Eurosocialdemokratiet holder kongres

De socialdemokratiske partier i Unionen har for længst dannet et fælles parti – De Europæiske Socialdemokraters Parti ESP. I disse dage afholder det sin femte kongres i Berlin – med deltagelse af en lang række regeringschefer fra EU-landene, herunder både en dansk statsminister og en tysk kansler.

Selv om Schröder-planen for Forbundsstat EU ikke officielt er på dagsordenen, er det modsætninger omkring hans udspil til en hurtig udformning af Unionen som superstat med kommissionen som regering og ministerrådet forvandlet til et andetkammer med nationale repræsentanter i et parlamentarisk tokammersystem, som præger mødet.

Det tyske SPD har forberedt en fælles udtalelse om socialdemokratiets EU-politik, som skulle være tilstrækkeligt almen til ikke at vække for stor modstand. Den skal angiveligt også indeholde nogle formuleringer, som skulle tilfredsstile de mere unionsforbeholdne partier eller decideret euroskeptiske medlemmer.

De engelske labour-folk ønsker ikke for meget overstatslighed, de skandinaviske partier frygter den sociale og skattemæssige harmonisering og den officielle slagtning af den nordiske ‘velfærdsmodel’, venstrefløjen i socialdemokratierne, ikke mindst i Frankrig, er bange for EU’s udvikling til imperialistisk supermagt og afviser Schröders forbundsstatsmodel. Tony Blair deltager ikke på grund af valgkampen i England. Hans deltagelse ville føre til et uønsket fokus på forbundsstats-diskussionen blandt de britiske vælgere.

I sit indlæg meddelte Paul Nyrup, at EU’s kommende østudvidelse er den vigtigste politiske opgave på europæisk plan i denne generation:
– Det er af afgørende betydning, at tempoet holdes i udvidelsesprocessen og i forhandlingerne med de østeuropæiske kandidatlande. Fra dansk side håber vi, at så mange som muligt af de 12 ansøgerlande bliver optaget hurtigt, og at de praktiske forhandlinger kan gå ind i deres afsluttende fase under det danske EU-formandskab i sidste halvdel af 2002, sagde han.
Nyrup gjorde sig i øvrigt bemærket med en Barsebäck Væk!-knap på jakken.

Eurosocialdemokratiet forsøger at binde arbejderne og den brede befolkning i Unionen til de europæiske monopolers og den europæiske imperialismes strategi. De har allerede i en længere periode haft regeringsmagten i en lang række EU-lande, herunder de største, hvor der er en stadig voksende utilfredshed, fordi de ikke har holdt deres løfter.

Netavisen 9. maj 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne