindelige HK-medlemmer tjener i gennemsnit 10 % mindre end deres mandlige kollegaer på landsplan. På Fyn er den gennemsnitlige forskel på 11,1%, i Århus er den på 11,8 %.

HK’s afdeling i Esbjerg peger på nogle af de store meget lavtlønnede kvindearbejdspladser i området, især laboratorieområdet, som en af årsagerne til den skæve fordeling af uligelønnen. Esbjerg afdeling har for nylig kørt en sag, hvor en kvindelig ansat på en af de større fødevarevirksomheder fik 5.000 kr. mindre i løn end sin mandlige kollega, der lavede samme arbejde.

Regeringen har – efter sit løfte om at halvere uligelønnen indenfor de næste 5 år – udsendt sit lovforslag om åbenhed i lønspørgsmål og adgang til kønsopdelte lønstatistikker. Loven vil dog kun gælde for virksomheder med mere end ti ansatte og med grupper på over fem personer inden for samme arbejdsfunktion. Ifølge HK vil loven derfor på forhånd udelukke langt mere 105.000 HK’ere på det private arbejdsmarked.

Netavisen 30.maj 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne