Regeringens skattelettelser og 2030-plan: Ren klassepolitik – mere til de rige, mere til krig

Klassemodsætningerne skærpes og regeringens dagsorden er at sikre monopolkapitalen – økonomisk og militært. Det ”Danmark der rustes til fremtiden” er kapitalens og de velhavendes Danmark. De kalder det en velfærdsplan, men afsætter næsten 30 milliarder ekstra til krig og våben.

Skattereformen flytter ’penge over i borgernes lommer’, men ikke til hvem som helst. Det er de højestlønnede der mærker noget til de 10 mia. I praksis betyder skattereformen, at topskatten bliver sænket med 7,5 %. Det bliver pakket ind i ord som at “give et skulderklap til det arbejdende Danmark”. I bund og grund er det bare en klassemæssig omfordeling, hvor de der har mest får mere. Med nogle skattenedsættelser for enlige forsørgere som pynt.

En kassemedarbejder i et supermarked kan se frem til en årlig skattelettelse på 1.800 kr. – svarende til 150 kroner om måneden, viser beregninger. Tjener man mellem 750.000 kroner og 2,5 millioner kroner om året, kan man se frem til en skattelettelse på 11.900 kroner årligt.

Og de der har allermindst, som arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere og pensionister får nul kroner.

En særlig fidus til de højestlønnede er også indeholdt i skattereformen. For dem med en indtægt over 2,5 mio. kr. betaler staten 57 pct. af deres pensionsindbetalinger, når reformen træder i kraft. Indbetalingerne kan nemlig trækkes fra i topskatten!

For folke- og førtidspensionisterne er der INGENTING. Det samme gælder arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere.

Som monopolernes og de riges regering omfordeler regeringen mellem klasserne. De placerer penge mellem hænderne på de bedst stillede grupper, så disse har penge til køb af private ydelser, mens de vælger ikke at sikre de offentlige velfærdsområder. 2030-planen er også en plan for ”frit valg” og besparelser på det offentlige (kaldet regelforenkling).

Regeringen planlægger ”strukturelle reformer af den offentlige sektor, herunder en omfattende frisættelse”.

Det betyder at langt mere privatisering er planen og også skattelettelserne betyder mere privatisering. Nogen får bedre råd til at købe sig til sundhedsbehandling, bedre undervisning, ældrepleje. Flertallet må se sig overladt til et offentligt sundhedsvæsen der falder i spåner, hvor 4 ud af 5 regioner i dag har ansættelsesstop pga akut pengemangel.
Hvornår bliver der rettet op på det? Vi tror ikke på deres ordskvalder om genopretning af velfærden.

Vi ved f.eks. hvad dette dækker over:

”Der sat penge af til bedre løn- og ansættelsesvilkår i det offentlige, som skal styrke fastholdelse og rekruttering af dygtige medarbejdere i vigtige dele af den borgernære velfærd” står der.

Samtidig ved vi, at der stadig kun er tale om at sætte 3 mia. af til dette på hele det offentlige område. Det er de 3 mia. der der øremærket til trepartsforhandlinger og til nogle få, udvalgte grupper. Og som bekendt skal de modsvares krone til krone af nedskæringer andre steder i det offentlige.

De lovede 5 milliarder til sundhedssektoren er en fugl på taget, de er nu udskudt til næste forår!

Regeringen taler forblommet om at “frisætte den offentlige sektor og fokusere på kerneopgaverne.”

Vi ved at dette vil betyder, at de planlægger nye nedskæringsreformer, mere privatisering.

Planen giver ca 30 milliarder ekstra til oprustning

Regeringens plan for ’velfærd’ dækker over nye milliardbeløb til krig og oprustning.

23½ mia. kr. ekstra skal gå til Ukrainefonden i 2025-2027, så den samlet vil være på 57,5 milliarder kr.

Ekstra 4,9 mia. kr. skal gå til militæret, udover det der allerede er afsat til det nye forsvarsforlig.

Det betyder, at Danmark straks og ud i fremtiden følger NATO’s krav om 2 pct. af BNP.

Fra APK siger vi:
Brug milliarderne på sundhed – ikke på krig!

Læs også udtalelsen fra APK

Ned med den arbejderfjendske politik og regering

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne