40,5 mia. mere til militæret – mens kontanthjælpen er udhulet med 4.400 kr.

40,5 mia. kroner ekstra til militæret, til våben og krigsforberedelser. Det er den seneste udmelding fra regeringen, som også gået over til at sige det åbent: Fremover kommer der flere penge til krig og mindre til velfærd. Det er monopolernes regering i aktion, der både sikrer minus-overenskomster, skærer ned på de sociale udgifter, indfører privatisering, booster våbenindustrien, bakker op om Israels folkemord og sætter landet i en opbygningsfase til krig for markeder og råstoffer. Nedskæringerne er ikke noget nyt. I løbet af de sidste 30 år er kontanthjælpen udhulet til hvad der svarer til en tilbagegang på 4.400 kr pr. md. Men vi skal regne med at de ønsker at gøre det endnu værre.

Politikens EU-korrespondent Karin Axelsson udtrykte det som den naturligste sag i verden – og helt uden kommentarer – i en udsendelse på DR: ”Man har sovet i Europa, hvor man har investeret i velfærd i stedet for våben”. Udsendelsen handlede om EU’s planer for lyn-militarisering af EU og finansieringen af EU-landenes våbenindustri. Umiddelbart efter kom den ny melding fra regeringen om ekstra 40,5 mia. kr. til oprustning over forsvarsforligets 4 år. Pengene skal, efter EU’s tanker også bruges til at skaffe opgaver og profit til europæisk og dansk våbenproduktion.

Snart vedtages en stribe af nye ’reformer’ for de sociale områder og sundhedsområdet. De vil passe som hånd i handske med regeringens politiske retningslinje: Mere til krig – mindre til velfærd.

De der er i arbejde, både i det private og i det offentlige dikteres uacceptable minus-overenskomster med hjælp fra fagtoppen, men for de der står udenfor arbejdsmarkedet er det endnu værre, de får kun smuler og deres reallønsindtægt falder støt og for mange ned under fattigdomsgrænsen. For en regulering med procenter vil altid give mindst til dem med de laveste indkomster – så de høje priser på mad, el, varme osv. får langt større betydning.

Tallene for udhuling af kontanthjælpen fremgår af en rapport fra Cevea. Hvis kontanthjælpen skulle have fulgt udviklingen i gennemsnitslønnen, skulle satsen for en voksen ikke-forsørger i 2024 være ca. 20 pct. højere, svarende til ca. 2.400 kr. om måneden mere end i dag før skat (den faktiske sats i 2024 er på 12.326 kr.).

Dette er sket efter en politisk plan fra skiftende regeringer ud fra det kyniske synspunkt, at mennesker udenfor arbejdsmarkedet kun er en udgift, og en udgift der skal holdes så lav som mulig. Arbejdsløse skal presses i arbejde, og lønnen skal holdes nede gennem nedskæring på dagpengene osv.

Derfor stoppede reguleringen af overførselsindkomster og pengene blev flyttet til Satspuljen. I dag reguleres de ifht lønningerne, men med 2 års forsinkelse, hvad der rammer hårdt i perioder med høj inflation.

Man skal dog ikke tro, at det er den reelle lønstigning, som overførselsindkomsterne reguleres efter. Finansministeriet mindsker tallet ved at fraregne bl.a. pensionsindbetalinger.

Hertil kommer skattereformer i perioden 1994-2024, der har omfordelt mellem klasserne til fordel for de mest velhavende. Her er folk på overførselsindkomst de største tabere. Indregnes dette og havde Finansministeriet fulgt de reelle tal for lønudviklingen skulle kontanthjælpen have være ca. 30 pct. højere end i dag, svarende til godt 4.400 kr. før skat med de nuværende skatteregler. Hvor kontanthælpen i dag er på 12.326 kr. om måneden, skulle den i dag have været på 16.726 kr. Et kæmpe tyveri.

Og så gælder disse tal endda kun for den ’almindelige’ kontanthjælp. Stramninger gennem årene har beskåret ydelsen for unge under 30 år og for indvandrere til markant lavere satser.

Rapporten konkluderer:

“Den vedvarende udhuling af kontanthjælpen ser ud til at fortsætte i de kommende år. Selvom man har droppet den såkaldte ”afdæmpede regulering” ved årsskiftet, så vil afstanden mellem danskere med og uden job fortsætte med at vokse. Med tre nylige aftaler om en kontanthjælpsreform, en skattereform og afskaffelsen af store bededag bliver forskellen mellem kontanthjælpsmodtagere og lønmodtagere endnu en gang forøget.”

Vi kan også konkludere, at regeringens politik for krigsoprustning og sociale nedskæringer er 2 sider af samme mønt. Vi har derfor også en fælles kamp at føre mod den samlede imperialistiske politik, der sætter monopolernes ve og vel over alt andet. Den samme klassepolitik, der vil have fødselstallet op, så både arbejdskraft og kanonføde er sikret, der forbereder krig og vil udvide den imperialistiske hær med unge kvinder. Den samme politik der vil spare på arbejdsløse, på handicappede, skoler, på sundheden for den brede befolkning.

Se artiklerne på KPnet:

Nyt kontanthjælpssystem: Forenkling = nedskæringer

Regeringen i beskidt angreb på psykisk syge unge

Rapport fra Cevea
Udhulingen af kontanthjælpen. En analyse af kontanthjælpens udvikling gennem 30 år


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater