Tag: SVM-regering

Statsministeren VIL krigen!

Af Karna Larsen   Viktor Orban er præsident for EU. En titel han overtog 30. juni i år. I den egenskab har han taget på mæglermission...

Regeringens ”afbureaukratisering” – slut med revalidering

Forslaget fra regeringens ekspertgruppe om afskaffelse af jobcentrene og omlægning af hele dette område dækker over en lang række forringelser for arbejdsløse, både på...

Kontrol under jobcentrene afløses af ny kontrol

Når man ser på regeringens planer om at nedlægge jobcentrene må man ikke glemme, at en stor del af kontanthjælpsmodtagerne fra 1. januar 2025...

Enhedslisten møder kraftig kritik for deres støtte til regeringens antisemitisme-program

Enhedslisten, der for en stor del vandt deres plads i EU-parlamentet ved at slå sig selv op som Palæstina-støtter valgte at stille sig side...

Ny lov åbner for at kritik af Israel gøres strafbart – Enhedslisten bakker op

Med 12 nye initiativer og en lovændring vil regeringen skærpe det de kalder ”indsats mod antisemitisme”. Bl.a. gennem ”kortlægning af antisemitisme på sociale medier,...

Nye forringelser for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere pakket ind i plus-ord

Regeringen vil spare 3 milliarder på arbejdsløshedsområdet og en ny ”kæmpestor reform” er på vej, med ”forenkling og afbureaukratisering”. Alle advarselslamper lyser, for hvornår...

Arbejdsgiverne vil have mere billig arbejdskraft mellem 13-17 år

SVM regeringen og Dansk Arbejdsgiverforening vil have flere unge mellem 13-17 år i arbejde, udvidet deres arbejdsområder, arbejdstid og tider på døgnet de må...

Regeringen fastholder den danske våbeneksport til Israel

Syv lande har stoppet våbeneksport til Israel – den danske regering fastholder den, uanset folkemord. Australien, Belgien, Canada, Holland, Japan, Italien og Spanien har stoppet...

SVM-regeringen er for de rige og krigsherrerne

SMV-regeringen med Socialdemokratiet i spidsen er med god grund mere upopulær end nogensinde. Den er en arbejdsgiverregering til gavn for de store monopoler og...

Et år efter tyveriet af store bededag: 1. maj omfavner fagtoppen igen Mette Frederiksens...

Store bededag d. 26.4.24 er med lov udraderet af regeringen. Kommer vi nu til at se FH i spidsen for en kæmpe demonstration den...

Nyheder

Ukraine: Indtil alt falder fra hinanden?

Krigstrætheden er tydeligvis voksende. Mange mennesker i Ukraine, Rusland, Europa og USA har fået nok af denne krig. Stemningen er ved at ændre sig...

Kommunistisk Platform: “Meloni-regeringens plan er at skabe et autoritært regime i Italien”

"Den italienske arbejderklasse mobiliserer ved at gennemføre strejker og massedemonstrationer til forsvar for sine interesser og rettigheder." lyder det fra Kommunistisk Platform i Italien...

Stop Israels folkemord

Tale af John Jeppesen ved Palæstina demo i Odense den 13. juli arrangeret af Det palæstinensiske Hus i Odense Tak fordi jeg får taletid her...

Vi fordømmer den nye militære intervention i Haiti

Vi fordømmer den nye militære intervention i Haiti. Solidaritet mellem den Dominikanske Republik og Haiti Af Kommunistisk Arbejderparti, PCT, Den Dominikanske Republik Efter 220 år som ufri...