Våbenhandel med israelske Elbit må trækkes tilbage

SVM-regeringen besluttede i januar i år, at indkøbe nyt artillerisystem fra det israelske våbenfirma Elbit Systems. Regeringen valgte at gennemføre en våbenhandel med et land der begår krigsforbrydelser og nu er ved at begå folkemord på palæstinenserne. En sådan våbenhandel er en aktiv blåstempling af Israel og regeringen bør ubetinget trække handelen tilbage.

Alene det, at våbensystemerne leveres af Israel, der står bag en ulovlig besættelse af palæstinensisk land gør våbenhandel med landet ulovligt og folkeretsstridigt. Og netop Elbit er storleverandør til den ammunition Israel bruger lige nu mod palæstinenserne i Gazastriben og på Vestbredden. Den israelske apartheidmur mellem Israel og Vestbredden overvåges af udstyr fra Elbit.

I januar måned besluttede regeringen at sende Danmarks helt nyindkøbte artillerisystem direkte videre til krigen i Ukraine. Hvorefter man i al hast lavede indkøbsaftale om et nyt med Israel. Hele aftalen var betændt. Regeringen var klar over at en våbenaftale direkte med Israel ikke tålte dagens lys, den ville uundgåeligt møde modstand. Så det skulle gå hurtigt og sagen skulle holdes mørkelagt. Derfor blev købet bl.a. pakket ind i den løgn, at tilbuddet fra Elbit kun var gældende i 5 dage, så regeringen satsede på at det kunne ekspederes lynhurtigt og under radaren.

Omstændighederne omkring handelens forløb, afsløring af løgnene osv har nu resulteret i en ”uvildig advokatundersøgelse”, der løber frem til april. Men undersøgelsen kommer ikke til at dreje sig om det ulovlige og folkeretsstridige i at handle våben med en stat der begår krigsforbrydelser. Det holdes udenfor, selvom dette er den egentlige kerne i sagen og baggrunden for regeringens krumspring.

Den danske regerings alliance med Israel er stærk og løber parallelt med alliancen med USA. Danske politikere står last og brast med det folkemorderiske Israel. De gjorde det før og de gør det nu, hvor Israels forbrydelser demonstreres hvert eneste døgn med nedslagtning af den palæstinensiske befolkning, mens bosætterne rykker frem og fordriver familier fra deres hjem.

Men støtten til Israel og deres besættelse og krig sker ikke i vores navn. Ligesom Termas leverancer til israelske/amerikanske kampfly må trækkes tilbage må også våbenhandlen med Elbit annulleres.

Vi kræver stop for våbenhandel med apartheidstaten Israel!

Vi kræver stop for den danske regerings og myndigheders deltagelse i Israels folkemord!”

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne