Ned med den arbejderfjendske politik og regering

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

SVM-regeringens grundlag og kommende arbejderfjendske og krigspolitik må mødes med en offensiv modstand fra dag ét. Der må arbejdes for at skabe aktionsenhed blandt alle de grupper, der kommer til at sidde endnu dårligere i det, hvis den asociale politik gennemføres. Ellers bliver det salamimetoden, hvor de tager en gruppe ad gangen og fanden tager de sidste.

Det står klart, at SVM-regeringen er en 3 gange arbejdsgiver-regering. De store i dansk erhvervs-og finanssektoren jubler over, at de rigeste og største monopoler i endnu højere grad skal forgyldes. Klima-kroner til Vestas, Ørsted og godsejerne i landbruget. Sundhedskroner til Novo og medicinalindustrien og mere privatisering.

Og lige så klart er det, at SVM-regeringen er en 3 gange krigs-regering. Militær- og NATO-udgifterne skal øges i endnu hurtigere tempo. Og i den nationale enheds navn skal pengene ikke tages fra de rige, men bl.a. ved at alle andre skal arbejdes gratis en ekstra dag ved at fjerne en helligdag.

Regeringen er et udtryk for, at dansk kapital og den herskende klasse ruster sig til at føre hård klassekamp mod arbejderklassen, ungdommen og den dårligst stillede del af befolkningen. Socialdemokratiet, der altid villigt gennemfører arbejdsgivernes krisepolitik, er udset som garanten for at fagtoppen og arbejderaristokratiet retter ind ved kommende trepartsforhandlinger om omfattende reformer og forårets OK-forhandlinger.

Regeringen er arbejderfjendsk. De kommende reformer omkring øget arbejdsudbud handler om at presse løn, tempo og arbejdstid og få billigere arbejdskraft. Den er kvindefjendsk. Ligelønnen handler nu om at nogle få skal have mere ved at andre offentligt ansatte skal fyres. Den er asocial. Skattelettelser til alle andre end mennesker på overførelsesindkomster, pensioner og SU. Til gengæld skal både ydelser og ordninger barberes ned.

Det er indlysende, at der må reageres. Hårde tider kræver hård kamp – og der må svares igen allerede inden regeringens angreb kommer til at træde i kraft.

Vi må mobilisere på arbejdspladser, uddannelsessteder og gaden og ikke vente på en såkaldt ”rød opposition” i Folketinget, der har været alibi for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet i flere år. Det er nødvendigt at gøre op med klassesamarbejdspolitikken.

  • Vi må arbejde for at styrke aktionsenheden omkring de umiddelbare krav – højere løn og sociale ydelser, der dækker inflations-og reallønstab – nej til forringelser, nedskærings-og privatiseringsreformer – vi vil hverken betale for kriser eller krigens omkostninger – lad de rige betale. De store klimasyndere og miljøsvinene må betale regningen. Profitten og markedskræfterne skal helt ud energimarkedet. Stop statstyveriet med moms og afgifter helt – ikke halvt og ikke kun for en kort periode. Sikring af, at ingen kan smides ud pga. stigende huslejer og varmeudgifter. At ingen skal tvinges til at vælge mellem mad og varme.
  • Vi må kræve, at milliarderne fra forsvarsforliget og tillægsbevillingerne i stedet bruges til oprustning af den offentlige sundheds-, omsorgs-, og uddannelsessektor.
  • Vi må styrke at kravene omkring vores arbejds- og levevilkår kædes sammen med udviklingen af en bred folkelig bevægelse mod den imperialistiske krig, mod militariseringen og de stigende NATO- og EU-militærbudgetter. Stop for USA’s militære baser i landet, der gør Danmark til et krigsmål. Stop for krigen. Stop dansk krigsdeltagelse og økonomisk og militær støtte. For at skabe en stærk bevægelse må kravene mod krigen og militærbudgetterne også rejses i fagforeninger, uddannelses- og andre organisationer.
  • Vi må styrke kampen mod reaktionen, racisme og nationalchauvinisme – og for at styrke arbejderklassens internationale solidaritet. For at en klassekampsbevægelse kan komme til at udvikle sig hen imod et brud med kapitalismen og for socialisme.

Den nødvendige forandring kan kun komme ét sted fra. Fra befolkningen selv, fra arbejderklassen og ungdommen. Tiden er ikke til at tøve eller vente, men til at deltage og organisere sig i klassekampen, rejse krav og kæmpe for dem.

Gå med i Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

14.12. 22

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater