6-timers arbejdsdag i stedet for længere barselsorlov

Venstre er på vej med et udspil om at forlænge barselsorloven til 1 år. Det oplyser Venstres politiske ordfører Ulla Tørnæs, efter Kristelig Folkeparti har stillet det som ufravigeligt krav til at indgå i en ny borgerlig firkløverregering.
Den nuværende barselorlov skal ifølge forslaget forlænges med 32 uger eller 64 ugers deltids barselsorlov. Samtidig skal den nuværende forældreorlov afskaffes.
Dermed vil danske forældre kunne se frem til mere tid med deres børn, hvis vi får en åben borgerlig regering efter folketingsvalget, hedder det.

Smukt men usandt. For at forældre kan få mere tid med deres børn må den daglige arbejdstid sættes ned – ikke kun i barnets første leveår. En 6-timers arbejdsdag vil give både mødre og fædre mere tid og kræfter til børn og familie. Og må derfor være et hovedkrav, hvis man mener noget med familiepolitik.

Den fortsat voksende uligeløn betyder, at det forsat er kvinderne i hovedparten af alle tilfælde, der må tage “det frie valg” om forlænget orlov. Men forældre består som bekendt af både mænd og kvinder.

Det borgerlige forslag om forlænget barselsorlov skjuler samtidig den kendsgerning, at hverken en borgerlig eller socialdemokratisk regering vil løse det reelle store pres børnefamilierne står i, nemlig manglen på daginstitutionspladser til børnene.
Tværtimod er forslaget endnu et led i EU-harmoniseringen, hvor vuggestuepladser erstattes af hjemmegående mødre. En ordning, der eksisterer i de fleste andre EU-lande, og hvor konsekvenserne klart viser, at det især rammer arbejderkvindernes stilling på arbejdsmarkedet.

KP-Netkommentar 10. maj 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne